1400/06/09 - 10:31:32
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
12A3شاخهآجدار11 کارخانه فولاد آریاذوب اشتهارد
16,500 تومان
400
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه فولاد آریاذوب اشتهارد
16,500 تومان
400
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
8A2شاخهآجدار5 کارخانه فولاد آریاذوب اشتهارد
17,000 تومان
300
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
18A3شاخهآجدار24 کارخانه فولاد حسن رود گیلان
16,750 تومان
650
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه فولاد حسن رود گیلان
16,750 تومان
650
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه فولاد حسن رود گیلان
16,750 تومان
650
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
14A2شاخهآجدار15 کارخانه فولاد حسن رود گیلان
16,750 تومان
650
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
12A2شاخهآجدار11 کارخانه فولاد حسن رود گیلان
17,100 تومان
650
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
آرشیو قیمت میلگرد
1400/07/06 - 02:59:10
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
28HEBبال پهن سنگین1240 انبار آهنک ترک-کره
31,000 تومان
31000
بیشتر
انبار آهنک کیلوگرم
30HEBبال پهن سنگین1400 انبار آهنک ترک-کره
25,000 تومان
25000
بیشتر
انبار آهنک کیلوگرم
40HEAبال پهن سبک1500 انبار آهنک ترک-کره
28,000 تومان
28000
بیشتر
انبار آهنک کیلوگرم
10HEBبال پهن سنگین240 انبار تهران ترک-کره
32,000 تومان
32000
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
12HEBبال پهن سنگین320 انبار تهران ترک-کره
33,000 تومان
33000
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
14HEAبال پهن سبک296 انبار تهران ترک-کره
23,000 تومان
23000
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
14HEBبال پهن سنگین400 انبار تهران ترک-کره
20,000 تومان
20000
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
16HEBبال پهن سنگین500 انبار تهران ترک-کره
17,500 تومان
17500
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
1400/07/17 - 10:59:53
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
67/622/771/2رده 4021/3 انبار تهران چین
395,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
692/873/4رده 4026/7 انبار تهران چین
520,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6153.381رده 4033.4 انبار تهران چین
590,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
620.343.51.1/4رده 4042.2 انبار تهران چین
740,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6243.61.1/2رده 4048 انبار تهران چین
880,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6323/92رده 4060 انبار تهران چین
1,196,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
65152.1/2رده 4073 انبار تهران چین
1,843,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6665/43رده 4089 انبار تهران چین
3,082,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
آرشیو قیمت لوله
1400/08/04 - 02:50:14
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
60*606325 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
18,400 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40693 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,090 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406113 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,500 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406124 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,490 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40613.54 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,070 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506123 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,090 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506143 کارخانه فولاد جاوید بناب
18,500 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506164 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,390 تومان
ثابت
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
آرشیو قیمت نبشی
1400/07/25 - 03:44:04
استانداردحالتابعادطولضخامتعرض محل بارگیری کارخانه قیمت
ST37شیت1.5*668 میل1.5 انبار تهران فولاد مبارکه اصفهان
25,500 تومان
25500
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
آرشیو قیمت ورق

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

همکاران