تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 - IPE 125
760,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
12
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 760,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 - IPE 155
745,000 تومان
4,970 تومان
1398/03/28 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 745,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 - IPE 190
845,000 تومان
4,620 تومان
1398/03/28 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 845,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 - IPE 225
990,000 تومان
4,530 تومان
1398/03/28 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 990,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 - IPE 270
1,420,000 تومان
5,520 تومان
1398/03/28 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 1,420,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 - IPE 315
1,635,000 تومان
5,220 تومان
1398/03/28 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 1,635,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 - IPE 370
1,830,000 تومان
5,120 تومان
1398/03/28 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
24
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 1,830,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 - IPE 435
2,070,000 تومان
4,920 تومان
1398/03/28 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
27
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 2,070,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 - IPE 507
3,150,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/03/28
30
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 3,150,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک 14 - IPE 130
675,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/03/28
14
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 675,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین 14 - IPE 150
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/02/17
14
حالت : -
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
577 تیر آهن 16 فایکو 16 - IPE 170
835,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
16
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 835,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
574 تیر آهن 18 فایکو 18 - IPE 205
975,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
18
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 975,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو 20 - IPE 250
1,340,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
20
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 1,340,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو 22 - IPE 305
1,535,000 تومان
تماس بگیرید
1398/03/28 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/03/28
22
حالت : -
IPE
قیمت انبار : 1,535,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو 24 - IPE 355
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/17
24
حالت : -
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید