رونق و رکود اقتصادی بر قیمت ورق سیاه

ورق 15 میل ST52 اکسین

ورق 15 میل ST52 اکسین با قیمت بالا در دوران رونق اقتصادی که فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و پروژه‌های زیرساختی و ساخت‌وساز به شدت رونق می‌یابند. این افزایش فعالیت‌ها معمولاً منجر به افزایش تقاضا برای فولاد می‌شود، زیرا فولاد یکی از مواد اولیه کلیدی برای ساخت‌وساز، تولید ماشین‌آلات، و صنایع سنگین است. افزایش تقاضا برای فولاد باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا برود، زیرا عرضه نمی‌تواند به سرعت با تقاضا هماهنگ شود و تولیدکنندگان ممکن است قیمت‌ها را افزایش دهند تا به توازن عرضه و تقاضا دست یابند.

در مقابل، در دوران رکود اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و تقاضا برای محصولات مانند ورق 15 میل ST52 اکسین و پروژه‌های ساخت‌وساز به شدت کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا منجر به کاهش نیاز به فولاد و سایر مواد اولیه می‌شود. در نتیجه، تولیدکنندگان ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند و برای جلب مشتریان، قیمت‌ ورق 15 میل ST52 اکسین را کاهش دهند. همچنین، رکود اقتصادی می‌تواند به کاهش قیمت‌های جهانی فولاد منجر شود، زیرا عرضه ممکن است بیش از تقاضا باشد و تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار خود، قیمت‌ها را پایین بیاورند.