قیمت انواع ورق گرم امروز در تمامی کارخانه ها

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق گرم قطعات فولادی

1403/03/31 - 22:23
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 8 میل 1.2*6 فولاد قطعات 8 33,600 تومان -
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات 10 33,200 تومان -
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات 12 30,900 تومان -
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات 15 30,000 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 10 میل 1.2*6 فولاد قطعات انبار تهران 10 36,900 تومان -
ورق 12 میل 1.2*6 فولاد قطعات انبار تهران 12 33,400 تومان -
ورق 15 میل 1.2*6 فولاد قطعات انبار تهران 15 33,400 تومان -

قیمت ورق گرم فولاد کاویان

1403/03/31 - 22:23
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10 34,800 تومان -
ورق 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12 29,500 تومان -
ورق 12 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 12 37,800 تومان
ورق 15 میل 1.25*6 فولاد کاویان 15 29,900 تومان -
ورق 15 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 15 33,200 تومان -
ورق 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20 27,500 تومان -
ورق 20 میل 1.5*6 فولاد کاویان 20 27,500 تومان -
ورق 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25 28,600 تومان -
ورق 25 میل 1.5*6 فولاد کاویان 25 28,600 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30 28,600 تومان -
قیمت ورق 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30 28,600 تومان -
ورق 30 میل 1.5*6 فولاد کاویان 30 31,900 تومان
قیمت ورق 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35 29,100 تومان -
قیمت ورق 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35 29,100 تومان -
ورق 35 میل 1.5*6 فولاد کاویان 35 31,900 تومان
قیمت ورق 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40 29,100 تومان -
قیمت ورق 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40 29,100 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 12 38,600 تومان
ورق ۱۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 15 38,600 تومان
ورق ۲۰ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 20 31,300 تومان
ورق ۲۵ میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان انبار تهران 25 31,300 تومان
ورق ۳۰ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 30 35,100 تومان
ورق ۳۵ میل ۱.۵ به طول فولاد کاویان انبار تهران 35 28,600 تومان

قیمت ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

1403/03/31 - 22:12
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2 34,900 تومان -
ورق 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2 33,800 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3 38,000 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3 34,400 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3 33,900 تومان -
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4 39,000 تومان
ورق 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4 33,400 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4 33,900 تومان -
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5 38,000 تومان
ورق 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5 34,600 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5 34,100 تومان -
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6 38,000 تومان
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه 6 تماس بگیرید -
ورق 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6 33,900 تومان
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8 38,000 تومان
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه 8 تماس بگیرید -
ورق 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8 33,900 تومان
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10 39,000 تومان
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه 10 21,000 تومان -
ورق 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10 36,400 تومان
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12 39,000 تومان
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه 12 تماس بگیرید -
ورق 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12 34,100 تومان -
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15 38,000 تومان
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه 15 تماس بگیرید -
ورق 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15 34,200 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3 38,900 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4 38,900 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5 38,900 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 6 40,000 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6 38,900 تومان
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 8 50,800 تومان -
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8 38,900 تومان
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 10 21,000 تومان -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 10 50,200 تومان -
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10 41,300 تومان
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 12 50,200 تومان -
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12 38,900 تومان
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 15 49,100 تومان -
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15 38,900 تومان

لوگو کارخانه فولاد اصفهان-آهنک قیمت ورق گرم فولاد اصفهان

1403/03/31 - 22:12
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 12 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 12 29,200 تومان
ورق 15 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 15 29,900 تومان -
ورق 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان 20 28,100 تومان -
ورق 20 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 20 27,200 تومان -
ورق 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان 25 28,100 تومان -
ورق 25 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 25 27,200 تومان -
ورق 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان 30 28,100 تومان -
ورق 30 میل عرض 1.23 فولاد اصفهان 30 27,200 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 15 میل 1*6 فولاد اصفهان 15 27,000 تومان -
ورق 20 میل1*6 فولاد اصفهان 20 25,500 تومان -
ورق 25 میل 1*6 فولاد اصفهان 25 24,900 تومان -
ورق 30 میل 1*6 فولاد اصفهان 30 25,500 تومان -

