پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 4,720 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 4,570 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ارگ تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,560 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/26
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ارگ تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,560 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/26
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ارگ تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,560 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/26
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ارگ تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,560 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/26
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ارگ تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,560 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/26

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,635,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,220 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/25
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,835,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/25
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,435,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,520 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/25
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
2,085,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,920 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/03/25
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,160,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/03/25