کارخانه کیان پرشیا

تهران
کارخانه کیان پرشیا واقع در تهران در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به لوله, لوله داربستی, پروفیل, پروفیل ساختمانی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

کیان پرشیا

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت لوله کیان پرشیا

1401/09/08 - 13:32
محصول ضخامتسایز به اینچمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل کیان پ... 21.1/2کارخانه 22,500 تومان
لوله 5 داربستی 2/5 میل کیان... 2.51.1/2کارخانه 22,500 تومان

قیمت پروفیل کیان پرشیا

1401/09/08 - 13:13
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
پروفیل 2 میل کیان پرشیا 2کارخانه 22,600 تومان
پروفیل 2.5 میل کیان پرشیا 2.5کارخانه 22,600 تومان