1400/09/17 - 02:52:04
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
16A3شاخهآجدار19 کارخانه نورد کوثر اهواز
10,900 تومان
جدید
14A3شاخهآجدار15 کارخانه نورد کوثر اهواز
10,900 تومان
جدید
12A3شاخهآجدار11 کارخانه نورد کوثر اهواز
10,900 تومان
جدید
10A3شاخهآجدار8 کارخانه نورد کوثر اهواز
10,900 تومان
جدید
10A1کلافساده کارخانه نورد کوثر اهواز
11,200 تومان
جدید
8A3کلافآجدار کارخانه کارخانه فولاد کویر کاشان
17,900 تومان
ثابت -
14A3کلافآجدار کارخانه کارخانه فولاد کویر کاشان
17,050 تومان
ثابت -
16A3کلافآجدار کارخانه کارخانه فولاد کویر کاشان
17,050 تومان
ثابت -
18A3شاخهآجدار24 کارخانه کارخانه فولاد کویر کاشان
16,850 تومان
ثابت -
20A3شاخهآجدار29 کارخانه کارخانه فولاد کویر کاشان
16,850 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت میلگرد
1400/09/17 - 02:52:50
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
30HEAبال پهن سبک1050 انبار تهران ترک-کره
34,000 تومان
1000
26HEBبال پهن سنگین1120 انبار تهران ترک-کره
34,000 تومان
1000
28HEAبال پهن سبک920 انبار تهران ترک-کره
31,500 تومان
1000
26HEAبال پهن سبک830 انبار تهران ترک-کره
30,500 تومان
1000
22HEBبال پهن سنگین850 انبار تهران ترک-کره
33,000 تومان
1000
16IPEسبک170 انبار تهران نورد کوثر اهواز
2,790,000 تومان
ثابت -
14IPEسنگین135 انبار تهران نورد کوثر اهواز
2,210,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
1400/09/17 - 01:16:28
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
6673/94API114 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,910,000 تومان
ثابت -
6523/93API89 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,490,000 تومان
ثابت -
6443/92.1/2API73 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,290,000 تومان
ثابت -
6343/92API60 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
990,000 تومان
ثابت -
6243/81.1/2API48 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
750,000 تومان
ثابت -
627.542.52.1/2گالوانیزه76 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
990,000 تومان
ثابت -
621.842.52گالوانیزه60/3 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
790,000 تومان
ثابت -
611.642.51گالوانیزه33.7 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
440,000 تومان
ثابت -
616.862.51.1/2گالوانیزه48 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
620,000 تومان
ثابت -
614.882.51.1/4گالوانیزه42.2 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
555,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت لوله
1400/09/17 - 01:13:25
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
30*3067.52.5 انبار تهران گروه صنعتی شکفته
18,400 تومان
ثابت -
40*40610.53 انبار تهران گروه صنعتی شکفته
18,400 تومان
ثابت -
40*406124 انبار تهران گروه صنعتی شکفته
17,400 تومان
ثابت -
60*606226 انبار تهران گروه صنعتی شکفته
17,400 تومان
ثابت -
80*806528 میل انبار تهران گروه صنعتی شکفته
17,400 تومان
ثابت -
40*40693 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,590 تومان
ثابت -
40*406113 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,000 تومان
ثابت -
40*406124 کارخانه فولاد جاوید بناب
16,990 تومان
ثابت -
40*40613.54 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,570 تومان
ثابت -
50*506123 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,090 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت نبشی
1400/09/17 - 02:02:21
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری کارخانه قیمت
ST37شیت1200*60006101.2 انبار تهران فولاد قطعات
23,100 تومان
100
ST37شیت1200*60006121.2 انبار تهران فولاد قطعات
23,100 تومان
100
ST37شیت1200*60006151.2 انبار تهران فولاد قطعات
23,100 تومان
100
ST37شیت1200*6000681.2 انبار تهران فولاد قطعات
23,600 تومان
ثابت -
ST37شیت1500*60006351.5 انبار تهران فولاد کاویان
25,400 تومان
ثابت -
ST37شیت1500*60006301.5 انبار تهران فولاد کاویان
25,400 تومان
ثابت -
ST37شیت1500*60006251.5 انبار تهران فولاد کاویان
25,400 تومان
ثابت -
ST37شیت1500*60006201.5 انبار تهران فولاد کاویان
26,300 تومان
ثابت -
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران فولاد کاویان
25,800 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت ورق

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

همکاران