قیمت میلگرد

قیمت بدون ارزش افزوده

لوگو-فولاد-نیشابور-آهنک قیمت میلگرد فولاد نیشابور

1402/12/10 - 11:39
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 10A3 25,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12A3 26,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25A3 25,600 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28A3 25,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32A3 25,650 تومان

atigh - میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور قیمت میلگرد عتیق آذر سهند

1402/12/10 - 10:51
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 8 آجدار A2 عتیق آذر سهند 8A2 27,400 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 عتیق آذر سهند 10A2 26,100 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 عتیق آذر سهند 12A2 26,100 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 عتیق آذر سهند 14A3 25,500 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 عتیق آذر سهند 16A3 25,500 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 عتیق آذر سهند 18A3 25,500 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 عتیق آذر سهند 20A3 25,500 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 عتیق آذر سهند 22A3 25,500 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 عتیق آذر سهند 25A3 25,500 تومان

لوگو-ذوب-آهن قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

1402/12/09 - 14:47
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 6.5- 26,200 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن 12A3 29,300 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن 14A3 27,700 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن 16A3 27,700 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن 18A3 26,700 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن 20A3 26,700 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن 22A3 26,700 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن 25A3 27,200 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن 28A3 25,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن 32A3 27,200 تومان

لوگو-فایکو قیمت میلگرد فایکو

1402/12/09 - 12:04
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 18A3 25,200 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 20A3 24,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 22A3 25,200 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 25A3 25,200 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فایکو 28A3 25,200 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 32A3 25,200 تومان

alborz 300x300 - میلگرد 32 آجدار A3 فایکو قیمت میلگرد البرز تاکستان

1402/12/09 - 12:01
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 البرز تاکستان 10A2 25,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 البرز تاکستان 12A2 25,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 البرز تاکستان 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 البرز تاکستان 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 البرز تاکستان 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 البرز تاکستان 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 البرز تاکستان 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 البرز تاکستان 25A3 25,600 تومان

لوگو فولاد-سیادن-ابهر-آهنک قیمت میلگرد ابهر سیادن

1402/12/09 - 11:42
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 8A2 26,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 10A2 25,900 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 10A3 26,800 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 12A2 25,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 12A3 26,100 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14A3 25,600 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 16A3 25,600 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 18A3 25,600 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 25A3 25,600 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 28A3 25,800 تومان

لوگو-فولاد-پردیس-آذربایجان-آهنک قیمت میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان

1402/12/09 - 11:22
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس آذربایجان 12A3 26,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس آذربایجان 14A3 25,300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذربایجان 16A3 25,300 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس آذربایجان 18A3 25,300 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس آذربایجان 20A3 25,300 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس آذربایجان 22A3 25,300 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس آذربایجان 25A3 25,300 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس آذربایجان 28A3 25,600 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 پردیس آذربایجان 32A3 25,600 تومان

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک قیمت میلگرد آریان فولاد بوئین زهرا

1402/12/09 - 11:08
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10A2 26,600 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 10A3 26,700 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 12A2 25,700 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12A3 25,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14A3 25,700 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 16A3 25,700 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 18A3 25,700 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 20A3 25,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 22A3 25,600 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 25A3 25,600 تومان

لوگو-فولاد-میانه-آهنک قیمت میلگرد فولاد میانه

1402/12/08 - 12:54
محصول سایزاستاندارد قیمت نمودار خرید
میلگرد 14 آجدار A3 میانه 14A3 24,900 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میانه 16A3 26,100 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میانه 18A3 24,900 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میانه 20A3 24,900 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میانه 22A3 26,100 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 میانه 25A3 24,900 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میانه 28A3 26,100 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 میانه 32A3 26,100 تومان

نقش میلگرد در صنعت و ساختمان سازی

میلگرد یکی از مقاطع فولادی است که در زبان انگلیسی با نام Rebar شناخته می‌شود که مخفف Reinforcing Bar به معنی میله تقویت‌شده است. میلگرد به عنوان یکی از پراستفاده‌ترین محصولات آهنی در صنعت ساختمان‌سازی شناخته می‌شود و کاربرد و وظیفه اصلی آن افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن است. این مقاطع فولادی از نظر استاندارد، شکل و ظاهر، میزان مقاومت، ضخامت و … دارای انواع مختلفی بوده و هر کدام از آنها دارای کاربردهای متعدد و مختلفی هستند.

