قیمت روز ورق سیاه، خرید ورق سیاه تمامی کارخانه ها

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق سیاه قطعات فولادی

1403/05/04 - 07:28
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق 8 میل 1.2*6 فولاد قطعات 8ST371.20*6 33,200 تومان -
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات 10ST371.20*6 33,200 تومان -
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات 12ST371.20*6 30,500 تومان -
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات 15ST371.20*6 29,500 تومان -

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان

1403/05/04 - 07:27
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
قیمت ورق سیاه 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10ST371.25*6 34,800 تومان -
قیمت ورق سیاه 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12ST371.25*6 29,500 تومان -
قیمت ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان 12ST371.5*6 37,300 تومان
قیمت ورق سیاه 15 میل 1.25*6 فولاد کاویان 15ST371.25*6 30,000 تومان -
قیمت ورق سیاه 15 میل 1.5*6 فولاد کاویان 15ST371.5*6 33,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20ST371.25*6 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 20 میل 1.5*6 فولاد کاویان 20ST371.5*6 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25ST371.25*6 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 25 میل 1.5*6 فولاد کاویان 25ST371.5*6 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 30 میل 1.5*6 فولاد کاویان 30ST371.5*6 31,900 تومان
قیمت ورق سیاه 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30ST371.25 به طول 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30ST371.5 به طول 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 35 میل 1.5*6 فولاد کاویان 35ST371.5*6 31,900 تومان
قیمت ورق سیاه 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35ST371.25 به طول 29,100 تومان -
ورق سیاه 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35ST371.5 به طول 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40ST371.25 به طول 29,100 تومان -
قیمت ورق سیاه 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40ST371.5 به طول 29,100 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 12ST371.5*6 38,000 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 15ST371.5*6 37,000 تومان -
ورق سیاه 20 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 20ST371.5*6 32,500 تومان
ورق سیاه 25 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 25ST371.5*6 33,100 تومان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

1403/05/04 - 07:16
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2ST37- 34,800 تومان -
ورق سیاه 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2ST37- 33,300 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3ST37- 34,400 تومان -
ورق سیاه 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3ST371.5*6 39,000 تومان -
ورق سیاه 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3ST37- 33,600 تومان -
ورق سیاه 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4ST371.5*6 37,800 تومان -
ورق سیاه 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4ST37- 33,400 تومان -
ورق سیاه 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4ST371.5 به رول 33,500 تومان -
ورق سیاه 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5ST371.5*6 37,700 تومان -
ورق سیاه 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5ST37- 34,400 تومان -
ورق سیاه 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5ST37- 33,100 تومان -
ورق سیاه 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6ST371.5*6 37,800 تومان -
ورق سیاه 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6ST37- 33,100 تومان -
ورق سیاه 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8ST371.5*6 37,700 تومان -
ورق سیاه 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8ST37- 33,100 تومان -
ورق سیاه 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10ST371.5*6 39,500 تومان -
ورق سیاه 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10ST37- 34,900 تومان -
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12ST371.5*6 38,000 تومان -
ورق سیاه 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12ST37- 33,900 تومان -
ورق سیاه 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15ST371.5*6 37,500 تومان -
ورق سیاه 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15ST37- 34,000 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق سیاه 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3ST371.5*6 37,800 تومان
ورق سیاه 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4ST371.5*6 37,600 تومان
ورق روغنی 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5ST371.5*6 37,300 تومان
ورق سیاه 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6ST371.5*6 37,900 تومان
ورق سیاه 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8ST371.5*6 37,900 تومان
ورق سیاه 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10ST371.5*6 39,300 تومان
ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12ST371.5*6 37,800 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15ST371.5*6 37,800 تومان

قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد خرم آباد

1403/05/04 - 07:15
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق 15 میل خرم آباد عرض 1250 15ST371.25*6 28,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1250 20ST371.25*6 28,900 تومان -
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 20ST371.5*6 28,300 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1250 25ST371.25*6 28,600 تومان -
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 25ST371.5*6 28,000 تومان
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1250 30ST371.25*6 28,600 تومان -
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 30ST371.5*6 28,000 تومان
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 20-- 28,000 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 25-- 28,000 تومان

قیمت ورق سیاه فولاد گیلان

1403/05/04 - 07:15
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5ST37- 36,400 تومان -
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3ST37- 36,400 تومان -
ورق 4 میل عرض 1 فولاد گیلان 4ST37- 36,400 تومان -
ورق 4 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 4ST37- تماس بگیرید -
ورق 5 میل عرض 1 فولاد گیلان 5ST37- تماس بگیرید -
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6ST37- 32,200 تومان -
ورق 6 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 6ST37- تماس بگیرید -
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8ST37- 32,200 تومان -
ورق 8 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 8ST37- تماس بگیرید -
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10ST37- 32,300 تومان -
ورق 10 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 10ST37- تماس بگیرید -
ورق 12 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 12ST37- تماس بگیرید -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6ST371.25*6 36,100 تومان -
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8ST371.25*6 36,100 تومان -

