نبشی فولاد ناب تبریز

بیشتر ببنید

قیمت هر واحد 17,000 تومان
آهنک تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
افزودن به سبد خرید

توضیحات

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

مشخصات

سایز 100*100
طول 6000
وزن 90
ضخامت 10

نقد و بررسی‌ها

هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 1400/05/14 18,450 تومان
 • 1400/05/16 18,450 تومان
 • 1400/05/20 17,700 تومان
 • 1400/05/23 تومان
 • 1400/05/24 17,800 تومان
 • 1400/06/11 17,700 تومان
 • 1400/06/14 17,500 تومان
 • 1400/06/15 17,500 تومان
 • 1400/06/17 17,250 تومان
 • 1400/06/21 16,800 تومان
 • 1400/06/22 16,600 تومان
 • 1400/06/23 16,300 تومان
 • 1400/06/24 16,300 تومان
 • 1400/06/25 16,300 تومان
 • 1400/06/28 16,000 تومان
 • 1400/06/29 16,100 تومان
 • 1400/06/30 16,200 تومان
 • 1400/07/03 16,000 تومان
 • 1400/07/04 16,000 تومان
 • 1400/07/06 16,200 تومان
 • 1400/07/07 16,300 تومان
 • 1400/07/10 16,500 تومان
 • 1400/07/11 16,500 تومان
 • 1400/07/14 16,500 تومان
 • 1400/07/17 16,500 تومان
 • 1400/07/18 16,500 تومان
 • 1400/07/19 16,300 تومان
 • 1400/07/25 16,600 تومان
 • 1400/07/26 16,700 تومان
 • 1400/07/27 16,700 تومان
 • 1400/07/28 0 تومان
 • 1400/07/29 تومان
 • 1400/08/03 تومان
 • 1400/08/04 تومان
 • 1400/08/05 تومان
 • 1400/08/06 تومان
 • 1400/08/08 تومان
 • 1400/08/09 تومان
 • 1400/08/10 تومان
 • 1400/08/12 تومان
 • 1400/08/15 تومان
 • 1400/08/17 تومان
 • 1400/09/11 16,600 تومان
 • 1400/09/13 17,800 تومان
 • 1400/09/16 17,800 تومان
 • 1400/09/17 17,800 تومان
 • 1400/09/20 17,900 تومان
 • 1400/09/21 17,800 تومان
 • 1400/09/22 17,800 تومان
 • 1400/09/23 17,600 تومان
 • 1400/09/24 17,600 تومان
 • 1400/09/27 16,400 تومان
 • 1400/09/28 16,400 تومان
 • 1400/09/29 16,200 تومان
 • 1400/09/30 16,200 تومان
 • 1400/10/01 16,000 تومان
 • 1400/10/02 16,000 تومان
 • 1400/10/04 16,000 تومان
 • 1400/10/05 16,000 تومان
 • 1400/10/06 15,950 تومان
 • 1400/10/07 15,950 تومان
 • 1400/10/08 15,850 تومان
 • 1400/10/09 15,850 تومان
 • 1400/10/11 15,750 تومان
 • 1400/10/12 15,750 تومان
 • 1400/10/13 15,750 تومان
 • 1400/10/15 15,750 تومان
 • 1400/10/18 15,750 تومان
 • 1400/10/19 15,750 تومان
 • 1400/10/20 15,750 تومان
 • 1400/10/21 15,750 تومان
 • 1400/10/22 15,750 تومان
 • 1400/10/23 15,750 تومان
 • 1400/10/25 15,750 تومان
 • 1400/10/26 15,750 تومان
 • 1400/10/27 15,600 تومان
 • 1400/10/28 15,550 تومان
 • 1400/10/29 15,550 تومان
 • 1400/10/30 15,550 تومان
 • 1400/11/02 15,550 تومان
 • 1400/11/03 15,550 تومان
 • 1400/11/04 15,650 تومان
 • 1400/11/05 15,650 تومان
 • 1400/11/09 15,700 تومان
 • 1400/11/10 15,700 تومان
 • 1400/11/11 15,700 تومان
 • 1400/11/12 15,700 تومان
 • 1400/11/13 15,700 تومان
 • 1400/11/14 15,700 تومان
 • 1400/11/16 15,900 تومان
 • 1400/11/17 15,900 تومان
 • 1400/11/18 15,900 تومان
 • 1400/11/19 15,900 تومان
 • 1400/11/20 15,900 تومان
 • 1400/11/21 15,900 تومان
 • 1400/11/23 15,900 تومان
 • 1400/11/24 15,900 تومان
 • 1400/11/27 15,900 تومان
 • 1400/11/28 16,000 تومان
 • 1400/11/30 16,000 تومان
 • 1400/12/01 16,000 تومان
 • 1400/12/02 16,000 تومان
 • 1400/12/04 16,000 تومان
 • 1400/12/07 16,050 تومان
 • 1400/12/08 16,050 تومان
 • 1400/12/09 16,150 تومان
 • 1400/12/11 16,150 تومان
 • 1400/12/17 18,350 تومان
 • 1401/01/15 19,300 تومان
 • 1401/01/17 19,300 تومان
 • 1401/01/20 19,300 تومان
 • 1401/01/21 19,300 تومان
 • 1401/01/22 19,300 تومان
 • 1401/01/24 19,300 تومان
 • 1401/02/06 18,600 تومان
 • 1401/02/07 18,500 تومان
 • 1401/02/10 18,500 تومان
 • 1401/02/11 18,500 تومان
 • 1401/02/18 18,350 تومان
 • 1401/02/25 18,700 تومان
 • 1401/02/27 18,800 تومان
 • 1401/03/03 18,800 تومان
 • 1401/03/04 18,800 تومان
 • 1401/03/07 18,400 تومان
 • 1401/03/08 18,400 تومان
 • 1401/03/09 18,400 تومان
 • 1401/03/10 18,400 تومان
 • 1401/03/16 18,500 تومان
 • 1401/03/22 18,700 تومان
 • 1401/03/26 0 تومان
 • 1401/05/23 17,000 تومان

ارسال سریع

ضمانت خرید

فاکتور رسمی