تفاوت ipe و ipb

تیرآهن ها قطعه ای به شکل عمودی، افقی و شیبدار بوده و یکی از مهمترین پروفیل های قابل استفاده در صنعت و ساختمان سازی هستند که متشکل از یک جان و دو بال می باشند. جان در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله و باد مقابله می کند و بال در برابر نیروهای خمشی ناشی از بارهای ثقلی مقابله می کند. تیرآهن ها در سازه ها، بارهای اصلی را متحمل می شوند و از طریق آن ها به ستون ها منتقل می شوند و نیروهای مختلف کششی و فشاری به قسمت های مختلف آن وارد می شود. محصولات تیرآهنی در سه شکل عمده وجود دارند که با توجه به نوع استانداردها در میزان مقاومت و میزان کشش آنها و شکل ظاهری دارای تفاوت عمده ای هستند. فروشگاه اینترنتی آهنک عرضه کننده انواع تیرآهن می باشد، برای خرید تیرآهن می توانید به سایت این فروشگاه مراجعه نمایید.

تفاوت های ظاهری تیرآهن IPE و IPB

 • تیرآهن IPE به شکل I می باشد که در ایران و کشورهای اروپایی (برطبق استاندارد ایران و اروپا I Profile Eroeenne) تولید می شود.
 • تیرآهن IPB به شکل H می باشد که با عنوان بال پهن شناخته می شود.
 • طول بال های تیرآهن IPB نسبت به تیرآهن IPE بیشتر است که با استحکام بالا در سه نمونه استاندارد St52، St44 و St37 تولید شده و در سه نوع هاش سبک، هاش متوسط و هاش سنگین استفاده می شود.
 • ضخامت بال های تیرآهن IPE قابل تغییر نمی باشد که اجرای اتصال های پیچی را تسهیل می کند.
 • ضخامت بال های تیرآهن IPB در مقایسه با ضخامت بال های تیرآهن IPE بیشتر است.
 • مقطع تیرآهن IPB در قسمت جان و بال دارای ضخامت یکسان است که به عنوان راه تشخیصی از تیرآهن IPE می باشد.
 • بال های تیرآهن IPB هیچ نوع شیبی ندارند که در ساخت و سازهای مسکونی استفاده می شوند.
 • تیرآهن IPB با شکل هندسی H مانند از تیرآهن IPE با مقطع I، بلندتر است و وزن بیشتری دارد.
 • تیرآهن IPB به شکل H در طول های بلند نیز تولید می شوند که امکان تولید در طول های مختلف را نیز دارند.
 • تیرآهن های IPE در ارتفاع های 80 تا 600 میلی متر و تیرآهن های IPB در ارتفاع های 100 تا 1000 میلیمتر تولید می شوند.

تفاوت های ظاهری تیرآهن IPE و IPB

سایر تفاوت های تیرآهن IPE و IPB

 • زمان ساخت و تولید تیرآهن IPB به شکل H نسبت به تیرآهن IPE کمتر می باشد.
 • تیرآهن IPB از مقاومت و استحکام بالاتری در برابر نیروهای برشی و خمشی دارند.
 • تیرآهن IPB با بال های پهن و وزن سنگین برای تکیه گاه های عمودی و ستون ها کاربرد دارند که با افزایش پهنای بال، تنش های بیشتری را تحمل می کنند.
 • تیرآهن IPE توانایی تحمل کشش در یک زاویه را دارد اما تیرآهن IPB توانایی کشش در دو زاویه را دارد.
 • تیرآهن IPB به دلیل نصب راحت تر در عملیات های پروژه ای، سرعت بالاتری دارد و متعاقبا هزینه های عملیاتی کمتری نیز دارد.
 • تیرآهن IPB با توجه به سازه یکنواخت، در استفاده از محاسبات سازه ای دارای ضریب خطای کمتری می باشد.
 • میزان مصرف آهن در تیرآهن IPB کمتر از مقدار آهن در تیرآهن IPE می باشد.