قیمت ورق گرم مجتمع فولاد خرم آباد

1403/03/31 - 18:12
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 15 میل خرم آباد عرض 1250 15 28,800 تومان
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1250 20 28,900 تومان -
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 20 28,300 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1250 25 28,600 تومان -
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 25 28,000 تومان
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1250 30 28,600 تومان -
ورق 30 میل خرم آباد عرض 1500 30 28,000 تومان
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 20 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 20 28,000 تومان
ورق 25 میل خرم آباد عرض 1500 انبار تهران 25 28,000 تومان

قیمت ورق گرم فولاد گیلان

1403/03/31 - 18:12
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5 36,200 تومان -
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3 36,200 تومان -
ورق 4 میل عرض 1 فولاد گیلان 4 36,200 تومان -
ورق 4 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 4 تماس بگیرید -
ورق 5 میل عرض 1 فولاد گیلان 5 تماس بگیرید -
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6 32,200 تومان -
ورق 6 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 6 تماس بگیرید -
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8 32,200 تومان -
ورق 8 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 8 تماس بگیرید -
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10 32,300 تومان -
ورق 10 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 10 تماس بگیرید -
ورق 12 میل عرض 1.25 فولاد گیلان 12 تماس بگیرید -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6 36,100 تومان -
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8 36,100 تومان -

قیمت ورق گرم فولاد اکسین خوزستان

1403/03/30 - 11:20
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین 8 38,500 تومان
ورق 8 میل A283 اکسین 8 44,400 تومان
ورق 8 میل ST52 اکسین 8 45,700 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین 10 37,500 تومان
ورق 10 میل A283 اکسین 10 41,400 تومان
ورق 10 میل ST52 اکسین 10 40,500 تومان -
ورق 12 میل 2*6 اکسین 12 36,500 تومان
ورق 12 میل A283 اکسین 12 37,300 تومان
ورق 12 میل ST52 اکسین 12 39,000 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین 15 36,500 تومان
ورق 15 میل A283 اکسین 15 37,300 تومان
ورق 15 میل ST52 اکسین 15 39,000 تومان -
ورق 20 میل 2*6 اکسین 20 33,000 تومان
ورق 20 میل A283 اکسین 20 34,000 تومان
ورق 20 میل ST52 اکسین 20 38,000 تومان -
ورق 25 میل 2*6 اکسین 25 33,000 تومان
ورق 25 میل A283 اکسین 25 33,000 تومان
ورق 25 میل ST52 اکسین 25 38,300 تومان -
ورق 30 میل A283 اکسین 30 34,100 تومان
ورق 30 میل ST52 اکسین 30 38,500 تومان -
ورق 30 میل 2*6 اکسین 30 33,000 تومان
ورق 35 میل A283 اکسین 35 33,600 تومان
ورق 35 میل ST52 اکسین 35 36,500 تومان -
ورق 40 میل A283 اکسین 40 33,700 تومان
ورق 40 میل ST52 اکسین 40 38,200 تومان -
ورق 40 میل 2*6 اکسین 40 33,000 تومان
ورق 45 میل A283 اکسین 45 29,000 تومان
ورق 45 میل ST52 اکسین 45 38,000 تومان -
ورق 45 میل 2*6 اکسین 45 30,700 تومان -
ورق 50 میل A283 اکسین 50 31,000 تومان -
ورق 50 میل ST52 اکسین 50 37,000 تومان -
ورق 50 میل 2*6 اکسین 50 37,500 تومان -
ورق 60 میل 2*6 اکسین 60 34,500 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین 70 33,000 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین 80 33,400 تومان -
ورق 90 میل 2*6 اکسین 90 35,000 تومان -
ورق 100 میل 2*6 اکسین 100 38,000 تومان -
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
ورق 8 میل 2*6 اکسین انبار تهران 8 41,100 تومان
ورق 10 میل 2*6 اکسین انبار تهران 10 36,300 تومان
ورق 10 میل ST52 اکسین انبار تهران 10 36,000 تومان
قیمت ورق 12 میل 2*6 اکسین انبار تهران 12 40,100 تومان
ورق 12 میل ST52 اکسین انبار تهران 12 38,100 تومان
ورق 15 میل 2*6 اکسین انبار تهران 15 35,000 تومان
ورق 15 میل ST52 اکسین انبار تهران 15 35,500 تومان
قیمت ورق 20 میل 2*6 اکسین انبار تهران 20 34,100 تومان
ورق 20 میل A283 اکسین انبار تهران 20 33,700 تومان
ورق 20 میل ST52 اکسین انبار تهران 20 33,500 تومان
قیمت ورق 25 میل 2*6 اکسین انبار تهران 25 33,100 تومان
ورق 25 میل A283 اکسین انبار تهران 25 33,700 تومان
ورق 25 میل ST52 اکسین انبار تهران 25 33,500 تومان
قیمت ورق 30 میل 2*6 اکسین انبار تهران (تحویل فوری) 30 29,500 تومان
ورق 30 میل A283 اکسین انبار تهران 30 33,700 تومان
ورق 30 میل ST52 اکسین انبار تهران 30 32,600 تومان
ورق 35 میل 2*6 اکسین انبار تهران 35 31,500 تومان
ورق 35 میل A283 اکسین انبار تهران 35 33,700 تومان
ورق 35 میل ST52 اکسین انبار تهران 35 34,500 تومان
ورق 40 میل 2*6 اکسین انبار تهران 40 33,700 تومان
ورق 40 میل A283 اکسین انبار تهران 40 33,900 تومان
ورق 40 میل ST52 اکسین انبار تهران 40 35,000 تومان
ورق 45 میل 2*6 اکسین انبار تهران 45 29,400 تومان
ورق 50 میل ST52 اکسین انبار تهران 50 36,000 تومان
ورق 50 میل 2*6 اکسین انبار تهران 50 30,800 تومان
ورق 60 میل ST52 اکسین انبار تهران 60 35,100 تومان
ورق 60 میل 2*6 اکسین انبار تهران 60 30,800 تومان
ورق 70 میل ST52 اکسین انبار تهران 70 36,000 تومان
ورق 70 میل 2*6 اکسین انبار تهران 70 30,800 تومان
ورق 80 میل 2*6 اکسین انبار تهران 80 33,100 تومان