لوگو کارخانه فولاد اصفهان-آهنک قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

1403/05/04 - 07:14
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق سیاه 12 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 12ST37- 29,200 تومان
ورق سیاه 15 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 15ST37- 29,400 تومان -
ورق سیاه 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان 20ST37- 28,100 تومان -
ورق سیاه 20 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 20ST37- 27,200 تومان -
ورق سیاه 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان 25ST37- 28,100 تومان -
ورق سیاه 25 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 25ST37- 27,200 تومان -
ورق سیاه 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان 30ST37- 28,100 تومان -
ورق سیاه 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 30ST37- 27,200 تومان -

لوگو صنایع آهن و فولاد درخشان اراک-آهنک قیمت ورق سیاه فولاد درخشان

1402/10/06 - 12:30
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
قیمت ورق 20میل 1.25*6 درخشان انبار تهران 20ST371.25*6 31,200 تومان
قیمت ورق 25میل 1.25*6 فولاد درخشان انبار تهران 25ST371.25*6 31,200 تومان

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک قیمت ورق سیاه آریان فولاد بوئین زهرا

1402/06/20 - 12:20
محصولسایزاستانداردابعادقیمتنمودارخرید
ورق ۸ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 8ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۰ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 10ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۰میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 10ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۲ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۲ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37350*6000 27,200 تومان
ورق۱۲ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۵ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۵ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۵ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37350*6000 27,200 تومان
ورق ۲۰ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۲۰ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۲۰ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37350*6000 27,200 تومان
ورق ۲۵ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 25ST37300*6000 26,600 تومان
ورق۳۰ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 30ST37300*6000 26,600 تومان

امروزه ورق‌های فولادی استفاده‌های متعددی در صنایع مختلف دارند و به همین دلیل در انواع مختلف با کاربردها، ویژگی‌ها، مشخصات و ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند. ورق‌های سیاه یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی هستند که تحت شرایط ویژه‌ای تولید می‌شوند و دامنه بسیار گسترده‌ای در نوع فولاد، ضخامت و ابعاد دارند.

ورق سیاه

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه در حقیقت نوعی از ورق‌های فولادی است که در یک فرآیند نورد گرم Hot Rolling و در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتی‌گراد (1700 درجه فارنهایت) تولید می‌شود. این ورق‌ها تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و خاصیت فرم پذیری آنها بهینه می‌شود.

عبارت ورق سیاه به این دلیل به این ورق‌ها اطلاق می‌شود که سطح خارجی آنها در اثر وجود آثاری از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی به حالت مات درآمده و مانند ورق‌های گالوانیزه و یا روغنی براق نیستند. این ورق‌ها امروزه می‌توانند از نظر استاندارد، نوع فولاد، ضخامت‌ها، ابعاد و اندازه و … در انواع مختلفی تولید شوند و هر کدام از آنها کاربردهای خاص خود را داشته باشند..

ورق سیاه

ورق‌های سیاه از ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند به همین دلیل کاربردهای متعددی دارند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • استفاده در تولید انواع پروفیل‌های ساختمان بسته و باز شامل قوطی‌ها، پروفیل ستونی، پروفیل زد و …
 • استفاده در تولید انواع مقاطع فولادی مانند انواع تیرورق، ناودانی‌ها، نبشی‌ها و …
 • استفاده در تولید انواع گاردریل و تجهیزات فیزیکی
 • استفاده در صنایع خودروسازی، دریایی، لوازم‌خانگی و …
 • استفاده در تولید ورق پانچ، تسمه‌ها و زهوارهای فولادی و …
 • استفاده در تولید انواع تانکرهای ذخیره‌سازی

انواع ورق سیاه

ورق ST52

ورق St52، به عنوان یکی از انواع ورق‌های فولادی، توسط صنایع مختلف برای کاربردهای متنوع استفاده می‌شود. این ورق دارای استحکام بسیار بالا با حدود 520 مگاپاسکال است که از جمله ویژگی‌های اصلی آن به شمار می‌رود. ورق St52 معمولاً جزء ورق‌های کم کربن است و به دلیل این ویژگی، مقاومت خوبی در برابر سایش و ضربه دارد.