میلگرد
قیمت میلگرد در آهنک

میلگرد چیست و چه کاربردی دارد؟

میلگرد چیست؟ همان‌طور که گفته شد میلگرد نوعی از پروفیل‌های فولادی هستند که دارای یک سطح مقطع دایره‌ای و توپر می‌باشند. میلگرد یکی از عناصر اصلی صنعت ساختمان‌سازی بوده و استفاده از آن در این صنعت از سال 1800 رواج پیدا کرده است و به بتن ساختمان کمک می‌کند که در برابر نیروهای فشاری و کششی مقاومت بالاتری داشته باشند.

تفاوت میلگرد و آرماتور

بسیاری از افراد به اشتباه میلگرد را با نام آرماتور می‌شناسند درحالی‌که آرماتور در واقع سازه تغییر شکل یافته میلگرد است. میلگرد‌ عموماً با استفاده از انواع گوناگون فولاد طی فرآیند نورد گرم تولید می‌شود و ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون مقاومت بالا در برابر تنش‌های فولادی، وزن کم و حمل‌ونقل راحت‌تر، اشغال فضای کم، تحمل بالای ضربه، افزایش سرعت ساخت‌وساز و … دارند. این مقاطع بر اساس استانداردهای مختلف ساخته می‌شوند که مهم‌ترین آنها شامل استاندارد ASTM، JIS، DIN و ISO هستند.

از مهم‌ترین کاربردهای میلگرد می‌توان به مواردی همچون استفاده در صنعت ساختمان‌سازی، استفاده در صنعت در و پنجره، استفاده در صنعت کشاورزی، استفاده در صنعت لوازم‌خانگی، استفاده در ماشین‌آلات صنعتی و … اشاره کرد.

انواع میلگرد

میلگرد همانند مقاطع دیگری همچون

و غیره می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون جنس، سایز، استانداردها، نوع کاربرد، فرآیند تولید، شکل ظاهری و … به انواع مختلفی تقسیم شوند.

انواع میلگرد از نظر کاربرد

از نظر کاربرد میلگرد را می‌توان به انواع زیر تقسیم نمود :

 • میلگرد راستا
 • میلگرد سنجاقی
 • میلگرد خرک
 • میلگرد رکابی
 • میلگرد خاموت
 • میلگرد ادکا

انواع میلگرد از نظر استانداردهای بین المللی

از نظر استانداردهای بین‌المللی نیز میلگرد به چند دسته شامل A1، A2، A3 و A4 تقسیم می‌شوند که هرکدام از این انواع میلگرد، ویژگی‌ها و کاربردهای مختلفی دارند.

انواع میلگرد از نظر نوع

از نظر نوع نیز میلگرد به چند دسته  زیر تقسیم می شود

 • میلگرد اروپایی
 • میلگرد فولاد کربن
 • میلگرد گالوانیزه
 • میلگرد روکش اپوکسی
 • میلگرد فایبرگلاس
 • میلگرد فولاد استنلس

انواع میلگرد از نظر ظاهری

از نظر ظاهری نیز میلگرد می‌تواند به سه دسته اصلی زیر تقسیم شود:

میلگرد آجدار

 میلگرد آجدار به خاطر برجستگی‌های روی آن به نام میلگرد آجدار معروف است. هدف از ایجاد آج‌ روی میلگرد افزایش چسبندگی میلگرد به سطح بتن است تا استحکام بیشتری ایجاد شود.

میلگرد آجدار در کشورمان در 3 گرید A3، A2 و A4 تولید می‌گردد. از میلگرد آجدار برای ساختمان سازی، پل سازی و ساخت سازه‌های صنعتی استفاده می‌شود.

توجه: هیچکدام از میلگردها در استاندارد A2 و A3 قابلیت جوشکاری ندارند و شما برای انجام عملیات جوشکاری باید از میلگرد ساده A1 استفاده کنید.

میلگرد ساده

میلگرد ساده به میلگردی گفته می‌شود که سطحی صیقلی و بدون آج دارد. این نوع میلگرد انعطاف بسیار بالایی دارد و بهترین گزینه برای خم کاری و جوشکاری به شمار می‌رود. معمولا از  میلگرد ساده برای اتصالات ساختمانی استفاده می‌شود.

میلگرد کلاف

میلگرد کلاف به شکل مفتول و در هم پیچیده است . میلگرد کلاف در دو نوع آجدار و ساده برای مصارف مختلفی استفاده می‌شوند.

