قیمت میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3 انبار تهران

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3 انبار تهران به قیمت 27000 تومان برای هر کیلوگرم میلگرد است. سیاست‌های دولتی مثل تعرفه‌ها، تسهیلات مالی، و محدودیت‌های صادرات و واردات نیز می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3 انبار تهران

خواص مکانیکی میلگرد 14

خواص مکانیکی به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که مشخص می‌کنند که چگونه ماده‌ای در مقابل نیروها و تنش‌های مکانیکی عمل می‌کند. این خواص مهم برای انتخاب مواد در طراحی و ساخت سازه‌ها و قطعات است. در مورد میلگرد، خواص مکانیکی اصلی عبارتند از:

استحکام کششی نشان‌دهنده حداکثر نیروی کششی است که انواع میلگرد 14 می‌تواند تحمل کند قبل از شکستن. این ویژگی نشان دهنده مقاومت مکانیکی میلگرد در برابر کشش است.

استحکام چسبندگی میلگرد نشان‌دهنده قدرت چسبندگی بین میلگرد و بتن است. این ویژگی بسیار مهم برای انتقال نیروهای فشاری و کششی از بتن به میلگرد و بالعکس است. سختی نشانگر مقاومت میلگرد در برابر سایش و خوردگی است. مقدار سختی بر اساس تست‌های خاصی مانند تست برنل یا ویکرز اندازه‌گیری می‌شود.

انعطاف‌پذیری نشان دهنده توانایی میلگرد برای انجام تغییر شکل بدون شکست است. این ویژگی بسیار مهم برای پیچیدگی‌های سازه‌ای مانند پیچش و خمش است. مقاومت به خستگی نشان‌دهنده توانایی میلگرد برای تحمل تغییرات مکرر و ناگهانی در بارگذاری است.

مقاومت در برابر خوردگی نشان‌دهنده توانایی میلگرد برای مقاومت در برابر تماس با عوامل محیطی مانند آب و هوا و مواد شیمیایی است.

این خواص مکانیکی با استفاده از تست‌های مختلف مانند آزمون کشش، تست تغییر شکل، تست سختی و غیره، اندازه‌گیری و مشخص می‌شوند. این ویژگی‌ها برای انتخاب و استفاده مناسب میلگرد در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بسیار حائز اهمیت هستند.