اخبار

قیمت تیرآهن و هاش کارخانه البرز ایرانیان فایکو کاهش یافت.

تیرآهن و هاش

25 شهر 1400 - 11:32:13
قیمت میلگرد مجتمع فولاد شاهین بناب افزایش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:10:48
قیمت میلگرد کیان کاشان کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:10:08
قیمت میلگرد آریان فولاد بوئین زهرا افزایش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:09:32
قیمت میلگرد فولاد آریاذوب اشتهارد کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:08:48
قیمت میلگرد فولاد آناهیتا گیلان افزایش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:05:18
قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر خزر کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:03:15
قیمت میلگرد کارخانه البرز ایرانیان فایکو کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:02:21
قیمت میلگرد مجتمع فولاد میانه کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 01:00:27
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:58:52
قیمت میلگرد مجتمع فولاد نیشابور کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:58:17
قیمت میلگرد مجتمع فولاد شاهرود کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:57:54
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:56:23
قیمت میلگرد فولاد حسن رود گیلان کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:55:56
قیمت میلگرد مجتمع فولاد ظفر بناب افزایش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 12:55:30
قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 10:45:54
قیمت میلگرد راد همدان کاهش یافت.

میلگرد

24 شهر 1400 - 10:26:26
قیمت لوله نورد و پروفیل ساوه افزایش یافت.

لوله

23 شهر 1400 - 03:28:06
قیمت لوله نورد و لوله سپاهان افزایش یافت.

لوله

23 شهر 1400 - 03:27:42
قیمت لوله چین افزایش یافت.

لوله

23 شهر 1400 - 03:27:13
تیرآهن

تیرآهن هاش یکی از انواع تیرآهن های مصرفی در ساخت و ساز و صنایع مختلف است که با نماد نمایش داه می شود و اولین بار توسط شرکت بثهلم اختراع و تولید شد. این نوع تیرآهن به دلیل بال های پهنی که در لبه های آن است به تیر بال پهن نیز معروفند و تولید آن ها در ایران بر اساس استانداردهای اروپا صورت می گیرد