اخبار داخلی فولاد-ساخت کارخانه در مرکز کشور اشتباهی استراتژیک

سعید عمرانی امروز مصاحبه‌ای با رسانه فولاد بان داشته و احداث کارخانه‌ها در مرکز کشور را یک اشتباه استراتژیک می‌داند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تصمیمات کلان برای مدیریت آب واحد‌های صنعتی توسط بالاترین سطوح مدیریتی کشور گرفته می‌شود.

وی با انتفاد از احداث کارخانه در مرکز کشور که عموما کویری و بی آب است گفت: تمام کارخانه های فولاد دنیا که مصرف آب زیادی دارد معمولا در کنار دریاها که دسترسی آب آنها آسان و راحت است، ساخته می شود. پس انتقال کارخانه و صنایع بزرگ فولادی (مثل مبارکه) در مرکز کشور یک اشتباه استراتژیک بوده است.

معاون قضایی دادستان کل کشورگفت: به دودلیل کارخانه های فولاد نزدیک آب، دریا و بنادر ساخته می شود یکی سهولت صادرات و دیگری دسترسی به آب و اینکه برخی کارخانه های فولادسازی در مناطق مرکزی کشور احداث شده اند جای تردید و سوال دارد و اشتباهی استراتژیک است که از سال های گذشته انجام شده و اکنون نتایج ان قابل رویت است.

عمرانی افزود: امیدواریم دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری یکدیگر امور را اصلاح کنندو بتوانند مدیریت امور آب را دراستان های مرکزی کشور برعهده بگیرند.