نبشی فولاد ناب تبریز

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد 19,900 تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

توضیحات

نبشی ۵*۷۵*۷۵ ناب تبریز

مشخصات

سایز 75*75
طول 6000
وزن 34
ضخامت 5

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/05/14 18,550 تومان
 • 1400/06/11 تومان
 • 1400/06/15 تومان
 • 1400/06/17 تومان
 • 1400/06/21 تومان
 • 1400/06/22 تومان
 • 1400/06/23 تومان
 • 1400/06/24 تومان
 • 1400/06/25 تومان
 • 1400/06/28 تومان
 • 1400/06/29 تومان
 • 1400/06/30 تومان
 • 1400/07/03 تومان
 • 1400/07/04 تومان
 • 1400/07/06 تومان
 • 1400/07/07 تومان
 • 1400/07/10 تومان
 • 1400/07/11 تومان
 • 1400/07/14 تومان
 • 1400/07/17 تومان
 • 1400/07/18 تومان
 • 1400/07/19 تومان
 • 1400/07/25 تومان
 • 1400/07/26 تومان
 • 1400/07/27 تومان
 • 1400/07/28 تومان
 • 1400/07/29 17,000 تومان
 • 1400/08/03 17,500 تومان
 • 1400/08/04 17,500 تومان
 • 1400/08/05 17,500 تومان
 • 1400/08/06 17,500 تومان
 • 1400/08/08 17,500 تومان
 • 1400/08/09 17,500 تومان
 • 1400/08/10 17,500 تومان
 • 1400/08/11 17,500 تومان
 • 1400/08/12 17,500 تومان
 • 1400/08/15 17,400 تومان
 • 1400/08/16 17,400 تومان
 • 1400/08/17 17,400 تومان
 • 1400/08/18 17,400 تومان
 • 1400/08/19 17,400 تومان
 • 1400/08/20 17,400 تومان
 • 1400/08/22 17,400 تومان
 • 1400/08/23 17,400 تومان
 • 1400/08/25 17,400 تومان
 • 1400/08/26 17,500 تومان
 • 1400/08/27 17,500 تومان
 • 1400/08/29 17,400 تومان
 • 1400/08/30 17,400 تومان
 • 1400/09/01 17,400 تومان
 • 1400/09/02 17,400 تومان
 • 1400/09/03 17,400 تومان
 • 1400/09/04 17,400 تومان
 • 1400/09/06 17,400 تومان
 • 1400/09/07 17,400 تومان
 • 1400/09/08 17,400 تومان
 • 1400/09/10 17,400 تومان
 • 1400/09/11 17,400 تومان
 • 1400/09/16 17,400 تومان
 • 1400/09/17 17,400 تومان
 • 1400/09/20 17,500 تومان
 • 1400/09/21 17,400 تومان
 • 1400/09/22 17,400 تومان
 • 1400/09/23 17,200 تومان
 • 1400/09/24 17,200 تومان
 • 1400/09/28 17,200 تومان
 • 1400/09/29 17,000 تومان
 • 1400/09/30 17,000 تومان
 • 1400/10/01 16,800 تومان
 • 1400/10/02 16,800 تومان
 • 1400/10/04 16,800 تومان
 • 1400/10/05 16,800 تومان
 • 1400/10/06 16,750 تومان
 • 1400/10/07 16,750 تومان
 • 1400/10/08 16,650 تومان
 • 1400/10/09 16,650 تومان
 • 1400/10/11 16,550 تومان
 • 1400/10/12 16,550 تومان
 • 1400/10/13 16,550 تومان
 • 1400/10/15 16,550 تومان
 • 1400/10/18 16,550 تومان
 • 1400/10/19 16,550 تومان
 • 1400/10/20 16,550 تومان
 • 1400/10/21 16,550 تومان
 • 1400/10/22 16,550 تومان
 • 1400/10/23 16,550 تومان
 • 1400/10/25 16,550 تومان
 • 1400/10/26 16,550 تومان
 • 1400/10/27 16,400 تومان
 • 1400/10/28 0 تومان
 • 1400/11/27 16,550 تومان
 • 1400/11/28 16,650 تومان
 • 1400/11/30 16,650 تومان
 • 1400/12/01 16,650 تومان
 • 1400/12/02 16,650 تومان
 • 1400/12/04 16,650 تومان
 • 1400/12/07 16,700 تومان
 • 1400/12/08 16,700 تومان
 • 1400/12/09 16,800 تومان
 • 1400/12/11 16,800 تومان
 • 1400/12/17 18,750 تومان
 • 1401/01/15 20,100 تومان
 • 1401/01/17 20,100 تومان
 • 1401/01/20 20,100 تومان
 • 1401/01/21 20,100 تومان
 • 1401/01/22 20,100 تومان
 • 1401/01/24 20,100 تومان
 • 1401/02/06 19,800 تومان
 • 1401/02/07 19,700 تومان
 • 1401/02/10 19,700 تومان
 • 1401/02/11 19,700 تومان
 • 1401/02/18 19,700 تومان
 • 1401/02/25 20,050 تومان
 • 1401/02/27 20,150 تومان
 • 1401/03/03 20,150 تومان
 • 1401/03/04 20,150 تومان
 • 1401/03/07 19,500 تومان
 • 1401/03/08 19,500 تومان
 • 1401/03/10 19,500 تومان
 • 1401/03/11 19,500 تومان
 • 1401/03/16 19,500 تومان
 • 1401/03/17 19,500 تومان
 • 1401/03/22 19,700 تومان
 • 1401/03/26 20,900 تومان
 • 1401/03/29 20,900 تومان
 • 1401/03/30 20,900 تومان
 • 1401/03/31 20,900 تومان
 • 1401/04/12 20,500 تومان
 • 1401/04/13 19,900 تومان
 • 1401/04/14 19,900 تومان
 • 1401/04/15 19,900 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی