میانگین لحظه‌ای بازار آهن

اکنون: 12 بهمن 1401

اخبار لحظه‌ای

لوگو فولاد آذر امین تیکمه داش
آذر فولاد امین تیکمه داش 11:50:53

بدون تغییر روی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
لوگو فولاد آذر امین تیکمه داش
آذر فولاد امین تیکمه داش 11:49:58

بدون تغییر روی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
عتیق آذر سهند 11:48:43

100تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
عتیق آذر سهند 11:48:18

50تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
قولاد راد همدان
راد همدان 11:31:55

110تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
لوگو-ظفر-بناب-آهنک
ظفر بناب 11:29:49

50تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
لوگو-فولاد-پردیس-آذربایجان-آهنک
صنعت تجارت پردیس آذربایجان 11:28:07

100تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار
لوگو-فولاد-و-نورد-هشترود-آهنک
فولاد و نورد هشترود 11:26:40

200تومانافزایشروی میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد آجدار