آهن چگونه کشف شد؟

فلزات بسیاری در طبیعت وجود دارند که به میزان فراوانی و کاربردی که در طبیعت و صنعت دارند دارای محبوبیت می باشند. در میان فلزات و عناصر موجود می توان آهن و آلومینیوم را در شما پر کاربردترین فلزات دانست. در یک نظریه عام اولین منشا فلزاتی که استفاده شدند را از شهاب سنگ هایی می دانستند که به زمین پرتاپ شدند. این شهاب سنگ ها دارای سنگ و انواعی از فلزات بودند. در واقع میزانی از فلز با دیگر عناصر سنگی مانند سیلیسیم با هم تشکیل شهاب سنگ داده بودند. این فلزات توسط انسان های اولیه به کار گرفته شدند.

تاریخچه کشف آهن

با اینکه آهن در شمار فراوان ترین فلزات طبیعت می باشد اما آهن خالص را می توان بسیار نایاب دانست. آهن فلزی است که به سادگی با کم ترین اکسیژن، حتی با اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهد و اکسید می شود. این ویژگی سبب می شود که آهن هایی که از عصر های قدیم به جا مانده اند یا به صورت اکسید شده یافت شوند و یا تا حد زیادی از بین رفته باشند. تاریخچه کشف آهن را می توان به حدود پنج هزار سال پیش دانست. آثار باستانی آهنی به جا مانده حاکی از این است که کشف آهن باید به قبل از این دوره برسد چرا که ساخت وسایل آهنی چندین دوره پس از کشف آهن اتفاق افتاده است.

کشف و استخراج آهن از سنگ آهن در میان مردم ملت های مختلف دارای سوابق متفاوتی است و می توان آن را برای هر ملتی به زمانی از تاریخ نسبت داد. برای مثال در تمدن مصر و بین النهرین دو هزار قبل از میلاد استخراج آهن از سنگ های معدنی انجام شد. در کشورهایی مانند چین این کشف تا هزار سال بعد به طول انجامید و در قاره هایی مانند آمریکا با ورود اروپاییان به این قاره استخراج آهن شروع شد. قبایلی که در آفریقا زندگی می کردند بعد از استفاده از مفرغ با کشف آهن به استفاده از این فلز روی آورند. استفاده از آهن و استخراج آن را شرایط طبیعی و نیاز مردم تعیین می کرد. برای مثال در سرزمین هایی که با کمبود برخی ذخایر طبیعی مانند قلع و مس مواجه بودند استخراج و استفاده از آهن بیشتر انجام می شد. به دلیل در دسترس بودن منابعی که بتوان فلز آهن را از آن استخراج کرد و استحکام و مقاومتی که آهن نسبت به سایر فلزات و آلیاژهای شناخته شده دارد از آن در ساخت ابزار الات بیشتری استفاده شد.

how was iron discovered pic - آهن چگونه کشف شد؟

تاریخچه روش های تولید آهن

در ابتدا بشر برای استخراج آهن از شهاب سنگ ها استفاده می نمود. این استخراج با صرف هزینه و انرژی برای انسان اولیه همراه بود. بعد از گذشت زمان بشر به تدریج آموخت که آهن را از سنگ های معدنی استخراج کند. این استخراج با ایجاد حرارت شدید سنگ های معدنی انجام می شد. آهن به دست آمده از این نوع استخراج دارای خلوص بالایی نبود. به تدریج با ساخته شدن کوره های عایق و رو باز برای استخراج آهن، این فلز دارای خلوص بهتر و بیشتری شد. در چند قرن گذشته با ساخت کوره مذاب با فرآیند های پیشرفته امروزی مانند مارتین آهن را می توان بدون جوش و سرباره استخراج کرد.