نبشی فولاد ناب تبریز

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد 17,200 تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

توضیحات

نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز

مشخصات

سایز 70*70
طول 6000
وزن 38
ضخامت 6

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/05/14 18,500 تومان
 • 1400/06/11 تومان
 • 1400/06/15 تومان
 • 1400/06/17 تومان
 • 1400/06/21 تومان
 • 1400/06/22 تومان
 • 1400/06/23 تومان
 • 1400/06/24 تومان
 • 1400/06/25 تومان
 • 1400/06/28 تومان
 • 1400/06/29 تومان
 • 1400/06/30 تومان
 • 1400/07/03 تومان
 • 1400/07/04 تومان
 • 1400/07/06 تومان
 • 1400/07/07 تومان
 • 1400/07/10 تومان
 • 1400/07/11 تومان
 • 1400/07/14 تومان
 • 1400/07/17 تومان
 • 1400/07/18 تومان
 • 1400/07/19 تومان
 • 1400/07/25 16,800 تومان
 • 1400/07/26 17,000 تومان
 • 1400/07/27 17,000 تومان
 • 1400/07/28 0 تومان
 • 1400/07/29 17,000 تومان
 • 1400/08/03 17,500 تومان
 • 1400/08/04 17,500 تومان
 • 1400/08/05 17,500 تومان
 • 1400/08/06 17,500 تومان
 • 1400/08/08 17,500 تومان
 • 1400/08/09 17,500 تومان
 • 1400/08/10 17,500 تومان
 • 1400/08/11 17,500 تومان
 • 1400/08/12 17,500 تومان
 • 1400/08/15 17,400 تومان
 • 1400/08/16 17,400 تومان
 • 1400/08/17 17,400 تومان
 • 1400/08/18 17,400 تومان
 • 1400/08/19 17,400 تومان
 • 1400/08/20 17,400 تومان
 • 1400/08/22 17,400 تومان
 • 1400/08/23 17,400 تومان
 • 1400/08/25 17,400 تومان
 • 1400/08/26 17,500 تومان
 • 1400/08/27 17,500 تومان
 • 1400/08/29 17,400 تومان
 • 1400/08/30 17,400 تومان
 • 1400/09/01 17,400 تومان
 • 1400/09/02 17,400 تومان
 • 1400/09/03 17,400 تومان
 • 1400/09/04 17,400 تومان
 • 1400/09/06 17,400 تومان
 • 1400/09/07 17,400 تومان
 • 1400/09/08 17,400 تومان
 • 1400/09/10 17,400 تومان
 • 1400/09/11 16,700 تومان
 • 1400/09/16 16,700 تومان
 • 1400/09/17 16,700 تومان
 • 1400/09/20 16,800 تومان
 • 1400/09/21 16,700 تومان
 • 1400/09/22 16,700 تومان
 • 1400/09/23 16,500 تومان
 • 1400/09/24 16,500 تومان
 • 1400/09/27 17,100 تومان
 • 1400/09/28 17,100 تومان
 • 1400/09/29 16,900 تومان
 • 1400/09/30 16,900 تومان
 • 1400/10/01 16,700 تومان
 • 1400/10/02 16,700 تومان
 • 1400/10/04 16,700 تومان
 • 1400/10/05 16,700 تومان
 • 1400/10/06 16,650 تومان
 • 1400/10/07 16,650 تومان
 • 1400/10/08 16,550 تومان
 • 1400/10/09 16,550 تومان
 • 1400/10/11 16,450 تومان
 • 1400/10/12 16,450 تومان
 • 1400/10/13 16,450 تومان
 • 1400/10/15 16,450 تومان
 • 1400/10/18 16,450 تومان
 • 1400/10/19 16,450 تومان
 • 1400/10/20 16,450 تومان
 • 1400/10/21 16,450 تومان
 • 1400/10/22 16,450 تومان
 • 1400/10/23 16,450 تومان
 • 1400/10/25 16,450 تومان
 • 1400/10/26 16,450 تومان
 • 1400/10/27 16,300 تومان
 • 1400/10/28 15,600 تومان
 • 1400/10/29 15,600 تومان
 • 1400/10/30 15,600 تومان
 • 1400/11/02 15,600 تومان
 • 1400/11/03 15,600 تومان
 • 1400/11/04 15,700 تومان
 • 1400/11/05 15,700 تومان
 • 1400/11/09 15,750 تومان
 • 1400/11/10 15,750 تومان
 • 1400/11/11 15,750 تومان
 • 1400/11/12 15,750 تومان
 • 1400/11/13 15,750 تومان
 • 1400/11/14 15,750 تومان
 • 1400/11/16 15,850 تومان
 • 1400/11/17 15,850 تومان
 • 1400/11/18 15,850 تومان
 • 1400/11/19 15,850 تومان
 • 1400/11/20 15,850 تومان
 • 1400/11/21 15,850 تومان
 • 1400/11/23 15,850 تومان
 • 1400/11/24 15,850 تومان
 • 1400/11/27 15,800 تومان
 • 1400/11/28 15,900 تومان
 • 1400/11/30 15,900 تومان
 • 1400/12/01 15,900 تومان
 • 1400/12/02 15,900 تومان
 • 1400/12/04 15,900 تومان
 • 1400/12/07 15,950 تومان
 • 1400/12/08 15,950 تومان
 • 1400/12/09 16,050 تومان
 • 1400/12/11 16,050 تومان
 • 1400/12/17 18,250 تومان
 • 1401/01/15 19,100 تومان
 • 1401/01/17 19,100 تومان
 • 1401/01/20 19,100 تومان
 • 1401/01/21 19,100 تومان
 • 1401/01/22 19,100 تومان
 • 1401/01/24 19,100 تومان
 • 1401/02/06 18,500 تومان
 • 1401/02/07 18,400 تومان
 • 1401/02/10 18,400 تومان
 • 1401/02/11 18,400 تومان
 • 1401/02/18 18,250 تومان
 • 1401/02/25 18,600 تومان
 • 1401/02/27 18,700 تومان
 • 1401/03/03 18,700 تومان
 • 1401/03/04 18,700 تومان
 • 1401/03/07 18,400 تومان
 • 1401/03/08 18,400 تومان
 • 1401/03/09 18,400 تومان
 • 1401/03/10 18,400 تومان
 • 1401/03/11 18,400 تومان
 • 1401/03/16 18,500 تومان
 • 1401/03/17 18,500 تومان
 • 1401/03/22 18,700 تومان
 • 1401/03/26 19,800 تومان
 • 1401/03/29 19,800 تومان
 • 1401/03/30 19,800 تومان
 • 1401/03/31 19,800 تومان
 • 1401/04/12 19,300 تومان
 • 1401/04/13 18,500 تومان
 • 1401/04/14 18,500 تومان
 • 1401/04/15 18,500 تومان
 • 1401/05/11 17,200 تومان
 • 1401/05/12 17,200 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی