مكان گيرنده

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد 19,900 تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

توضیحات

ورق ۸ میل ۱.۵*۶ فولاد مبارکه انبار تهران

مشخصات

سایز 8
استاندارد ST37
حالت شیت
ابعاد 1.5*6

توضیحات تکمیلی

ابعاد 6 × 1.5 cm

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/07/25 25,500 تومان
 • 1400/08/10 25,500 تومان
 • 1400/08/11 25,500 تومان
 • 1400/08/12 25,500 تومان
 • 1400/08/13 25,500 تومان
 • 1400/08/16 25,000 تومان
 • 1400/08/17 24,900 تومان
 • 1400/08/18 24,900 تومان
 • 1400/08/19 24,900 تومان
 • 1400/08/20 24,900 تومان
 • 1400/08/22 24,900 تومان
 • 1400/08/23 25,200 تومان
 • 1400/08/27 25,000 تومان
 • 1400/08/29 25,000 تومان
 • 1400/08/30 25,000 تومان
 • 1400/09/01 24,800 تومان
 • 1400/09/02 24,800 تومان
 • 1400/09/03 24,800 تومان
 • 1400/09/04 24,800 تومان
 • 1400/09/06 24,900 تومان
 • 1400/09/07 24,900 تومان
 • 1400/09/08 24,900 تومان
 • 1400/09/10 24,900 تومان
 • 1400/09/11 24,900 تومان
 • 1400/09/15 24,800 تومان
 • 1400/09/16 25,300 تومان
 • 1400/09/17 25,300 تومان
 • 1400/09/20 25,400 تومان
 • 1400/09/21 25,400 تومان
 • 1400/09/22 25,400 تومان
 • 1400/09/23 25,400 تومان
 • 1400/09/24 25,400 تومان
 • 1400/09/25 25,400 تومان
 • 1400/09/27 25,400 تومان
 • 1400/09/28 25,400 تومان
 • 1400/09/29 25,400 تومان
 • 1400/09/30 25,400 تومان
 • 1400/10/01 25,400 تومان
 • 1400/10/02 25,400 تومان
 • 1400/10/04 25,100 تومان
 • 1400/10/05 25,100 تومان
 • 1400/10/06 25,100 تومان
 • 1400/10/07 25,100 تومان
 • 1400/10/08 25,100 تومان
 • 1400/10/09 25,100 تومان
 • 1400/10/11 25,100 تومان
 • 1400/10/12 25,100 تومان
 • 1400/10/13 25,100 تومان
 • 1400/10/15 25,100 تومان
 • 1400/10/18 25,100 تومان
 • 1400/10/19 24,500 تومان
 • 1400/10/20 24,300 تومان
 • 1400/10/21 24,300 تومان
 • 1400/10/22 24,300 تومان
 • 1400/10/23 24,300 تومان
 • 1400/10/25 24,300 تومان
 • 1400/10/26 24,300 تومان
 • 1400/10/27 24,300 تومان
 • 1400/10/28 24,000 تومان
 • 1400/10/29 23,400 تومان
 • 1400/11/02 23,400 تومان
 • 1400/11/03 23,300 تومان
 • 1400/11/04 23,500 تومان
 • 1400/11/05 24,500 تومان
 • 1400/11/06 24,500 تومان
 • 1400/11/07 24,000 تومان
 • 1400/11/16 22,700 تومان
 • 1400/12/02 22,700 تومان
 • 1400/12/07 23,300 تومان
 • 1400/12/08 22,800 تومان
 • 1400/12/09 23,000 تومان
 • 1400/12/11 22,900 تومان
 • 1400/12/12 23,500 تومان
 • 1400/12/14 23,500 تومان
 • 1400/12/15 23,900 تومان
 • 1400/12/17 24,000 تومان
 • 1400/12/18 25,000 تومان
 • 1400/12/19 25,800 تومان
 • 1400/12/21 25,700 تومان
 • 1400/12/22 23,200 تومان
 • 1401/01/14 26,200 تومان
