قیمت روز ورق سیاه با سفارش آنلاین

قیمت بدون ارزش افزوده

کاویان - ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان قیمت ورق سیاه فولاد کاویان

1403/02/01 - 10:21
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10ST371.25*6 37,500 تومان -
ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12ST371.25*6 29,500 تومان -
ورق 12 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 12ST371.5*6 38,500 تومان -
ورق 15 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 15ST371.25*6 33,100 تومان -
ورق 15 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 15ST371.5*6 37,200 تومان -
ورق 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20ST371.25*6 30,000 تومان -
ورق 20 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 20ST371.5*6 30,900 تومان -
ورق 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25ST371.25*6 30,000 تومان -
ورق 25 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 25ST371.5*6 31,000 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30ST371.25 به طول 30,400 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30ST371.5 به طول 30,900 تومان -
ورق 30 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 30ST371.5*6 34,900 تومان
قیمت ورق 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35ST371.25 به طول 30,100 تومان -
قیمت ورق 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35ST371.5 به طول 31,000 تومان -
قیمت ورق 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40ST371.25 به طول 30,000 تومان -
قیمت ورق 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40ST371.5 به طول 30,900 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 12ST371.5*6 42,500 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 15ST371.5*6 41,800 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 20ST371.5*6 34,800 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 25ST371.5*6 35,100 تومان -
ورق ۳۰ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 30ST371.5 به طول 35,100 تومان
ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 35ST371.5 به طول 28,600 تومان

download - ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

1403/02/01 - 10:18
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2ST37- 40,300 تومان -
ورق 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2ST37- 39,600 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3ST371.5*6 43,700 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3ST37- 41,300 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3ST37- 39,600 تومان -
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4ST371.5*6 43,700 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4ST37- 40,900 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4ST371.5 به رول 39,600 تومان -
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5ST371.5*6 46,000 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5ST37- 41,000 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5ST37- 41,700 تومان -
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6ST371.5*6 46,900 تومان -
ورق 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6ST37- 42,500 تومان -
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8ST371.5*6 46,900 تومان -
ورق 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8ST37- 42,500 تومان -
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10ST371.5*6 47,500 تومان -
ورق 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10ST37- 43,000 تومان -
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12ST371.5*6 44,500 تومان -
ورق 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12ST37- 41,200 تومان -
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15ST371.5*6 43,000 تومان -
ورق 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15ST37- 38,900 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3ST371.5*6 44,600 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4ST371.5*6 44,800 تومان -
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5ST371.5*6 46,900 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6ST371.5*6 47,700 تومان
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8ST371.5*6 47,700 تومان
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10ST371.5*6 48,100 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12ST371.5*6 45,800 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15ST371.5*6 44,100 تومان

قطعات 300x200 - ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران قیمت ورق سیاه قطعات فولادی

1403/01/31 - 11:13
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 1.2*6 فولاد قطعات 8ST371.20*6 33,100 تومان -
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات 10ST371.20*6 38,800 تومان -
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات 12ST371.20*6 33,100 تومان -
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات 15ST371.20*6 33,200 تومان -

قیمت ورق سیاه فولاد خرم آباد

1403/01/31 - 09:12
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل خرم آباد عرض 1250 15ST371.25*6 28,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1250 20ST371.25*6 29,800 تومان -
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 20ST371.5*6 28,300 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1250 25ST371.25*6 29,800 تومان -
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 25ST371.5*6 28,000 تومان
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1250 30ST371.25*6 29,800 تومان -
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 30ST371.5*6 28,000 تومان
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 20-- 28,000 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 25-- 28,000 تومان

گیلان 261x300 - ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 قیمت ورق سیاه فولاد گیلان

1403/01/31 - 09:12
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5ST37- 34,000 تومان -
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3ST37- 34,000 تومان -
ورق 4 میل عرض 1 فولاد گیلان 4ST37- 35,200 تومان -
ورق 4 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 4ST37- تماس بگیرید -
ورق 5 میل عرض 1 فولاد گیلان 5ST37- تماس بگیرید -
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6ST37- 34,500 تومان -
ورق 6 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 6ST37- تماس بگیرید -
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8ST37- 34,600 تومان -
ورق 8 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 8ST37- تماس بگیرید -
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10ST37- 34,700 تومان -
ورق 10 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 10ST37- تماس بگیرید -
ورق 12 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 12ST37- تماس بگیرید -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6ST371.25*6 36,100 تومان -
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8ST371.25*6 36,100 تومان -

