پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 5,040 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 4,840 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,850 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/05
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,000 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/05
میلگرد ۱۴ آجدار A4 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,900 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/05
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,900 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/05
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,900 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/05

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
885,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/04
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
2,100,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,800 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/04
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
785,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,980 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/04
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,050,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/04
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,630,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/04