کارخانه البرز تاکستان

قزوین
کارخانه البرز تاکستان واقع در قزوین در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد 25, میلگرد آجدار, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, میلگرد 10, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

البرز تاکستان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد البرز تاکستان

1401/11/12 - 11:50
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 البرز تا... 10A3کارخانه 15,900 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 البرز تا... 12A3کارخانه 15,900 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 البرز تا... 14A3کارخانه 15,850 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 البرز تا... 16A3کارخانه 15,850 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 البرز تا... 18A3کارخانه 15,850 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 البرز تا... 20A3کارخانه 15,850 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 البرز تا... 22A3کارخانه 15,850 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 البرز تا... 25A3کارخانه 15,850 تومان