 • 1401/01/15 27,400 تومان
 • 1401/01/16 26,600 تومان
 • 1401/01/17 26,100 تومان
 • 1401/01/18 25,500 تومان
 • 1401/01/20 25,700 تومان
 • 1401/01/21 25,500 تومان
 • 1401/01/22 25,700 تومان
 • 1401/01/23 25,700 تومان
 • 1401/01/24 25,700 تومان
 • 1401/01/25 25,600 تومان
 • 1401/01/27 25,500 تومان
 • 1401/01/28 25,500 تومان
 • 1401/01/29 25,300 تومان
 • 1401/01/30 25,200 تومان
 • 1401/01/31 25,100 تومان
 • 1401/02/01 25,100 تومان
 • 1401/02/04 25,100 تومان
 • 1401/02/05 25,000 تومان
 • 1401/02/06 24,800 تومان
 • 1401/02/07 25,000 تومان
 • 1401/02/08 25,000 تومان
 • 1401/02/10 25,700 تومان
 • 1401/02/11 25,900 تومان
 • 1401/02/17 26,100 تومان
 • 1401/02/18 26,100 تومان
 • 1401/02/19 25,700 تومان
 • 1401/02/20 25,600 تومان
 • 1401/02/21 26,100 تومان
 • 1401/02/22 26,100 تومان
 • 1401/02/24 25,900 تومان
 • 1401/02/25 25,400 تومان
 • 1401/02/26 25,500 تومان
 • 1401/02/27 25,000 تومان
 • 1401/02/28 25,000 تومان
 • 1401/02/29 24,600 تومان
 • 1401/02/31 24,500 تومان
 • 1401/03/01 24,500 تومان
 • 1401/03/02 24,400 تومان
 • 1401/03/03 24,100 تومان
 • 1401/03/04 23,700 تومان
 • 1401/03/05 23,700 تومان
 • 1401/03/07 23,700 تومان
 • 1401/03/08 23,400 تومان
 • 1401/03/09 23,100 تومان
 • 1401/03/10 23,700 تومان
 • 1401/03/11 23,200 تومان
 • 1401/03/12 23,500 تومان
 • 1401/03/16 23,500 تومان
 • 1401/03/17 23,700 تومان
 • 1401/03/18 24,200 تومان
 • 1401/03/19 24,700 تومان
 • 1401/03/21 25,000 تومان
 • 1401/03/22 25,300 تومان
 • 1401/03/23 25,200 تومان
 • 1401/03/25 24,300 تومان
 • 1401/03/26 23,900 تومان
 • 1401/03/28 23,900 تومان
 • 1401/03/29 23,700 تومان
 • 1401/03/30 23,500 تومان
 • 1401/03/31 23,400 تومان
 • 1401/04/01 23,200 تومان
 • 1401/04/04 22,800 تومان
 • 1401/04/05 22,300 تومان
 • 1401/04/06 21,700 تومان
 • 1401/04/07 22,000 تومان
 • 1401/04/12 23,000 تومان
 • 1401/04/13 22,600 تومان
 • 1401/04/14 22,200 تومان
 • 1401/04/15 22,100 تومان
 • 1401/04/16 22,100 تومان
 • 1401/04/18 22,200 تومان
 • 1401/04/20 22,200 تومان
 • 1401/04/21 21,900 تومان
 • 1401/04/22 21,600 تومان
 • 1401/04/23 21,200 تومان
 • 1401/04/25 21,200 تومان
 • 1401/04/26 21,200 تومان
 • 1401/04/28 20,700 تومان
 • 1401/04/29 20,500 تومان
 • 1401/04/30 19,900 تومان
 • 1401/05/01 19,800 تومان
 • 1401/05/02 19,800 تومان
 • 1401/05/03 19,700 تومان
 • 1401/05/04 20,000 تومان
 • 1401/05/05 20,200 تومان
 • 1401/05/06 19,900 تومان
 • 1401/05/08 19,800 تومان
 • 1401/05/09 19,600 تومان
 • 1401/05/10 19,700 تومان
 • 1401/05/11 19,700 تومان
 • 1401/05/12 19,900 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی