قیمت میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان یکی از پر فروش ترین محصولات در ساخت و ساز است. میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان با قیمت 27000 تومان قیمت هر کیلوگرم است.

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان در نوع وزنی قابل تهیه است. برای خرید میلگرد آجدار از طریق وب‌سایت آهنک می‌توانید اقدام کنید و جزئیات بیشتری را پیدا کنید. میلگرد وزنی به معنی خرید میلگرد بر اساس وزن آن است.

به این معنی که شما تعداد کیلوگرم‌های میلگرد مورد نظر خود را سفارش می‌دهید. در مقابل، میلگرد تعدادی به معنی خرید میلگرد بر اساس تعداد متری آن است، به این معنی که شما تعداد مترهای میلگرد مورد نظر خود را سفارش می‌دهید.

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

مشخصات میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان به صورت میلگرد گرد با آجدارهای خمیده است که بر روی سطح آن اندازه‌گیری می‌شود. اجدارهای خمیده بر روی سطح میلگرد به شکل ریب‌هایی است که برای افزایش مساحت مخاطب و بهبود چسبندگی بین بتن و میلگرد وجود دارد.

میلگرد 20 آجدار به این معنی است که هر میلگرد به طول 12 متر تولید می‌شود. بنابراین، وقتی شما یک میلگرد 20 آجدار A3 از ذوب آهن اصفهان می‌خرید، این به معنی آن است که هر میلگرد یک شاخه به طول 12 متر دارد.