1400/09/10 - 12:12:46
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
14A3شاخهآجدار15 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,900 تومان
ثابت -
16A3شاخهآجدار19 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,900 تومان
ثابت -
18A3شاخهآجدار24 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,700 تومان
ثابت -
20A3شاخهآجدار29 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,700 تومان
ثابت -
22A3شاخهآجدار34 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,700 تومان
ثابت -
25A3شاخهآجدار47 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,700 تومان
ثابت -
28A3شاخهآجدار65 کارخانه جهان فولاد سیرجان
15,700 تومان
ثابت -
12A3شاخهآجدار11 کارخانه جهان فولاد سیرجان
16,100 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت میلگرد
1400/09/10 - 11:57:56
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
14IPEسبک135 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,280,000 تومان
10000
14IPEسنگین155 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,400,000 تومان
ثابت -
16IPEسبک170 انبار تهران کارخانه البرز ایرانیان فایکو
2,820,000 تومان
ثابت -
14IPEسبک135 کارخانه مجتمع فولاد ظفر بناب
2,110,000 تومان
ثابت -
16IPEسبک168 انبار آهنک مجتمع فولاد شاهین بناب
2,790,000 تومان
ثابت -
14IPEسبک125 انبار آهنک مجتمع فولاد شاهین بناب
2,110,000 تومان
ثابت -
14IPEسنگین155 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
2,480,000 تومان
10000
18IPEسنگین226 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
3,580,000 تومان
10000
27IPEسنگین435 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
6,980,000 تومان
10000
24IPEسنگین370 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
6,090,000 تومان
10000
22IPEسنگین320 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
5,180,000 تومان
10000
20IPEسنگین270 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
4,850,000 تومان
30000
16IPEسنگین190 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
2,990,000 تومان
10000
30IPEسنگین507 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
9,190,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
1400/09/10 - 01:48:56
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
6673/94API114 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,910,000 تومان
ثابت -
6523/93API89 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,490,000 تومان
ثابت -
6443/92.1/2API73 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
1,290,000 تومان
ثابت -
6343/92API60 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
990,000 تومان
ثابت -
6243/81.1/2API48 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
750,000 تومان
ثابت -
6203/731.1/4API42.2 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
640,000 تومان
ثابت -
61531API33.4 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
420,000 تومان
ثابت -
610/22/83/4API26/7 انبار تهران نورد و لوله سپاهان
315,000 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت لوله
1400/09/10 - 12:00:19
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
40*406154 کارخانه فولاد کوهپایه
17,560 تومان
ثابت -
25*25652 کارخانه فولاد کوهپایه
17,900 تومان
ثابت -
25*25694 کارخانه فولاد کوهپایه
17,550 تومان
ثابت -
30*30662 کارخانه فولاد کوهپایه
17,840 تومان
ثابت -
30*30683 کارخانه فولاد کوهپایه
17,590 تومان
ثابت -
40*40692 کارخانه فولاد کوهپایه
18,400 تومان
ثابت -
40*406123 کارخانه فولاد کوهپایه
17,700 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت نبشی
1400/09/10 - 01:49:21
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری کارخانه قیمت
ST37شیت2000*6000682 انبار تهران فولاد اکسین
27,900 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006102 انبار تهران فولاد اکسین
27,800 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006122 انبار تهران فولاد اکسین
27,800 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006152 انبار تهران فولاد اکسین
27,800 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006202 انبار تهران فولاد اکسین
26,700 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006252 انبار تهران فولاد اکسین
26,700 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006302 انبار تهران فولاد اکسین
26,700 تومان
ثابت -
ST37شیت2000*60006352 انبار تهران فولاد اکسین
26,700 تومان
ثابت -
آرشیو قیمت ورق

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

همکاران