لوگو کارخانه فولاد اصفهان-آهنک قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

1403/01/31 - 06:11
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 12 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 12ST37- 29,200 تومان
ورق 15 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 15ST37- 33,100 تومان -
ورق 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان 20ST37- 30,000 تومان -
ورق 20 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 20ST37- 27,200 تومان -
ورق 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان 25ST37- 30,100 تومان -
ورق 25 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 25ST37- 27,200 تومان -
ورق 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان 30ST37- 30,400 تومان -
ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 30ST37- 27,200 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 15 میل 1*6 فولاد اصفهان 15ST371*6 27,000 تومان -
ورق 20 میل1*6 فولاد اصفهان 20ST371*6 25,500 تومان -
ورق 25 میل 1*6 فولاد اصفهان 25ST371*6 24,900 تومان -
ورق 30 میل 1*6 فولاد اصفهان 30ST371*6 25,500 تومان -

oxin 300x154 - ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان قیمت ورق سیاه اکسین خوزستان

1403/01/27 - 14:05
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین 8ST372*6 38,500 تومان
ورق 8 میل ST52 اکسین 8ST52- 45,700 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین 10ST372*6 37,500 تومان
ورق 12 میل 2*6 اکسین 12ST372*6 36,500 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین 15ST372*6 36,500 تومان
ورق 20 میل 2*6 اکسین 20ST372*6 33,000 تومان
ورق 25 میل 2*6 اکسین 25ST372*6 33,000 تومان
ورق 30 میل 2*6 اکسین 30ST372*6 33,000 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین 40ST372*6 33,000 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین 45ST372*6 30,700 تومان -
ورق 50 میل 2*6 اکسین 50ST372*6 37,500 تومان -
ورق 60 میل 2*6 اکسین 60ST372*6 34,500 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین 70ST372*6 33,000 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین 80ST372*6 33,400 تومان -
ورق 90 میل 2*6 اکسین 90ST372*6 35,000 تومان -
ورق 100 میل 2*6 اکسین 100ST372*6 38,000 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین انبار تهران 8ST372*6 41,100 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین انبار تهران 10ST372*6 36,300 تومان
ورق 10 میل ST52 اکسین انبار تهران 10ST522*6 36,000 تومان
قیمت ورق 12 میل 2*6 اکسین انبار تهران 12ST372*6 40,100 تومان
ورق 12 میل ST52 اکسین انبار تهران 12ST522*6 38,100 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین انبار تهران 15ST372*6 35,000 تومان
ورق 15 میل ST52 اکسین انبار تهران 15ST522*6 35,500 تومان
قیمت ورق 20 میل 2*6 اکسین انبار تهران 20ST372*6 34,100 تومان
ورق 20 میل ST52 اکسین انبار تهران 20ST522*6 33,500 تومان
قیمت ورق 25 میل 2*6 اکسین انبار تهران 25ST372*6 33,100 تومان
ورق 25 میل ST52 اکسین انبار تهران 25ST522*6 33,500 تومان
قیمت ورق 30 میل 2*6 اکسین انبار تهران (تحویل فوری) 30ST372*6 29,500 تومان
ورق 30 میل ST52 اکسین انبار تهران 30ST522*6 32,600 تومان
ورق 35 میل 2*6 اکسین انبار تهران 35ST372*6 31,500 تومان
ورق 35 میل ST52 اکسین انبار تهران 35ST522*6 34,500 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین انبار تهران 40ST372*6 33,700 تومان
ورق 40 میل ST52 اکسین انبار تهران 40ST522*6 35,000 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین انبار تهران 45ST372*6 29,400 تومان
ورق 50 میل ST52 اکسین انبار تهران 50ST522*6 36,000 تومان
ورق 50 میل 2*6 اکسین انبار تهران 50ST372*6 30,800 تومان
ورق 60 میل ST52 اکسین انبار تهران 60ST522*6 35,100 تومان
ورق 60 میل 2*6 اکسین انبار تهران 60ST372*6 30,800 تومان
ورق 70 میل ST52 اکسین انبار تهران 70ST522*6 36,000 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین انبار تهران 70ST372*6 30,800 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین انبار تهران 80ST372*6 33,100 تومان

