ورق گالوانیزه 3 میل عرض 1250 شهریار تبریز انبار تهران