قیمت روز تیرآهن 14

تیرآهن 14

محاسبه قیمت ها
تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز
1401/05/23 - 12:59:12
محل بارگیری واحد فروش قیمت
انبار تهران کیلوگرم
2,137,615 2,330,000 تومان
جدید خرید
انبار تهران شاخه ای
2,110,092 2,300,000 تومان
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب کرمانشاه
1401/05/23 - 12:58:44
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
1,944,955 2,120,001 تومان
تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب
1401/05/23 - 12:58:18
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
2,256,881 2,460,000 تومان
جدید خرید
تیرآهن 14 گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
1401/05/23 - 12:57:57
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,698 18,201 تومان
جدید خرید
تیرآهن 14 مجتمع فولاد شاهین بناب
1401/05/23 - 12:57:48
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,394 14,599 تومان
جدید خرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
1401/05/23 - 12:57:17
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
17,156 18,700 تومان
جدید خرید
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
1401/05/23 - 12:54:54
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه شاخه ای
0 0 تومان
ناموجود x
تیرآهن 14 فولاد ناب تبریز
1401/05/23 - 12:49:37
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
جدید خرید
تیرآهن 14 شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
1401/05/23 - 12:13:10
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
1 1 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ناموجود x
انبار تهران شاخه ای
1 1 تومان
ناموجود x
انبار تهران شاخه ای
2,275,230 2,480,001 تومان
ثابت - خرید
تیرآهن 14 فولاد اشتهارد
1400/05/16 - 01:16:23
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
ناموجود x
تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد
1400/05/10 - 09:18:54
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
227,981 248,499 تومان
ناموجود x
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر ارومیه
1400/05/10 - 08:59:06
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
ناموجود x