لوگو-فولاد-پردیس-آذربایجان-آهنک

کارخانه صنعت تجارت پردیس آذربایجان

قم
کارخانه صنعت تجارت پردیس آذربایجان واقع در قم در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد آجدار, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه فولاد پردیس آذربایجان-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

صنعت تجارت پردیس آذربایجان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان

1401/09/15 - 13:22
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس آذ... 14A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذ... 16A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس آذ... 18A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس آذ... 20A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس آذ... 22A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس آذ... 25A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس آذ... 28A3کارخانه 16,000 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 پردیس آذ... 32A3کارخانه 15,650 تومان -
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس آذ... 12A3کارخانه 15,850 تومان -