لوگو صنایع آهن و فولاد درخشان اراک-آهنک قیمت ورق گرم فولاد درخشان

1402/10/06 - 12:30
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزقیمتنمودارخرید
قیمت ورق 20میل 1.25*6 درخشان انبار تهران 20 31,200 تومان
قیمت ورق 25میل 1.25*6 فولاد درخشان انبار تهران 25 31,200 تومان

لیست قیمت روزانه ورق نورد گرم

ورق گرم، یکی از پراستفاده‌ترین محصولات فولادی می‌باشد که می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف داشته باشد. این محصول امروزه توسط بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها تولید می‌شود و بر اساس مشخصات ظاهری، نوع آلیاژ به کار رفته در آن، ضخامت، سایز و … می‌تواند به انواع مختلفی تقسیم ‌شود. در حقیقت ورق گرم با ورق سرد در روش و نحوه تولید فرق می‌کند و ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد.

ورق گرم

ورق گرم چیست؟

ورق‌های گرم در حقیقت نوعی از ورق‌های فولادی است که به روش نورد گرم و با عبور از کوره‌هایی با حرارت بسیار زیاد تولید می‌شود. دمای تولید این ورق‌ها می‌تواند بیشتر از 1100 درجه سانتی گراد باشد. این ورق‌ها بسیار انعطاف‌پذیر بوده و دارای ظاهری مات و خشن است و به همین دلیل به آنها ورق سیاه نیز گفته می‌شود.