لوگو صنایع آهن و فولاد درخشان اراک-آهنک قیمت ورق سیاه فولاد درخشان

1402/10/06 - 12:30
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
قیمت ورق 20میل 1.25*6 درخشان انبار تهران 20ST371.25*6 31,200 تومان
قیمت ورق 25میل 1.25*6 فولاد درخشان انبار تهران 25ST371.25*6 31,200 تومان

آریان-فولاد-بوئین-زهرا-آهنک قیمت ورق سیاه آریان فولاد بوئین زهرا

1402/06/20 - 12:20
محصول سایزاستانداردابعاد قیمت نمودار خرید
ورق ۸ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 8ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۰ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 10ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۰میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 10ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۲ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۲ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37350*6000 27,200 تومان
ورق۱۲ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 12ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۵ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۱۵ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۱۵ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 15ST37350*6000 27,200 تومان
ورق ۲۰ میل ۲۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37250*6000 26,300 تومان
ورق ۲۰ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37300*6000 26,600 تومان
ورق ۲۰ میل ۳۵۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 20ST37350*6000 27,200 تومان
ورق ۲۵ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 25ST37300*6000 26,600 تومان
ورق۳۰ میل ۳۰۰*۶۰۰۰ آریان فولاد 30ST37300*6000 26,600 تومان

امروزه ورق‌های فولادی استفاده‌های متعددی در صنایع مختلف دارند و به همین دلیل در انواع مختلف با کاربردها، ویژگی‌ها، مشخصات و ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند. ورق‌های سیاه یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی هستند که تحت شرایط ویژه‌ای تولید می‌شوند و دامنه بسیار گسترده‌ای در نوع فولاد، ضخامت و ابعاد دارند.

ورق سیاه

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه در حقیقت نوعی از ورق‌های فولادی است که در یک فرآیند نورد گرم Hot Rolling و در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتی‌گراد (1700 درجه فارنهایت) تولید می‌شود. این ورق‌ها تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و خاصیت فرم پذیری آنها بهینه می‌شود. عبارت ورق سیاه به این دلیل به این ورق‌ها اطلاق می‌شود که سطح خارجی آنها در اثر وجود آثاری از اکسیداسیون و زنگ‌زدگی به حالت مات درآمده و مانند ورق‌های گالوانیزه و یا روغنی براق نیستند. این ورق‌ها امروزه می‌توانند از نظر استاندارد، نوع فولاد، ضخامت‌ها، ابعاد و اندازه و … در انواع مختلفی تولید شوند و هر کدام از آنها کاربردهای خاص خود را داشته باشند. ورق‌های سیاه از ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند به همین دلیل کاربردهای متعددی دارند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • استفاده در تولید انواع پروفیل‌های ساختمان بسته و باز شامل قوطی‌ها، پروفیل ستونی، پروفیل زد و …
 • استفاده در تولید انواع مقاطع فولادی مانند انواع تیرورق، ناودانی‌ها، نبشی‌ها و …
 • استفاده در تولید انواع گاردریل و تجهیزات فیزیکی
 • استفاده در صنایع خودروسازی، دریایی، لوازم‌خانگی و …
 • استفاده در تولید ورق پانچ، تسمه‌ها و زهوارهای فولادی و …
 • استفاده در تولید انواع تانکرهای ذخیره‌سازی

انواع ورق سیاه

همان‌طور که گفته شد همانند تمامی محصولات و مقاطع فلزی و فولادی دیگر می‌توان ورق‌های سیاه را به انواع مختلفی تقسیم کرد. کاربرد، ترکیب مواد، ظاهر، ابعاد و اندازه و … از مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که می‌توان ورق‌های سیاه را بر اساس آنها تقسیم‌بندی نمود. ورق‌های سیاه می‌توانند بر اساس شکل ظاهری به انواع مختلفی همچون ورق‌های سیاه رول شده، ورق‌های کویل یا کلاف، ورق سیاه فابریک، ورق سیاه صنعتی، ورق سیاه معمولی و … تقسیم‌بندی کرد. از نظر استاندارد نیز این ورق‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و در گریدها و درجه‌های مختلفی تقسیم شوند.