قیمت میلگرد
قیمت میلگرد کلاف در آهنک

انواع سایز میلگرد

یکی دیگر از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که میلگرد بر اساس آن تقسیم‌بندی می‌شود، سایز و اندازه میلگرد است. در حقیقت سایز و اندازه میلگرد تعیین‌کننده نوع کاربردهای آن است. همان‌طور که گفته شد امروزه انواع میلگرد بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند و در هر کدام از این استانداردها سایزهای مختلفی وجود دارد. از جمله رایج‌ترین سایز میلگرد می‌توان به مواردی همچون

اشاره کرد. هرکدام از این سایزها می‌توانند در وزن‌های مختلف تولید شوند و با توجه به نوع استانداردها و شکل ظاهری از کاربردهای مختلفی برخوردار باشند.

میلگرد شاخه

به طور کلی بیشتر سایزهای میلگرد به صورت شاخه‌ای تولید می‌گردند. میلگرد به صورت شاخه‌های 6 یا 12 متری در دو نوع میلگرد آجدار و میلگرد ساده توسط کارخانجات معتبر عرضه می‌شوند و معمولا از سایز 8 تا 32 میلیمتر را شامل می‌شوند. اغلب میلگرد آجدار A3 در سایزهای 12 به بالا به صورت طولی در آرماتور بندی و ساخت ساختمان نقش بسیار زیادی دارد.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

کاربردهای مختلف میلگرد باعث شده است که این مقاطع فولادی امروزه در تنوع و تعدد بالایی داشته باشند و در انواع مختلفی در دسترس باشند. قیمت میلگرد می‌تواند بر اساس پارامترها و فاکتورهای مختلف تغییر کند. از مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت میلگرد مؤثر باشند می‌توان به مواردی همچون

 • برند و شرکت تولیدکننده
 • بازار جهانی فولاد
 • میزان عرضه و تقاضا
 • وضعیت صنعت مسکن و ساختمان‌سازی
 • فروشگاه عرضه‌کننده
 • نوع میلگرد
 • جنس مواد اولیه میلگرد
 • وزن و ضخامت میلگرد
 • استانداردهای میلگرد
 • قیمت ارز
 • مشخصات شیمیایی و مکانیکی میلگرد
 • کاربرد میلگرد
 • قیمت مواد اولیه
 • حجم خرید
 • تعداد خریداری‌شده
 • و …

اشاره کرد.

قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

همان‌طور که عنوان شد پارامترهای مختلفی می‌توانند بر روی قیمت میلگرد تأثیر داشته باشند و از آنجایی که بسیاری از این فاکتورها می‌توانند به صورت لحظه‌ای تغییر داشته باشند، قیمت میلگرد نیز می‌تواند به صورت لحظه‌ای و آنی تغییر کند. نوسانات بازار ارز، بازار بورس فولاد، هزینه‌های حمل‌ونقل، وضعیت صادرات و واردات، قیمت مواد اولیه و … می‌توانند بر روی قیمت میلگرد در هر لحظه تأثیر داشته باشند.

خرید میلگرد

می‌توان گفت وجود آسمان‌خراش‌های چند صد متری در تمامی نقاط مختلف دنیا و احداث پروژه‌های بزرگ و … مدیون وجود میلگرد هستند و بدون میلگرد عملاً این ساخت‌وسازها معنی نداشتند. کاربردهای متعدد این مقطع فولادی باعث شده است کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت داشته و انواع مختلفی از میلگرد را تولید کنند. برای خرید میلگرد می‌توان از روش‌های مختلف غیرحضوری و حضوری استفاده کرد. در روش‌های حضوری افراد می‌توانند به صورت مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد مورد نیاز خود را تهیه کنند و یا از انبارها و فروشگاه‌های مختلف، میلگرد مورد نیاز را خریداری کنند. در روش غیرحضوری نیز می‌توان میلگرد را به صورت آنلاین خریداری کرد.

قیمت میگرد
خرید غیرحضوری میلگرد در آهنک

خرید اینترنتی میلگرد

خرید اینترنتی به عنوان بهترین و مؤثرترین روش خرید غیرحضوری مصالح مختلف شناخته می‌شود. در این روش افراد می‌توانند به صورت آنلاین و از طریق سایت‌های رسمی کارخانه‌های تولیدکننده و انبارها میلگرد مورد نظر خودشان را با توجه به نوع پروژه، کاربردها، ویژگی‌ها و مشخصات و … خریداری کنند. خوشبختانه امروزه تعداد محدودی از کارخانه‌ها و فروشگاه‌های عرضه کننده  از وب‌سایت رسمی و تخصصی برخوردار هستند و می‌توانند با مشتریان خود تعامل راحت‌تر و سریع‌تری داشته باشند.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

فضای اینترنت انجام امور مختلف را برای افراد بسیار راحت‌تر کرده است و افراد می‌توانند با خرید اینترنتی میلگرد و سایر محصولات موردنظر خود در هزینه‌ها، زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کنند. در این روش خرید میلگرد افراد می‌توانند به‌راحتی با کارشناسان فروش در مورد مشخصات محصول، جزئیات نحوه پرداخت، شرایط و زمان بارگیری، زمان تحویل میلگرد و سایر موارد استعلام گرفته و مشاوره داشته باشند. به همین منظور برای ارتباط با کارشناسان آهنک به صفحه تماس با آهنک مراجعه نمایید .