از مهم‌ترین ویژگی‌ها و خواص ورق گرم می‌توان به مواردی همچون مقاومت کششی بالا، مقاومت ارتجاعی مناسب، خواص مکانیکی بهبود یافته در ورق سیاه، قابلیت چکش‌خواری بالا، مستحکم و با درجه سختی نسبتاً بالا، حذف تنش باقی‌مانده ناشی از انجام عملیات حرارتی طی فرایند تولید و … اشاره کرد. این ورق‌ها می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

  • استفاده در سازه‌های ساختمانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم
  • ساخت انواع تانکر کشتی و تانکرهای متحرک
  • استفاده در تولید لوله‌های انتقال نفت و گاز
  • استفاده در صنعت خودرو به عنوان استحکام دهنده
  • ساخت زیردریایی‌ها
  • استفاده به عنوان ماده اولیه در پروفیل‌ها و …

انواع ورق گرم

ورق سیاه

ورق سیاه یا ورق گرم، از جمله محصولاتی است که از فرآیند نورد گرم فولاد به وجود می‌آید. این ورق‌ها به دلیل سطح مات و خشن خود به نام “سیاه” شناخته می‌شوند. از آنجایی که این ورق‌ها دارای خصوصیات مکانیکی مطلوبی هستند و ساختار مقاومی دارند، در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تولید ورق سیاه بر اساس استانداردها و جداول مختلفی صورت می‌گیرد و موادی مانند گوگرد، سیلیسیم، فسفر و کربن در ترکیبات آن‌ها به کار می‌روند. این ورق‌ها عموماً برای ساخت قطعات صنعتی، قطعات ساختمانی، مبلمان، لوله‌ها، تیرآهن و سایر محصولات استفاده می‌شوند.

ورق A۲۸۳

ورق A283 یک نوع ورق فولادی است که از جنس فولاد کم کربن با استحکام کم تا متوسط تهیه می‌شود. این نوع ورق بیشتر در صنایع ساختمانی استفاده می‌شود، به‌ویژه در کاربردهای معمولی مانند ساخت لوله‌ها، مخازن، دیگ‌های بخار و مخازن تحت فشار. این ورق‌ها اغلب به صورت ورق‌های نورد گرم یا ورق‌های سیاه تولید می‌شوند و دارای مقاومت مناسبی در برابر فشار و حرارت می‌باشند.

ورق ST52

ورق ST52 یک نوع ورق فولادی است که از جنس فولاد کم کربن ساخته شده و معمولاً به صورت رول یا ورقه‌های مستطیلی تولید می‌شود. این نوع ورق با استفاده از فرآیند نورد گرم تولید می‌شود که در این فرآیند، ورق گرمی با اندازه و ضخامت مشخصی تولید می‌شود و سپس با استفاده از ماشین‌آلات نورد، شکل داده می‌شود.

ورق A516

ورق A516، یکی از محصولات فولادی با قابلیت تحمل دما و فشار بالا است که در صنایع مختلف به کار می‌رود. این نوع ورق از جنس فولاد کربنی تولید می‌شود و برای استفاده در شرایطی با دماهای بالا طراحی شده است. امکان تحمل دماهای بالا و مقاومت در برابر شرایط خوردگی و سایش، از جمله ویژگی‌های برجسته این نوع ورق است. به دلیل این ویژگی‌ها، ورق A516 به‌طور گسترده در صنایع نیروگاهی، صنایع شیمیایی، و صنایع نفت و گاز استفاده می‌شود. برای ساخت و تولید تجهیزات صنعتی که در شرایط سختی نظیر حرارت و فشار قرار می‌گیرند، این ورق‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند، زیرا مقاومت بالای آن‌ها در برابر شرایط محیطی سخت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ورق اسید شویی

ورق اسید شویی یک نوع ورق فولادی است که به منظور مقاومت در برابر اثرات شیمیایی اسیدها و سایر مواد شیمیایی استفاده می‌شود. این ورق‌ها معمولاً از فولادهای خاصی ساخته می‌شوند که دارای مقاومت شیمیایی بالا و قابلیت پایداری در معرض اسیدها هستند.

ورق اسلب

ورق اسلب یک نوع محصول فولادی است که در مراحل ابتدایی تولید، پس از فرآیندهای نورد و فرآوری، به صورت قالب مستطیلی با سطح مقطع مشخصی تولید می‌شود. این محصول نیمه‌ساخته، پس از عبور از یک یا چند مرحله دیگر فرآوری در کارخانه‌های نورد و تولیدکننده ورق، به ورق‌های فولادی نهایی تبدیل می‌شود. در ایران، این محصول با نام تختال شناخته می‌شود و در زبان انگلیسی به آن slab می‌گویند.

