قیمت روز میلگرد 16

میلگرد 16

محاسبه قیمت ها
میلگرد 16 مجتمع فولاد میانه
1401/05/12 - 01:03:49
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,137 16,499 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت فولاد کاوه اروند
1401/05/12 - 01:01:50
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,082 15,349 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان
1401/05/12 - 12:45:04
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,266 15,550 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد امیرکبیر خزر
1401/05/12 - 12:27:18
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,477 15,780 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد نیشابور
1401/05/12 - 12:21:59
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,357 15,649 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 آریان فولاد بوئین زهرا
1401/05/12 - 12:11:33
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,311 15,599 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
1401/05/12 - 12:04:05
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,174 15,450 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 ابهر سیادن
1401/05/12 - 11:58:54
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,128 15,400 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد آناهیتا گیلان
1401/05/12 - 11:58:07
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,137 16,499 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد سرمد ابرکوه
1401/05/12 - 11:56:25
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,357 15,649 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان
1401/05/12 - 11:35:04
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,220 15,500 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد ظفر بناب
1401/05/12 - 11:17:31
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,999 16,349 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کیان کاشان
1401/05/12 - 11:11:53
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,908 16,250 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوب
1401/05/12 - 10:36:29
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,770 16,099 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کارخانه راد همدان
1401/05/12 - 10:23:22
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,564 16,965 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 گروه صنعتی درپاد تبریز
1401/05/11 - 12:43:48
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,954 16,300 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 نورد کوثر اهواز
1401/05/11 - 12:39:20
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,761 14,999 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 گروه صنعتی فولاد یزد - احرامیان
1401/05/11 - 12:36:44
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,055 17,500 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کارخانه آذر فولاد امین تیکمه داش
1401/05/11 - 12:36:28
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,311 15,599 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد شاهین بناب
1401/05/11 - 12:35:11
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,045 16,399 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد حسن رود گیلان
1401/05/11 - 12:11:32
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,587 15,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد شاهرود
1401/05/10 - 12:42:12
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,036 15,299 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد ارگ تبریز
1401/05/10 - 12:32:31
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,779 15,019 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد هیربد زرندیه
1401/05/10 - 12:22:39
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,825 15,069 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 گروه صنعتی پرشین فولاد
1401/05/10 - 11:40:42
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,311 15,599 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کارخانه فولاد و نورد هشترود
1401/05/10 - 11:04:59
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,403 15,699 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کارخانه فولاد کویر کاشان
1401/05/02 - 01:14:16
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,770 16,099 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
14,770 16,099 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
0 0 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیل
1401/04/06 - 11:36:21
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,697 18,200 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد بافق یزد
1401/04/05 - 01:27:43
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,990 17,429 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس شهرکرد
1401/03/30 - 02:30:36
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,972 18,499 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
1401/03/11 - 12:56:35
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,146 17,599 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد آریا ذوب اشتهارد
1401/02/04 - 12:48:42
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
16,605 18,099 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع کیان فولاد ابهر
1400/12/07 - 11:36:09
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,128 15,400 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد صائب تبریز
1400/10/28 - 12:32:23
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,486 14,700 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد قائم رازی
1400/09/28 - 02:29:21
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,587 15,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش
1400/09/20 - 12:35:10
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
14,220 15,500 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 اطلس گلستان
1400/06/28 - 12:23:50
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,532 14,750 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد شمس سپهر
1400/06/09 - 01:48:50
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
9,954 10,850 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
9,954 10,850 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد فردوس باختر ارومیه
1400/05/10 - 08:59:06
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مهیار اردبیل
1400/05/10 - 04:17:07
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,807 15,050 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
1400/05/08 - 09:23:17
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 کارخانه فولاد قزوین
1400/05/08 - 12:40:04
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
11,467 12,499 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 نیک صدرای توس
1400/05/08 - 11:23:55
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 نوین متین
1400/05/07 - 06:38:33
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 نوین ابهر
1400/05/07 - 06:28:24
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 معراج کردکوی
1400/05/07 - 04:56:04
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان
1400/05/07 - 04:46:27
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد زرین میاندوآب
1400/05/07 - 02:35:46
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد راستین آستارا
1400/05/07 - 02:10:52
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 صدر فولاد خرم آباد
1400/05/07 - 01:12:23
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت فولاد پرند
1400/05/07 - 12:22:12
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت فولاد البرز غرب
1400/05/07 - 10:22:45
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
11,467 12,499 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران
1400/05/06 - 11:20:13
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
15,504 16,899 تومان
ناموجود x
کارخانه کیلوگرم
15,504 16,899 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت آذر چلیک تبریز
1400/05/06 - 09:33:24
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 مجتمع فولاد ایوان غرب
1400/05/06 - 02:14:43
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 شرکت ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
1400/05/06 - 01:47:57
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
10,000 10,900 تومان
ناموجود x
میلگرد 16 فولاد آذر گستر سدید
1400/05/06 - 12:44:37
محل بارگیری واحد فروش قیمت
کارخانه کیلوگرم
13,577 14,799 تومان
ناموجود x