قیمت روز تیرآهن 16

تیرآهن 16

محاسبه قیمت ها
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز
1401/05/12 - 12:09:27
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
1401/05/12 - 12:04:05
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
17,193 18,740 تومان
ناموجود x
انبار تهران شاخه ای
2,871,560 3,130,000 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
1401/05/11 - 01:44:28
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,056 17,501 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب کرمانشاه
1401/05/11 - 12:40:23
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
2,550,459 2,780,000 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز
1401/05/11 - 12:39:20
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,056 17,501 تومان
ناموجود x
انبار تهران شاخه ای
2,752,294 3,000,000 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
1401/05/11 - 12:36:44
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,377 17,851 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 مجتمع فولاد شاهین بناب
1401/05/11 - 12:35:11
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,633 248,120 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
1401/05/11 - 12:34:20
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه شاخه ای
2,918,349 3,181,000 تومان
ناموجود x
تیرآهن 16 فولاد اشتهارد
1400/05/16 - 01:16:23
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
ناموجود x