قیمت روز تیرآهن 18

تیرآهن 18

محاسبه قیمت ها
تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز
1401/05/23 - 12:59:12
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
جدید خرید
انبار تهران شاخه ای
3,091,744 3,370,001 تومان
جدید خرید
تیرآهن 18 گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
1401/05/23 - 12:57:57
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,331 17,801 تومان
جدید خرید
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
1401/05/23 - 12:57:17
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,459 16,850 تومان
جدید خرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
1401/05/23 - 12:54:54
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه شاخه ای
1 1 تومان
ناموجود x
تیرآهن 18 فولاد ناب تبریز
1401/05/23 - 12:49:37
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
227,522 247,999 تومان
جدید خرید
تیرآهن 18 شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
1401/05/23 - 12:13:10
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ناموجود x
انبار تهران شاخه ای
3,348,624 3,650,000 تومان
جدید خرید