پیشنهاد ویژه قیمت میلگرد

تمام شد
کلاف 10 آجدار A3
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 5,800 تومان
حداقل خرید: 2000 عدد حداکثرخرید: 22000 عدد
فروخته شده: 4 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
 • 0 روز
 • 0 ساعت
 • 0 دقیفه
 • 0 ثانیه

پرفروش ترین ها

پرفروش ترین ها
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,600 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1399/01/03
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,150 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1398/12/15
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,350 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1398/12/15
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,150 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1398/12/15
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,305 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1398/12/19
کلاف 10 آجدار A3
 • قیمت انبار : تماس بگیرید
 • قیمت کارخانه : 6,800 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 1398/12/08

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۳۲ آجدار A3 احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1399/01/03
میلگرد ۱۰ آجدار A3 احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1399/01/03
میلگرد ۱۲ آجدار A3 احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1399/01/03
میلگرد ۱۴ آجدار A3 احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1399/01/03
میلگرد ۱۶ آجدار A3 احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1399/01/03

قیمت تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,400 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/12/06
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,400 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/12/06
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,400 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/12/06
تیرآهن ۱۴ فولاد احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,000 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/12/06
تیرآهن ۱۶ فولاد احرامیان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
6,000 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/12/06

قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ فولاد اهواز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/12/29
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ فولاد اهواز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/12/29
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ فولاد اهواز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/12/29
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ فولاد اهواز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/12/29
لوله مانیسمان ۱۱.۲ اینچ رده ۴۰ فولاد اهواز قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/12/29