ورق ST37

ورق ST37، یکی از اصلی‌ترین انواع فولاد‌های غیرآلیاژی است که در صنعت ساختمان‌سازی به کار می‌رود. این نوع ورق، با نام فولاد نرم نیز شناخته می‌شود و به دلیل درصد کم کربن و انعطاف پذیری بالا، جزو محصولات مورد توجه در بازار است. استحکام قابل قبول آن همچنین باعث شده که در صنایع مختلفی مانند ساختمان، خودروسازی و صنایع معماری به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

ورق ST44

ورق ST44، از جنس فولاد ساختمانی ST44 با نام تجاری فولاد 1.0044 تولید می‌شود. این ورق‌های فولادی با استفاده از استاندارد DIN 17100 ST44 شناخته می‌شوند و دارای حداقل استحکام تسلیمی در حدود 265-275 مگاپاسکال می‌باشند. آنها به عنوان یک نوع ورق فولادی نرم و با درصد کربن پایین تصنیف می‌شوند. این ورق‌ها به دلیل استحکام قابل قبول و کربن کم، در صنایع مختلف از جمله ساختمان، خودروسازی و صنایع معماری استفاده می‌شوند.

ورق ST22

ورق سیاه ST22، در بین گریدهای مختلف، دارای کارایی و ارزش قابل توجهی است. این محصول به نام‌های ورق سیاه آلیاژی و ورق ST52 نیز شناخته می‌شود. به دلیل انعطاف پذیری و شکل‌پذیری آن، در تولید بدنه خودروها و قطعات مختلف آن استفاده می‌شود. ورق‌های آلیاژی از جنس ST22، به علت خواص انعطاف پذیری و شکل‌پذیری بالا، برای ایجاد قطعات با شکل‌ها و اندازه‌های متنوع و پیچیده مورد توجه صنایع مختلفی قرار می‌گیرند، به ویژه در صنعت خودروسازی.

خرید آنلاین ورق سیاه

انواع سایز ورق سیاه

ورق سیاه رول شده، یا به عبارت دیگر کویل، انواعی از ورق‌های فولادی هستند که در ابعاد مختلفی به بازار عرضه می‌شوند. این ورق‌ها در اندازه‌های مختلفی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر در عرض و با ضخامت بین ۱/۵ تا ۱۵ میلی‌متر موجود هستند و بدون محدودیت طولی ارائه می‌شوند.

همچنین، ورق سیاه فابریک یا شیت، که دارای ضخامت بالاتر از ۱۵ میلی‌متر است، در هر ابعادی قابل تهیه است، اما برخی ابعاد مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰، ۱۲۵۰*۲۵۰۰، ۱۰۰۰*۶۰۰۰، ۱۵۰۰*۶۰۰۰، ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ به عنوان ابعاد استاندارد و پرکاربرد شناخته می‌شوند.

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه مانند ورق‌های گرم و ورق های سرد و همچنین سایر محصولات و مقاطع فولادی می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی قرار بگیرد و نمی‌توان نرخ مقطوع و مشخصی برای آن عنوان کرد. مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت ورق سیاه مؤثر باشند شامل موارد زیر هستند:

 • نوع استانداردهای ورق گرم
 • وزن و ضخامت ورق گرم
 • مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های سیاه
 • شرایط بازار جهانی فلزات
 • میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز
 • شرکت و کارخانه تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه‌کننده
 • کاربردهای ورق و حجم خریداری‌شده
 • قیمت مواد اولیه و …

قیمت ورق سیاه

خرید ورق سیاه

برای خرید و ورق ، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش‌های معمول، روش مستقیم است که در آن افراد به صورت مستقیم به کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و انبارهای فروش مراجعه می‌کنند و بدون واسطه اقدام به خرید می‌کنند. این روش امکان بررسی کیفیت ورق، مقایسه قیمت‌ها و انتخاب بهترین گزینه را فراهم می‌کند، اما ممکن است زمان‌بر باشد و انرژی زیادی از افراد صرف کند.

روش دیگر خرید ورق سیاه، خرید آن از طریق اینترنت است. این روش به دلیل سادگی و راحتی، جذابیت بیشتری دارد. از طریق اینترنت، فرد می‌تواند انواع محصولات و قیمت‌ها را مقایسه کند، اطلاعات کامل‌تری را درباره ویژگی‌ها، ابعاد و کاربردها به دست آورد و در نهایت با کمترین هزینه، زمان و انرژی، خرید خود را انجام دهد.

با هر دو روش، می‌توانید  ورق خود را از اهنک خریداری کنید و بهترین گزینه را برای خرید ورق سیاه انتخاب کنید.

جمع‌بندی پایانی

ورق سیاه از مهم‌ترین و کاربردی‌تری محصولات فولادی است که دارای انواع مختلفی بوده و می‌تواند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشد. قیمت این ورق‌ها تحت تأثیر فاکتورهایی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، نرخ ارز و … تغییر می‌کند. بهترین، مطمئن‌ترین و ساده‌ترین روش برای خرید ورق سیاه خرید آنلاین و اینترنتی است که مزایای متعددی دارد.

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک