لوگو-ذوب-آهن

کارخانه ذوب آهن اصفهان

شرکت پیشنهادی
اصفهان
کارخانه ذوب آهن اصفهان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به تیرآهن و هاش, تیرآهن, تیرآهن زنبوری, تیرآهن نرمال, میلگرد, میلگرد 14, میلگرد 16, میلگرد 18, میلگرد 20, میلگرد 22, میلگرد 25, میلگرد آجدار, میلگرد ساده, میلگرد کلاف, نبشی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه ذوب آهن اصفهان-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

ذوب آهن اصفهان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

1401/11/11 - 13:43
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن ... 5.5-کارخانه 19,250 تومان
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن ... 6.5-کارخانه 22,000 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18A3کارخانه 20,400 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20A3کارخانه 20,400 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22A3کارخانه 20,300 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25A3کارخانه 20,500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16A3کارخانه 21,400 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14A3کارخانه 20,600 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28A3کارخانه 20,100 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32A3کارخانه 20,100 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12A3کارخانه 21,600 تومان

قیمت نبشی ذوب آهن اصفهان

1401/11/05 - 12:51
محصول سایزضخامتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
نبشی 8*80*80 ذوب آهن 80*808کارخانه 18,000 تومان
نبشی 10*100*100 ذوب آهن 10*1010کارخانه 18,000 تومان
نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان... 80*808انبار تهران 17,300 تومان -
نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصف... 100*10010انبار تهران 17,300 تومان -

قیمت تیرآهن و هاش ذوب آهن اصفهان

1401/11/09 - 18:13
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
تیرآهن لانه زنبوری 14 تحویل فوری 14IPEانبار تهران 4,150,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 16 تحویل فوری 16IPEانبار تهران 4,100,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 18 تحویل فوری 18IPEانبار تهران 4,900,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 20 تحویل فوری 20IPEانبار تهران 6,300,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 22 تحویل فوری 22IPEانبار تهران 7,500,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 24 تحویل فوری 24IPEانبار تهران 8,450,000 تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12IPEکارخانه 24,500 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14IPEکارخانه 26,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16IPEکارخانه 21,600 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20IPEکارخانه 22,500 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22IPEکارخانه 23,000 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24IPEکارخانه 22,500 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27IPEکارخانه 21,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18IPEکارخانه 22,000 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30IPEکارخانه 23,500 تومان
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 12IPEانبار تهران 3,300,000 تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 30IPEانبار تهران 13,800,000 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 18IPEانبار تهران 5,500,000 تومان -
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 27IPEانبار تهران 11,000,000 تومان -
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 24IPEانبار تهران 9,300,000 تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 22IPEانبار تهران 9,250,000 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 16IPEانبار تهران 4,700,000 تومان -
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 14IPEانبار تهران 3,950,000 تومان
تیرآهن 14 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 14I7انبار تهران 3,500,000 تومان
تیرآهن 16 سبک I7 ذوب آهن ان... 16I7انبار تهران 4,600,000 تومان -
تیرآهن 18 سبک I7 ذوب آهن ان... تحویل فوری 18I7انبار تهران 5,250,000 تومان
قیمت تیرآهن 20 سبک I7 ذوب آ... تحویل فوری 20I7انبار تهران 6,250,000 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان ان... تحویل فوری 20IPEانبار تهران 6,550,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 27 انبار... تحویل فوری 27IPEانبار تهران 9,300,000 تومان
تیرآهن لانه زنبوری 30 تحویل فوری 30IPEانبار تهران 12,000,000 تومان
تیرآهن 12 نرمال انبار تهران 12IPEانبار تهران 2,220,000 تومان -
تیرآهن 14 نرمال انبار تهران 14IPEانبار تهران 2,820,000 تومان -
تیرآهن 16 نرمال انبار تهران 16IPEانبار تهران 3,710,000 تومان -
تیرآهن 18 نرمال انبار تهران 18IPEانبار تهران 4,050,000 تومان -
تیرآهن 20 نرمال انبار تهران 20IPEانبار تهران 4,900,000 تومان -
تیرآهن 22 نرمال انبار تهران تحویل فوری 22IPEانبار تهران 5,500,000 تومان -
تیرآهن 24 نرمال انبار تهران تحویل فوری 24IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 27 نرمال انبار تهران 27IPEانبار تهران 8,100,000 تومان -
تیرآهن 30 نرمال انبار تهران تحویل فوری 30IPEانبار تهران 10,700,000 تومان -
تیرآهن 12 نرمال 12IPEکارخانه 17,200 تومان -
تیرآهن 14 نرمال 14IPEکارخانه 17,300 تومان -
تیرآهن 16 نرمال 16IPEکارخانه 17,500 تومان -
تیرآهن 18 نرمال 18IPEکارخانه 16,900 تومان -
تیرآهن 20 نرمال 20IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 22 نرمال 22IPEکارخانه 16,200 تومان -
تیرآهن 24 نرمال 24IPEکارخانه 16,300 تومان -
تیرآهن 27 نرمال 27IPEکارخانه 16,600 تومان -
تیرآهن 30 نرمال 30IPEکارخانه 20,000 تومان -

احداث شرکت ذوب آهن اصفهان در پی توافقات همکاری ما بین ایران و شوروی سابق در دی ماه سال 1344 به تصویب رسید. با توجه به بررسی های انجام شده توسط کارشناسان داخلی و خارجی و بر اساس فاکتورهای مختلف، شهر اصفهان به عنوان محل تاسیس کارخانه ذوب آهن انتخاب گردید. پس از آن در سال 1346 عملیات ساخت این کارخانه آغاز و در سال 1350 بهره برداری از آن شروع شد. گسترش قسمت های مختلف این کارخانه به منظور ارتقا کیفیت و گسترش سبد محصولات آن تا امروز ادامه داشته است.

تنوع میلگرد اصفهان