سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
6.5کلافساختمانی انبار آهنک صنایع فولاد سازان امیرآباد
16,240 تومان
ثابت -
18A3شاخهآجدار24 کارخانه مجتمع فولاد ارگ تبریز
14,450 تومان
جدید
16A3شاخهآجدار19 کارخانه مجتمع فولاد ارگ تبریز
14,450 تومان
جدید
20A3شاخهآجدار29 کارخانه مجتمع فولاد ارگ تبریز
14,450 تومان
جدید
14A3شاخهآجدار15 کارخانه مجتمع فولاد ارگ تبریز
14,450 تومان
جدید
10A3شاخهآجدار8 کارخانه مجتمع فولاد ارگ تبریز
14,500 تومان
جدید
20A3شاخهآجدار29 انبار آهنک فولاد آریاذوب اشتهارد
14,530 تومان
ثابت -
18A3شاخهآجدار24 انبار آهنک فولاد آریاذوب اشتهارد
14,530 تومان
ثابت -
16A3شاخهآجدار19 انبار آهنک فولاد آریاذوب اشتهارد
14,580 تومان
ثابت -
14A3شاخهآجدار14 انبار آهنک فولاد آریاذوب اشتهارد
14,580 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت میلگرد
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
20HEAبال پهن سبک510 انبار تهران ترک-کره
19,000 تومان
ثابت -
22HEAبال پهن سبک610 انبار تهران ترک-کره
23,000 تومان
ثابت -
20HEBبال پهن سنگین730 انبار تهران ترک-کره
19,200 تومان
ثابت -
24HEAبال پهن سبک720 انبار تهران ترک-کره
46,000 تومان
ثابت -
22HEBبال پهن سنگین850 انبار تهران ترک-کره
33,700 تومان
ثابت -
26HEAبال پهن سبک830 انبار تهران ترک-کره
30,500 تومان
ثابت -
28HEAبال پهن سبک920 انبار تهران ترک-کره
38,000 تومان
ثابت -
26HEBبال پهن سنگین1120 انبار تهران ترک-کره
34,500 تومان
ثابت -
30HEAبال پهن سبک1050 انبار تهران ترک-کره
51,000 تومان
ثابت -
24HEBبال پهن سنگین1000 انبار تهران ترک-کره
43,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
627.542.52.1/2گالوانیزه76 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
970,000 تومان
ثابت -
621.842.52گالوانیزه60/3 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
760,000 تومان
ثابت -
616.862.51.1/2گالوانیزه48 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
598,000 تومان
ثابت -
614.882.51.1/4گالوانیزه42.2 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
520,000 تومان
ثابت -
611.642.51گالوانیزه33.7 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
412,000 تومان
ثابت -
692.53/4گالوانیزه26/7 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
330,000 تومان
ثابت -
672.51/2گالوانیزه21/3 انبار تهران نورد و پروفیل ساوه
250,000 تومان
ثابت -
6360910رده 40273 انبار تهران چین
16,750,000 تومان
ثابت -
69664رده 40114 انبار تهران چین
3,640,000 تومان
ثابت -
6673/94API114 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,830,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت لوله
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
66325 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
15,700 تومان
100
40*406113 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
16,400 تومان
200
50*506184 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
0 تومان
15700
50*506235 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
15,700 تومان
ثابت -
50*506153 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
16,000 تومان
ثابت -
40*406154 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
16,400 تومان
300
30*30673 انبار تهران فولاد ظهوریان مشهد
16,400 تومان
200
70*706325 کارخانه فولاد ناب تبریز
16,100 تومان
ثابت -
70*706386 کارخانه فولاد ناب تبریز
15,600 تومان
ثابت -
70*706447 کارخانه فولاد ناب تبریز
15,800 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت نبشی
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری کارخانه قیمت
ST37شیت1000*2000221 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
24,000 تومان
ثابت -
ST37شیت1250*2000221.25 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
23,400 تومان
300
ST37شیت1500*60006151.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
23,300 تومان
900
ST37شیت1500*60006121.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
23,300 تومان
800
ST37شیت1500*60006101.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
22,300 تومان
900
ST37شیت1500*6000661.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
22,700 تومان
500
ST37شیت1500*6000681.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
23,400 تومان
600
ST37شیت1500*60006351.5 انبار تهران فولاد کاویان
24,600 تومان
400
ST37شیت1500*60006301.5 انبار تهران فولاد کاویان
24,500 تومان
400
ST37شیت1200*60006151.2 انبار تهران فولاد قطعات
22,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت ورق

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

همکاران