ورق آجدار

ورق آجدار یک نوع ورق فولادی است که به منظور جلوگیری از لغزش افراد یا اشیا بر روی سطوح شیب دار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق‌ها دارای سطحی با برجستگی‌هایی به اشکال مختلف مانند عدسی، لوزی، بادام و یا الماس شکل هستند که این برجستگی‌ها به عنوان موانع جلوگیری از اصطکاک عمل می‌کنند.

به دلیل خاصیت خود، ورق آجدار به عنوان ماده اولیه مورد نیاز برای بسیاری از انواع ورق‌های فلزی است و معمولا در صنایع مختلفی از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی و فضای باز استفاده می‌شود.

قیمت روز ورق گرم

انواع سایز ورق گرم

ورق‌های گرم همانند انواع محصولات فولادی و ورق‌های آلومینیومی می‌توانند به‌صورت نازک و ضخیم تولید شوند و هر کدام از آنها برای مصارف مختلفی استفاده شوند. سایز ورق‌های گرم در حقیقت بر اساس ضخامت و طول آنها مشخص می‌شود و معمولاً این ورق‌ها می‌توانند در ضخامت‌های مختلفی از 0.5 میلی‌متر تا 10 میلی‌متری تولید شوند.

البته این ورق‌ها نیز قابلیت تولید به‌صورت سفارشی را دارند. طول این ورق‌ها نیز می‌توانند از 1 تا چند متر متفاوت باشد در حالی که از نظر عرض نیز می‌توانند با هم متفاوت باشند و در ابعاد مختلفی تولید شوند.

قیمت روز ورق گرم

ورق گرم همانند ورق سرد یک محصول فولادی پرکاربرد و پراستفاده است که فقط در نحوه تولید باهم تفاوت دارند. قیمت این محصولات می‌تواند تحت تأثیر عوامل و فاکتورهای مختلفی باشد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها شامل مواردی همچون وزن و ضخامت ورق گرم، مشخصات و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی ورق‌های گرم، شرایط بازار جهانی فلزات، نوع استانداردهای ورق گرم، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز، شرکت و کارخانه تولیدکننده و فروشگاه‌های عرضه‌کننده،، کاربردهای ورق و حجم خریداری‌شده، قیمت مواد اولیه و … هستند.

قیمت ورق گرم

خرید ورق گرم خرید (اینترنتی و آنلاین)

خرید ورق گرم همانند سایر محصولات و مقاطع فولادی می‌تواند هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیر مستقیم انجام شود. در روش مستقیم افراد می‌توانند به روش سنتی و بدون حضور واسطه‌ها اقدام به خرید محصولات مورد نظر خود بکنند. این روش از اطمینان بالاتری برخوردار است و افراد قادرند که کیفیت محصولات مورد نظر خودشان را به‌صورت حضوری و فیزیکی بررسی کنند اما قطعاً زمان و انرژی زیادی نیز از آنها خواهد گرفت. در زمان خرید ورق‌های گرم لازم است که به فاکتورهایی همچون ضخامت، ابعاد، کاربردها، نوع آلیاژ و … توجه ویژه‌ای داشت.

مراحل خرید اینترنتی انواع آهن آلات در آهنک

جمع‌بندی پایانی

ورق گرم یا ورق سیاه از جمله محصولات فولادی است که انواع مختلفی داشته و می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون داشته باشد. قیمت این ورق‌ها می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددی همچون مشخصات و ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی، قیمت مواد اولیه، شرکت و کارخانه تولیدکننده و … قرار بگیرد. بهترین روش برای خرید ورق استفاده از سایت‌های اینترنتی و سفارش گیری آنلاین است که می‌تواند در هزینه‌ها، زمان و انرژی افراد صرفه‌جویی کند.

مقالات آهنک

مشاهده همه
آهنک