خرید آنلاین ورق سیاه

انواع سایز ورق سیاه

در حقیقت می‌توان گفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین فاکتور برای تقسیم‌بندی محصولات و مقاطع فولادی سایز آنها است و این قاعده برای ورق‌های سیاه نیز صدق می‌کند. در اصل سایز، ابعاد و اندازه ورق‌ها تعیین‌کننده کاربرد ورق‌ها هستند. ورق‌های سیاه همانند ورق‌های گرم و سرد می‌توانند در ضخامت و طول‌های مختلفی تولید شوند. این ورق‌ها معمولاً در ضخامت‌های 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر تولید می‌شوند هرچند که تعدادی از تولیدکننده‌ها می‌توانند بر اساس سفارش مشتریان اقدام به تولید آنها نمایند. طول ورق‌های سیاه نیز می‌تواند از یک تا چندمتر متفاوت باشد در حالی که از نظر عرض نیز باهم متفاوت خواهد بود.

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه مانند ورق‌های گرم و سرد و همچنین سایر محصولات و مقاطع فولادی می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی قرار بگیرد و نمی‌توان نرخ مقطوع و مشخصی برای آن عنوان کرد. مهم‌ترین فاکتورهایی که می‌توانند در تعیین قیمت ورق سیاه مؤثر باشند شامل موارد زیر هستند:

 • نوع استانداردهای ورق گرم
 • وزن و ضخامت ورق گرم
 • مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های سیاه
 • شرایط بازار جهانی فلزات
 • میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز
 • شرکت و کارخانه تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه‌کننده
 • کاربردهای ورق و حجم خریداری‌شده
 • قیمت مواد اولیه و …

قیمت روز ورق سیاه

به صورت کلی و باتوجه به شرایط بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها، قیمت محصولات فولادی مانند انواع ورق‌های فولادی می‌توانند به صورت لحظه‌ای و روزانه دچار تغییرات شوند. از مهم‌ترین عواملی که می‌توانند بر روی قیمت روز ورق سیاه تأثیر داشته باشند می‌توان به مواردی همچون هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، واردات و صادرات، شرایط بازارهای جهانی فلزات، وضعیت بازار بورس کشور و … اشاره کرد.

قیمت ورق سیاه

خرید ورق سیاه

برای خرید سیاه می‌تواند از روش‌های مختلفی استفاده کرد که شامل روش مستقیم و غیرمستقیم است. در روش مستقیم افراد برای خرید ورق فولادی مورد نظر خود به کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و انبارهای عرضه‌کننده مراجعه می‌کنند و بدون حضور واسطه‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در این روش فرد می‌تواند به خوبی محصول مورد نظر خود را بررسی کرده و کیفیت آن را ارزیابی کند و در نهایت به صورت مستقیم با فروشنده بر سر قیمت محصول گفتگو کند. این روش می‌تواند زمان‌بر باشد و انرژی زیادی از افراد صرف کند اما فرد قادر است ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … را بررسی کند.

خرید آنلاین ورق سیاه

روش غیرمستقیم یا روش خرید آنلاین امروزه بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته است چرا که در این روش افراد نیازی به صرف زمان و انرژی زیادی نداشته و می‌توانند در هزینه‌های خود نیز صرفه‌جویی کنند. در این روش فرد به سایت انحصاری شرکت‌های تولیدکننده و فروشگاه عرضه‌کننده مراجعه می‌کند و محصولات مورد نظر خود را سفارش داده و خریداری می‌کند. این روش امکان مقایسه قیمت‌ها، کسب اطلاعات بیشتر و یک خرید آسان‌تر را به افراد می‌دهد.

خرید اینترنتی ورق سیاه

در اصل اینترنت بهترین بستر برای خرید انواع محصولات است چرا که به افراد کمک می‌کند ساده‌تر خرید کنند، اطلاعات بیشتری کسب کنند و در هزینه، زمان و انرژی خود صرفه‌جویی نمایند. در روش خرید اینترنتی ورق سیاه فرد می‌تواند در مورد اطلاعات مختلفی همچون سفارش گیری، نحوه پرداخت هزینه‌ها، زمان بارگیری محصولات خریداری‌شده، زمان تحویل بار و سایر جزئیات با کارشناسان فروش مشورت کند و در نهایت خرید خود را نهایی نماید.

جمع‌بندی پایانی

ورق سیاه از مهم‌ترین و کاربردی‌تری محصولات فولادی است که دارای انواع مختلفی بوده و می‌تواند کاربردهای متعددی در صنایع مختلف داشته باشد. قیمت این ورق‌ها تحت تأثیر فاکتورهایی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده، نرخ ارز و … تغییر می‌کند. بهترین، مطمئن‌ترین و ساده‌ترین روش برای خرید ورق سیاه خرید آنلاین و اینترنتی است که مزایای متعددی دارد.

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک