ورق سیاه فولاد کاویان

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

مشخصات

سایز 12
استاندارد ST37
حالت شیت
ابعاد 1.5*6

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/08/12 25,400 تومان
 • 1400/08/16 25,400 تومان
 • 1400/08/17 25,400 تومان
 • 1400/08/18 25,400 تومان
 • 1400/08/19 25,400 تومان
 • 1400/08/20 25,400 تومان
 • 1400/08/22 25,400 تومان
 • 1400/08/27 25,400 تومان
 • 1400/08/29 25,400 تومان
 • 1400/08/30 25,400 تومان
 • 1400/09/02 25,400 تومان
 • 1400/09/03 25,400 تومان
 • 1400/09/04 25,400 تومان
 • 1400/09/06 25,400 تومان
 • 1400/09/07 25,400 تومان
 • 1400/09/08 25,400 تومان
 • 1400/09/10 25,400 تومان
 • 1400/09/11 25,400 تومان
 • 1400/09/15 25,400 تومان
 • 1400/09/16 25,500 تومان
 • 1400/09/17 25,500 تومان
 • 1400/09/20 25,500 تومان
 • 1400/09/21 25,500 تومان
 • 1400/09/22 25,500 تومان
 • 1400/09/23 25,500 تومان
 • 1400/09/24 25,500 تومان
 • 1400/09/25 25,500 تومان
 • 1400/09/27 25,500 تومان
 • 1400/09/28 25,500 تومان
 • 1400/09/29 25,500 تومان
 • 1400/09/30 25,500 تومان
 • 1400/10/01 25,500 تومان
 • 1400/10/02 25,500 تومان
 • 1400/10/04 25,500 تومان
 • 1400/10/05 25,500 تومان
 • 1400/10/06 25,500 تومان
 • 1400/10/07 25,500 تومان
 • 1400/10/08 25,500 تومان
 • 1400/10/09 25,500 تومان
 • 1400/10/11 25,500 تومان
 • 1400/10/12 25,500 تومان
 • 1400/10/13 25,500 تومان
 • 1400/10/15 25,500 تومان
 • 1400/10/18 25,500 تومان
 • 1400/10/19 24,600 تومان
 • 1400/10/20 24,600 تومان
 • 1400/10/21 24,600 تومان
 • 1400/10/22 24,600 تومان
 • 1400/10/23 24,600 تومان
 • 1400/10/25 24,600 تومان
 • 1400/10/26 24,600 تومان
 • 1400/10/27 24,600 تومان
 • 1400/10/28 24,600 تومان
 • 1400/10/29 24,600 تومان
 • 1400/11/02 24,600 تومان
 • 1400/11/03 24,500 تومان
 • 1400/11/05 24,600 تومان
 • 1400/11/06 24,600 تومان
 • 1400/11/07 24,400 تومان
 • 1400/11/16 23,500 تومان
 • 1400/12/02 23,700 تومان
 • 1400/12/04 24,000 تومان
 • 1400/12/05 24,400 تومان
 • 1400/12/07 24,300 تومان
 • 1400/12/08 24,300 تومان
 • 1400/12/09 24,300 تومان
 • 1400/12/12 24,000 تومان
 • 1400/12/14 24,300 تومان
 • 1400/12/18 25,000 تومان
 • 1400/12/21 25,800 تومان
 • 1401/01/15 26,600 تومان
 • 1401/01/22 26,600 تومان
 • 1401/01/25 26,600 تومان
 • 1401/01/28 26,600 تومان
 • 1401/01/30 26,550 تومان
 • 1401/02/01 26,500 تومان
 • 1401/02/04 26,500 تومان
 • 1401/02/05 26,500 تومان
 • 1401/02/07 26,400 تومان
 • 1401/02/22 26,500 تومان
 • 1401/02/25 26,500 تومان
 • 1401/02/26 26,400 تومان
 • 1401/02/27 26,400 تومان
 • 1401/02/28 26,400 تومان
 • 1401/02/29 26,300 تومان
 • 1401/02/31 26,300 تومان
 • 1401/03/01 26,300 تومان
 • 1401/03/02 26,100 تومان
 • 1401/03/03 26,100 تومان
 • 1401/03/04 25,800 تومان
 • 1401/03/05 25,800 تومان
 • 1401/03/07 25,800 تومان
 • 1401/03/08 25,600 تومان
 • 1401/03/09 25,500 تومان
 • 1401/03/10 25,450 تومان
 • 1401/03/11 25,400 تومان
 • 1401/03/12 25,400 تومان
 • 1401/03/16 25,400 تومان
 • 1401/03/17 25,400 تومان
 • 1401/03/18 25,500 تومان
 • 1401/03/19 25,400 تومان
 • 1401/03/21 25,600 تومان
 • 1401/03/22 25,700 تومان
 • 1401/03/23 25,900 تومان
 • 1401/03/25 25,800 تومان
 • 1401/03/26 25,850 تومان
 • 1401/03/28 25,750 تومان
 • 1401/03/29 25,700 تومان
 • 1401/03/30 25,700 تومان
 • 1401/03/31 25,550 تومان
 • 1401/04/01 25,450 تومان
 • 1401/04/04 25,300 تومان
 • 1401/04/05 25,300 تومان
 • 1401/04/06 25,000 تومان
 • 1401/04/07 24,800 تومان
 • 1401/04/12 24,800 تومان
 • 1401/04/13 24,800 تومان
 • 1401/04/14 24,700 تومان
 • 1401/04/15 24,700 تومان
 • 1401/04/16 24,500 تومان
 • 1401/04/18 24,500 تومان
 • 1401/04/20 24,550 تومان
 • 1401/04/21 24,500 تومان
 • 1401/04/22 24,500 تومان
 • 1401/04/23 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی