لوگو-ذوب-آهن

ذوب آهن اصفهان

اصفهان
کارخانه ذوب آهن اصفهان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به تیرآهن و هاش, تیرآهن, تیرآهن زنبوری, تیرآهن نرمال, میلگرد, میلگرد 14, میلگرد 16, میلگرد 18, میلگرد 20, میلگرد 22, میلگرد 25, میلگرد آجدار, میلگرد ساده, میلگرد کلاف, نبشی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه ذوب آهن اصفهان-آهنک
قیمت‌های اعلام شده

ذوب آهن اصفهان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

1401/07/10 - 16:01
محصول سایزاستانداردحالتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن ... 5.5-کلافکارخانه 17,300 تومان
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن ... 6.5-کلافکارخانه 17,100 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن ... 12A3شاخهکارخانه 17,298 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18A3شاخهکارخانه 15,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20A3شاخهکارخانه 15,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22A3شاخهکارخانه 15,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25A3شاخهکارخانه 15,800 تومان -
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16A3شاخهکارخانه 15,900 تومان -
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14A3شاخهکارخانه 15,900 تومان -
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28A3شاخهکارخانه 15,850 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32A3شاخهکارخانه 15,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12A3شاخهکارخانه 16,250 تومان

قیمت نبشی ذوب آهن اصفهان

1401/07/10 - 14:26
محصول سایزضخامتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
نبشی 8*80*80 ذوب آهن 80*808کارخانه 16,800 تومان
نبشی 10*100*100 ذوب آهن 10*1010کارخانه 16,800 تومان
نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان... تحویل فوری 80*808انبار تهران 17,200 تومان
نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصف... تحویل فوری 100*10010انبار تهران 17,200 تومان
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
تیرآهن لانه زنبوری 14 تحویل فوری 14IPEانبار تهران 3,010,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 16 تحویل فوری 16IPEانبار تهران 3,820,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 18 تحویل فوری 18IPEانبار تهران 4,330,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 20 تحویل فوری 20IPEانبار تهران 5,400,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 22 تحویل فوری 22IPEانبار تهران 5,730,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 24 تحویل فوری 24IPEانبار تهران 7,740,000 تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12IPEکارخانه 17,500 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14IPEکارخانه 18,400 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16IPEکارخانه 19,500 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20IPEکارخانه 18,400 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22IPEکارخانه 17,400 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24IPEکارخانه 17,400 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27IPEکارخانه 17,500 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18IPEکارخانه 18,100 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30IPEکارخانه 21,000 تومان
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 12IPEانبار تهران 2,250,000 تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 30IPEانبار تهران 10,200,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 18IPEانبار تهران 4,150,000 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 27IPEانبار تهران 8,400,000 تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 24IPEانبار تهران 7,800,000 تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 22IPEانبار تهران 5,600,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 16IPEانبار تهران 3,650,000 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 14IPEانبار تهران 2,840,000 تومان
تیرآهن 14 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 14I7انبار تهران 2,650,000 تومان
تیرآهن 16 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 16I7انبار تهران 3,600,000 تومان
تیرآهن 18 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 18I7انبار تهران 4,020,000 تومان
قیمت تیرآهن 20 سبک I7 ذوب آ... تحویل فوری 20I7انبار تهران 4,520,000 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 20IPEانبار تهران 5,320,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 27 تحویل فوری 27IPEانبار تهران 8,550,000 تومان -
تیرآهن لانه زنبوری 30 تحویل فوری 30IPEانبار تهران 10,440,000 تومان
تیرآهن 12 نرمال انبار تهران تحویل فوری 12IPEانبار تهران 2,220,000 تومان -
تیرآهن 14 نرمال انبار تهران تحویل فوری 14IPEانبار تهران 2,820,000 تومان -
تیرآهن 16 نرمال انبار تهران تحویل فوری 16IPEانبار تهران 3,710,000 تومان -
تیرآهن 18 نرمال انبار تهران تحویل فوری 18IPEانبار تهران 4,050,000 تومان -
تیرآهن 20 نرمال انبار تهران تحویل فوری 20IPEانبار تهران 4,900,000 تومان -
تیرآهن 22 نرمال انبار تهران تحویل فوری 22IPEانبار تهران 5,500,000 تومان -
تیرآهن 24 نرمال انبار تهران تحویل فوری 24IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 27 نرمال انبار تهران تحویل فوری 27IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 30 نرمال انبار تهران تحویل فوری 30IPEانبار تهران 10,700,000 تومان -
تیرآهن 12 نرمال 12IPEکارخانه 17,200 تومان -
تیرآهن 14 نرمال 14IPEکارخانه 17,300 تومان -
تیرآهن 16 نرمال 16IPEکارخانه 17,500 تومان -
تیرآهن 18 نرمال 18IPEکارخانه 16,900 تومان -
تیرآهن 20 نرمال 20IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 22 نرمال 22IPEکارخانه تماس بگیرید -
تیرآهن 24 نرمال 24IPEکارخانه 16,300 تومان -
تیرآهن 27 نرمال 27IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 30 نرمال 30IPEکارخانه 20,000 تومان -

احداث شرکت ذوب آهن اصفهان در پی توافقات همکاری ما بین ایران و شوروی سابق در دی ماه سال 1344 به تصویب رسید. با توجه به بررسی های انجام شده توسط کارشناسان داخلی و خارجی و بر اساس فاکتورهای مختلف، شهر اصفهان به عنوان محل تاسیس کارخانه ذوب آهن انتخاب گردید. پس از آن در سال 1346 عملیات ساخت این کارخانه آغاز و در سال 1350 بهره برداری از آن شروع شد. گسترش قسمت های مختلف این کارخانه به منظور ارتقا کیفیت و گسترش سبد محصولات آن تا امروز ادامه داشته است.

تنوع میلگرد اصفهان

مشاهده بیشتر