خرید میلگرد از کارخانه

برای خرید مستقیم میلگرد از کارخانه، باید معیار مشخصی برای خرید داشته باشید. حداقل میزان بارگیری برای خرید میلگرد هر کارخانه متغیر می‌باشد.

برای اطلاع از میزان حداقل تناژ خرید میلگرد می توانید با کارشناسان آهنک در ارتباط باشید

خرید میلگرد از انبار آهنک

اگر شما مصرف کننده نهایی میلگرد هستید باید توجه داشته باشید که خرید میلگرد از انبار برای شما بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود. یکی از هزینه‌های اساسی برای ساختمان سازی بحث حمل و نقل مصالح ساختمانی است.

با وجود 15 انبار عمومی آهنک در سراسر کشور و نمایندگی‌های متعدد شما می‌توانید با هزینه حمل و نقل بسیار پایین تر محصول مورد نظر خود را دریافت کنید.

به ویژه اینکه با انتخاب انبار آهنک شما امکان خرید میلگرد از کارخانجات مختلف تولیدی را خواهید داشت و تنها به میزان مورد نیاز خود خرید انجام می‌دهید.

استانداردهای میلگرد

بدون شک یکی از مولفه‌های مهم برای تعیین قیمت میلگرد، استاندارد بودن آن است.

میلگرد برای ایجاد مقاومت در ساختمان و استحکام بیشتر بتن باید بر اساس آنالیزهای شیمیایی خاصی تولید شوند و در آزمایشگاههای معتبر هر کارخانه تست کششی و خمشی را بگذرانند.

اولین کارخانه تولید میلگرد در ایران، کارخانه ذوب اهن اصفهان است و از آنجایی که طی قراردادی با شوروی سابق ساخته شده است، از استاندارد GOST پیروی می‌کند. به همین جهت است که معمولا ما تمامی استانداردها را معمولا با همان گرید‌های A1، A2، A3 می‌شناسیم. در حال حاضر بیشتر میلگرد تولیدی کارخانجات علاوه بر استاندارد معتبر روسی از استاندارد ملی ایران 3132 و استاندارد DIN هم پیروی می‌کنند.

نکته: در هنگام خرید میلگرد حتما برگه آنالیز شیمیایی این محصول را از فروشنده بخواهید. انواع میلگرد با توجه کاربردشان از روش‌های متفاوتی ساخته می‌شوند و شما باید مطمئن شوید که نوع میلگرد خریداری شده جدا از رعایت استاندارد، مناسب فعالیت شما باشد.

بهترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران

آهنک افتخار بیش از 60 سال همکاری با کارخانجات معتبر تولید میلگرد در ایران را دارد. شما می‌توانید با انتخاب ما به صورت مستقیم و بی واسطه از این تولیدکنندگان محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. لیست زیر شامل برترین کارخانجات تولید میلگرد در ایران است:

خرید اینترنتی میلگرد

این کارخانجات تنها بخش کوچکی از تولیدکنندگان میلگرد کشورمان را تشکیل می‌دهند. شما می‌توانید با شماره گیری 91006007-021 از کارشناسان ما میلگرد مورد نیاز هر کارخانه‌ای را استعلام بگیرید و با قیمتی مناسب کالای مورد نظرتان را سفارش دهید.

سوالات متداول

قیمت میلگرد چگونه محاسبه می‌شود؟
چگونه از آهنک میلگرد بخریم؟
هزینه حمل و نقل میلگرد چقدر است؟
قیمت‌های اعلامی میلگرد به روز است؟
چه زمانی میلگرد خریداری شده به دست ما می رسد؟
محل بارگیری میلگرد از کجاست؟
آیا میلگرد خریداری شده از آهنک ضمانت می‌شود؟
چطور میلگرد اصلی را از تقلبی تشخیص دهیم؟
قیمت‌های میلگرد با ارزش افزوده محاسبه شده‌اند؟

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک