ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1000 شهریار تبریز انبار تهران