1400/06/09 - 10:31:32
سایزاستانداردحالتنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
14A3شاخهآجدار15 کارخانه سرمد ابرکوه
15,000 تومان
350
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
16A3شاخهآجدار19 کارخانه سرمد ابرکوه
15,000 تومان
350
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 کارخانه سرمد ابرکوه
14,900 تومان
350
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
12A2شاخهآجدار11 کارخانه فولاد خرمدشت تاکستان
15,000 تومان
250
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
6.5کلافساده کارخانه صنایع فولاد سازان امیرآباد
16,300 تومان
800
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
12A3شاخهآجدار11 کارخانه شمس سپهر
14,900 تومان
300
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
20A3شاخهآجدار29 انبار آهنک فولاد آریاذوب اشتهارد
16,200 تومان
600
بیشتر
انبار آهنک کیلوگرم
10A2شاخهآجدار8 کارخانه آذر فولاد امین تیکمه داش
15,600 تومان
200
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
آرشیو قیمت میلگرد
1400/06/25 - 11:32:44
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری کارخانه قیمت
22IPEسبک300 انبار تهران گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
5,100,000 تومان
10000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
14IPEسبک135 انبار تهران گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
2,180,000 تومان
10000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
24IPEسنگین370 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
6,270,000 تومان
50000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
12IPEسنگین125 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
1,930,000 تومان
10000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
30IPEسنگین507 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
8,300,000 تومان
150000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
18IPEسنگین226 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
3,500,000 تومان
40000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
27IPEسنگین435 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
7,000,000 تومان
20000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
22IPEسنگین320 انبار تهران ذوب آهن اصفهان
5,360,000 تومان
20000
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
آرشیو قیمت تیرآهن و هاش
1400/06/16 - 12:13:25
طولوزنضخامتسایز به اینچگریدقطر بیرونی محل بارگیری کارخانه قیمت
67/622/771/2رده 4021/3 انبار تهران چین
395,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران کیلوگرم
692/873/4رده 4026/7 انبار تهران چین
520,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6153.381رده 4033.4 انبار تهران چین
590,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
620.343.51.1/4رده 4042.2 انبار تهران چین
740,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6243.61.1/2رده 4048 انبار تهران چین
870,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6323/92رده 4060 انبار تهران چین
1,100,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
65152.1/2رده 4073 انبار تهران چین
1,860,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
6665/43رده 4089 انبار تهران چین
2,190,000 تومان
ثابت
بیشتر
انبار تهران شاخه ای
آرشیو قیمت لوله
1400/06/16 - 11:55:22
سایزطولوزنضخامت محل بارگیری کارخانه قیمت
40*40693 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,440 تومان
660
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406113 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,440 تومان
660
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*406124 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,240 تومان
1230
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
40*40613.54 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,240 تومان
1230
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506123 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,340 تومان
1560
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506143 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,340 تومان
760
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506164 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,240 تومان
340
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
50*506184 کارخانه فولاد جاوید بناب
17,240 تومان
340
بیشتر
کارخانه کیلوگرم
آرشیو قیمت نبشی

تخفیف روزانه

متاسفانه فعلا پیشنهادی وجود ندارد

نیاز به مشاوره دارید؟

استعلام و پشتیبانی 02191006007

سریع و به قیمت از انبار آهنک

از انبار فروشگاه بزرگ آهنک

دسته بندی محصولات

همکاران