کاوه تیکمه داش

آذر شرقی

کارخانه کاوه تیکمه داش واقع در آذر شرقی در سال 1387 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد آجدار, میلگرد, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کیلومتر12 جاده بستان آباد - میانه جنب پست برق
کیلومتر12 جاده بستان آباد - میانه جنب پست برق

شرایط قیمتی محصول از کاوه تیکمه داش

12

میلگرد آجدار

14,294 تومان

1% ارزانتر از بازار

میلگرد

14,294 تومان

1% ارزانتر از بازار
2.29 %

پایین تر از بازار

شرایط خرید از این کارخانه خوب است
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1400/09/20 - 12:35:10
4 ماه پیش

خرید از کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد ها
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
8A2شاخهآجدار 14,623 تومان ناموجود x
جدید
10A3شاخهآجدار 14,504 تومان ناموجود x
جدید
10A2شاخهآجدار 14,321 تومان ناموجود x
جدید
12A3شاخهآجدار 14,321 تومان ناموجود x
جدید
14A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
16A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
18A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
20A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
22A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
25A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
28A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
32A3شاخهآجدار 14,220 تومان ناموجود x
جدید
میانگین کلی قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

14,294 تومان/کیلو

17477
15229
قیمت میلگرد ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
0 کاهش نسبت به روز قبل