خرید سریع از انبار آهنک

ما تامین کننده جنس هستیم، پس با آهنک شما خرید آنلاین دارید نه اینکه محصولی رزرو کنید و بعد استعلام قیمت کنید

کامیون شما

0
انبار بسته است

فعلا انبار بسته است

محصول شما در سبد خرید باقیست فردا میتوانید آنها را با قیمت روز خرید کنید

موجودی های میلگرد انبار

بروزرسانی 1402/03/08 - 12:23 قیمت تا پایان روز
قیمت بدون ارزش افزوده

میلگرد 12 پردیس آذربایجان A3 انبار تهران

27,300 تومان خرید

میلگرد 16 زاگرس A3 انبار تهران

26,000 تومان خرید

میلگرد 14 زاگرس A3 انبار تهران

26,000 تومان خرید

کلاف 6.5 ساده 3sp آذر سهند انبار تهران

28,000 تومان خرید

میلگرد 20 آجدار میلاد یزد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد 18 آجدار میلاد یزد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد آجدار 20 کوثر A3 انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد آجدار 16 کوثر A3 انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد آجدار 32 کوثر A3 انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد 22 پردیس آذربایجان A3 انبار تهران

26,000 تومان خرید

میلگرد 16 پردیس آذربایجان A3 انبار تهران

26,000 تومان خرید

میلگرد 14 پردیس آذربایجان A3 انبار تهران

26,000 تومان خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

27,300 تومان خرید

کلاف 6.5 ساده 3sp امیرآباد انبار تهران

28,200 تومان خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

26,100 تومان خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد انبار تهران

26,100 تومان خرید

نحوه خرید از انبار آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
پرداخت و صدور پیش‌فاکتور از سایت با قیمت دقیق
انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور حواله و تحویل از سایت با قیمت دقیق