تیرآهن و هاش

محاسبه قیمت ها
سایزاستانداردنوعوزن محل بارگیری واحد فروش قیمت
14IPEسبک130 کارخانه شاخه ای
3,010,000 2,761,468 تومان
2245000 خرید
16IPEسبک165 کارخانه شاخه ای
2,810,000 2,577,982 تومان
3060000 خرید
18IPEسبک195 کارخانه شاخه ای
4,010,000 3,678,899 تومان
3620000 خرید