پروفیل صابری

تهران

کارخانه پروفیل صابری واقع در تهران در سال 1387 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
شهرک صنعتی عباس آباد فاز 4 بلوار شهید صابری کوچه 9.3 پروفیل صابری
شهرک صنعتی عباس آباد فاز 4 بلوار شهید صابری کوچه 9.3 پروفیل صابری

خرید از پروفیل صابری

قیمت پروفیل ها