حداکثر طول تیر لانه زنبوری

ساختار تیر لانه زنبوری دارای هندسه ای به شکل لانه زنبور می باشد که جهت به حداقل رساندن مقدار مواد استفاده شده با هزینه بسیار کم و حداقل وزن ساخته می شود. ویژگی مشترک ساختار لانه زنبوری، آرایه ای از سلول های توخالی است که بین دیواره های عمودی نازک شکل گرفته اند، سلول ها اغلب ستونی و شش ضلعی هستند. لایه بندی یک ماده لانه زنبوری بین دو لایه نازک، مقاومت در کشش را فراهم می کند.

انواع تیر لانه زنبوری

چهار نوع اصلی از تیرآهن لانه زنبوری وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:

 • تیر لانه زنبوری آلومینیومی
 • تیر لانه زنبوری نئومکس
 • تیر لانه زنبوری ترموپلاستیک
 • تیر لانه زنبوری استیل

به طور کلی می توان از ورق های واسطه در قسمت دو تکه ای که لانه زنبوری شده، استفاده کرد و به این روش می توان ارتفاع کل آن را تا دو برابر ارتفاع تیر تولید شده ی اولیه افزایش داد. برای تهیه و اطلاع از قیمت تیر لانه زنبوری به فروشگاه اینترنتی آهنک مراجعه نمایید و پس از بررسی و انتخاب محصول مورد نظر خود، اقدام به ثبت سفارش نمایید.

برای دریافت قیمت ورق آهن و قیمت لوله با ما همراه باشید.

maximum honeycomb beam length - حداکثر طول تیر لانه زنبوری

ابعاد تیر لانه زنبوری

ترسیم تیر لانه زنبوری به چند روش می باشد که محاسبات هر کدام متفاوت است. به طور خلاصه، خطوط برش تیرهای لانه زنبوری با دو طریقه کلی با نام های روش لیتسکا و پانیر تولید می شود. در این دو روش طراحی، توسط یک سری عملیات مشخص، حفره ها را اندازه گیری می کنند و با کمک این اندازه ها، شکل های روی مقطع جان را طراحی کرده و در نهایت برش می زنند. در ادامه به ارائه اطلاعاتی در این مورد می پردازیم:

 • روش ترسیم تیر لانه زنبوری به روش لیتسکا: در این روش با پیش شرط های e=36 و v=7 می توان یک تیرآهن را به شکل لانه زنبوری طراحی کرد. ارتفاع تیر لانه زنبوری در این روش از فرمول (H2=2(h-v محاسبه می شود که به صورت مرحله به مرحله نمای طولی تیرآهن با ارتفاع محاسبه شده، خط آکس، دو خط کمکی به فاصله ی v از لبه ی خارجی بال بالایی و پایینی و خطوط عمودی را می توان ترسیم کرد.
 • روش ترسیم تیر لانه زنبوری به روش پانیر: ابتدا نمای طولی تیرآهن را ترسیم نمایید. نمای طولی باید به گونه ای باشد که ارتفاع آن 1/5 برابر ارتفاع تیرآهن اولیه باشد (تیرآهن اولیه را از سری های IPE می توان در نظر گرفت). در مرحله ی بعد خط آکس و دو خط کمکی افقی دیگر به فاصله از لبه خارجی بال بالایی و پایینی باید کشیده شود. همچنین خطوط عمودی را نیز به تناوب به فاصله مناسب باید ترسیم کنید.
 • مشخصات مقطع تیر لانه زنبوری (CPE): تیرهای لانه زنبوری یا CPE در واقع تیرآهن های معمولی هستند که حفره هایی در قسمت های مختلف جان قرار دارد. در نهایت بعد از اعمال عملیات های دیگر به صورت تیرهایی با سوراخ هایی بر روی جان تولید می شوند. دلیل عمده این طراحی، افزایش طول تیر با داشتن وزن یکسان و افزایشی در میزان ممان خمشی با خیز کم خواهد بود. ابعاد مختلف تیر CPE با حرف های مختلف مشخص می شود.
  – ارتفاع تیر با حرف h
  – عرض بال با حرف b
  – ضخامت جان با حرف ts
  – ضخامت بال با حرف tg
  – سطح مقطع با حرف A
  – وزن هر متر با حرف G