8 محصول از صنعت تجارت پردیس آذربایجان در انبار با تحویل فوری موجود است ! از انبار آهنک سریع و ارزانتر بخرید مشاهده محصول

صنعت تجارت پردیس آذربایجان

یزد

کارخانه صنعت تجارت پردیس آذربایجان واقع در یزد در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1401/05/12 - 11:35:04
4 هفته پیش

خرید از صنعت تجارت پردیس آذربایجان

قیمت میلگرد ها
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
14A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
16A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
18A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
20A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
22A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
25A3آجدار 14,220 تومان ناموجود x
300
28A3شاخهآجدار 14,403 تومان ناموجود x
300
32A3شاخهآجدار 14,403 تومان ناموجود x
300
14A3آجدار 13,762 تومان ناموجود x
ثابت -
20A3آجدار 13,762 تومان ناموجود x
300
22A3آجدار 13,762 تومان ناموجود x
ثابت -
25A3آجدار 13,762 تومان ناموجود x
300
32A3آجدار 14,037 تومان ناموجود x
ثابت -
میانگین کلی قیمت میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان
17477
15229
180 تومان افزایش نسبت به روز قبل
8 محصول از صنعت تجارت پردیس آذربایجان در انبار با تحویل فوری موجود است ! مشاهده محصول