ورق سیاه قطعات فولادی

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد 18,400 تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

مشخصات

سایز 10
استاندارد ST37
حالت شیت
ابعاد ۱.۲*۶

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/08/11 23,000 تومان
 • 1400/08/12 23,000 تومان
 • 1400/08/16 23,000 تومان
 • 1400/08/17 23,000 تومان
 • 1400/08/18 23,000 تومان
 • 1400/08/19 23,000 تومان
 • 1400/08/20 23,000 تومان
 • 1400/08/22 23,000 تومان
 • 1400/08/23 23,000 تومان
 • 1400/08/27 23,000 تومان
 • 1400/08/29 23,000 تومان
 • 1400/08/30 23,000 تومان
 • 1400/09/01 22,800 تومان
 • 1400/09/02 22,800 تومان
 • 1400/09/03 22,800 تومان
 • 1400/09/06 22,900 تومان
 • 1400/09/07 22,900 تومان
 • 1400/09/10 22,900 تومان
 • 1400/09/11 22,900 تومان
 • 1400/09/15 22,900 تومان
 • 1400/09/16 23,000 تومان
 • 1400/09/17 23,100 تومان
 • 1400/09/20 23,100 تومان
 • 1400/09/21 23,100 تومان
 • 1400/09/22 23,100 تومان
 • 1400/09/23 23,100 تومان
 • 1400/09/24 23,100 تومان
 • 1400/09/25 23,100 تومان
 • 1400/09/27 23,100 تومان
 • 1400/09/28 23,100 تومان
 • 1400/09/29 23,100 تومان
 • 1400/09/30 23,100 تومان
 • 1400/10/01 22,800 تومان
 • 1400/10/02 22,800 تومان
 • 1400/10/04 22,600 تومان
 • 1400/10/05 22,600 تومان
 • 1400/10/06 22,600 تومان
 • 1400/10/07 22,600 تومان
 • 1400/10/08 22,600 تومان
 • 1400/10/09 22,600 تومان
 • 1400/10/11 22,600 تومان
 • 1400/10/12 22,600 تومان
 • 1400/10/13 22,600 تومان
 • 1400/10/15 22,600 تومان
 • 1400/10/18 22,600 تومان
 • 1400/10/19 22,300 تومان
 • 1400/10/20 22,100 تومان
 • 1400/10/21 22,100 تومان
 • 1400/10/22 22,100 تومان
 • 1400/10/23 22,100 تومان
 • 1400/10/25 22,100 تومان
 • 1400/10/26 22,000 تومان
 • 1400/10/27 22,000 تومان
 • 1400/10/28 22,000 تومان
 • 1400/10/29 22,000 تومان
 • 1400/11/02 22,000 تومان
 • 1400/11/03 22,000 تومان
 • 1400/11/04 22,000 تومان
 • 1400/11/05 22,000 تومان
 • 1400/11/06 22,000 تومان
 • 1400/11/07 22,000 تومان
 • 1400/11/16 21,800 تومان
 • 1400/12/02 20,100 تومان
 • 1400/12/03 تومان
 • 1400/12/15 20,100 تومان
 • 1400/12/19 20,700 تومان
 • 1401/01/14 22,300 تومان
 • 1401/01/15 23,200 تومان
 • 1401/01/17 23,200 تومان
 • 1401/01/18 23,100 تومان
 • 1401/01/20 23,100 تومان
 • 1401/01/21 23,100 تومان
 • 1401/01/22 23,000 تومان
 • 1401/01/24 23,100 تومان
 • 1401/01/25 23,100 تومان
 • 1401/01/27 22,800 تومان
 • 1401/01/29 22,900 تومان
 • 1401/01/30 22,900 تومان
 • 1401/01/31 22,900 تومان
 • 1401/02/04 22,800 تومان
 • 1401/02/05 22,800 تومان
 • 1401/02/06 22,800 تومان
 • 1401/02/10 22,800 تومان
 • 1401/02/12 22,600 تومان
 • 1401/02/19 22,600 تومان
 • 1401/02/21 22,700 تومان
 • 1401/02/22 22,600 تومان
 • 1401/02/24 22,600 تومان
 • 1401/02/25 22,600 تومان
 • 1401/02/26 22,600 تومان
 • 1401/02/27 22,600 تومان
 • 1401/02/28 22,400 تومان
 • 1401/02/29 22,400 تومان
 • 1401/02/31 22,500 تومان
 • 1401/03/01 22,500 تومان
 • 1401/03/02 22,400 تومان
 • 1401/03/03 22,400 تومان
 • 1401/03/04 22,200 تومان
 • 1401/03/07 22,200 تومان
 • 1401/03/08 22,000 تومان
 • 1401/03/09 22,000 تومان
 • 1401/03/11 21,900 تومان
 • 1401/03/12 21,900 تومان
 • 1401/03/17 22,000 تومان
 • 1401/03/21 22,900 تومان
 • 1401/03/25 22,800 تومان
 • 1401/03/26 22,800 تومان
 • 1401/03/29 22,500 تومان
 • 1401/04/01 22,100 تومان
 • 1401/04/05 21,900 تومان
 • 1401/04/13 21,000 تومان
 • 1401/04/14 21,100 تومان
 • 1401/04/15 21,000 تومان
 • 1401/04/16 20,900 تومان
 • 1401/04/22 20,800 تومان
 • 1401/04/25 19,600 تومان
 • 1401/04/26 20,100 تومان
 • 1401/04/28 19,500 تومان
 • 1401/04/29 19,500 تومان
 • 1401/04/30 19,400 تومان
 • 1401/05/01 19,100 تومان
 • 1401/05/02 19,100 تومان
 • 1401/05/03 18,400 تومان
 • 1401/05/04 19,000 تومان
 • 1401/05/05 18,700 تومان
 • 1401/05/06 18,700 تومان
 • 1401/05/08 18,500 تومان
 • 1401/05/09 18,400 تومان
 • 1401/05/10 18,400 تومان
 • 1401/05/11 18,400 تومان
 • 1401/05/12 18,400 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی