هفت الماس

کارخانه هفت الماس

قزوین
کارخانه هفت الماس واقع در قزوین در سال 1375 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, عرشه فولادی گالوانیزه, ورق رنگی, ورق روغنی, ورق گالوانیزه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قزوین, کیلومتر 80 آزادراه کرج - قزوین - روبروی شهرک محمدیه
دانلود پی دی اف کارخانه
قیمت محصولات کارخانه

هفت الماس

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن هفت الماس

1403/02/31 - 07:12
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.5ST12گالوانیزه- 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس 0.5ST12گالوانیزه- 48,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.6ST12گالوانیزه- 47,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.6ST12گالوانیزه- 47,300 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.7ST12گالوانیزه- 46,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.7ST12گالوانیزه- 46,200 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.8ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.8ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.9ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.9ST12گالوانیزه- 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 1ST12گالوانیزه- 40,500 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 1ST12گالوانیزه- 45,100 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.5ST12گالوانیزه- 45,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.5ST12گالوانیزه- 48,600 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 2ST12گالوانیزه- 41,100 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250  هفت الماس 2ST12گالوانیزه- 49,200 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایزاستانداردنوعابعاد قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.4ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 35,400 تومان -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST52-- 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 18,350 تومان -
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 36,600 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.5ST12-- 36,599 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.5ST12گالوانیزه- 49,000 تومان -
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.6ST12-- 35,100 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.6ST12-- 35,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 47,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.6ST12گالوانیزه- 47,600 تومان -
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.7ST12-- 34,400 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.7ST12-- 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.7ST12گالوانیزه- 46,500 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 39,300 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0.8 میلیمتر هفت الماس 0.8ST12گالوانیزه- 39,300 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.8ST12-- 33,800 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.8ST12-- 33,800 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  1250 هفت الماس انبار تهران 0.8ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0.9 میلیمتر هفت الماس 0.9ST12گالوانیزه- 39,400 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 0.9ST12-- 34,100 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 0.9ST12-- 34,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 0.9ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 میلیمتر هفت الماس 1ST12گالوانیزه- 39,300 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1ST12-- 34,300 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1ST12-- 34,300 تومان
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1ST12گالوانیزه- 45,400 تومان -
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.5ST12-- 34,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.5ST12-- 34,699 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 45,600 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.5ST12گالوانیزه- 48,900 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1.25 میلیمتر هفت الماس 1.25ST12گالوانیزه- 39,100 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 1.25ST12-- 34,550 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.25ST12-- 34,500 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 40,300 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 1.25ST12گالوانیزه- 45,400 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس انبار تهران 2ST12-- 34,300 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 2ST12-- 34,399 تومان
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 2ST12گالوانیزه- 48,900 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 هفت الماس انبار تهران 2ST12گالوانیزه- 49,600 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1000  هفت الماس انبار تهران 2.5ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  1250  هفت الماس انبار تهران 2.5ST12گالوانیزه- تماس بگیرید -

شرکت صنایع هفت الماس سال 1375 در کیلومتر 20 تهران در آزاد راه قزوین تاسیس شده‌است. هدف از تاسیس فولاد هفت الماس تولید انواع ورق با روش نورد سرد و سایر محصولات فولادی بوده است. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت و محصولات تولیدی کارخانه با ما همراه باشید.

معرفی شرکت صنایع هفت الماس

شرکت صنایع هفت الماس با هدف تولید انواع ورق گالوانیزه، نورد سرد، استنلس استیل (فولاد زنگ نزن) و سایر مقاطع فولادی در سال 1375 تاسیس گردید.
عملیات عمرانی این شرکت در سال 1380 آغاز و در سال 1382 با ظرفیت اسمی سالانه 100000 تن ورق گالوانیزه با ضخامت 3/0 تا 2 میلیمتر و عرض 1000 و 1250 میلیمتر به بهره برداری رسید. تولیدات ورق گالوانیزه این شرکت پاسخگوی 15 درصد نیاز بازار داخلی بوده و حدود 20 تا 40 درصد از کل ظرفیت تولید نیز در بازارهای جهانی عرضه می‌گردد.
این شرکت ضمن دریافت لوح تقدیر از سوی وزیر محترم صنایع و معادن به عنوان واحد نمونه صنعتی، دومین تولیدکننده ورق گالوانیزه در کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه سهم بسزایی جهت تحقق خود کفایی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارا می‌باشد.

خطوط تولید کارخانه هفت الماس

خط تولید ورق اسید شویی

واحد تولید ورق اسید شویی این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن در حال فعالیت می باشد. اولین مرحله در تولید ورق های گالوانیزه و روغنی تمیز کردن سطح می باشد که این فرآیند در واحد اسیدشویی صورت می گیرد.

خط تولید ورق روغنی

این کارخانه در دو واحد تولید ورق روغنی رفت و برگشتی چهار و شش غلتکه با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال در حال فعالیت می باشد. در نورد دوسویه پس از باز شدن کویل توسط دستگاه کویل باز کن، ورق از یک قفسه شش غلتکی به صورت رفت و برگشت عبور می کند و در اثر کشش و نیروهای اعمالی کاهش ضخامت پیدا کرده و در پایان به صورت کویل پیچیده می شود.

واحد بازپخت

این واحد در شرکت با ظرفیت سالانه 360 هزار تن در سال مشغول به فعالیت می باشند. در این خط عملیات حرارت دهی و پخت کویل ها به منظور بهبود و یکنواخت سازی ساختار متالورژیکی صورت می پذیرد.

خط تولید ورق گالوانیزه

این شرکت دارای دو واحد تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری در حوضچه روی Zn و آلومینیوم Al با ظرفیت تولید سالانه 604 هزار تن در سال مشغول به کار می باشد. در پایان برای جلوگیری از شوره زدن ورق گالوانیزه حین انبار، عملیات کروماته بروی آن انجام می پذیرد.

خط تولید ورق رنگی

خط تولید ورق رنگی این شرکت به صورت خط پوشش دهی غلتکی با ظرفیت تولید 200 هزارتن در سال طراحی گردیده است. در این خط کویل های گاوالوم اسکین شده و در خط شارژ شده پس از چربی زدایی و شست و شو به منظور بهبود مقاومت خوردگی و افزایش چسبندگی رنگ به سطح ورق عملیات کروماته روی انجام میگردد.

محصولات کارخانه هفت الماس

کارخانه هفت الماس قزوین، تولیدکننده انواع ورق روغنی در ایران است. به‌طورکلی، محصولات این شرکت بزرگ در موارد زیر خلاصه می‌شود:

ورق نوردسرد

این ورق ها طی فرآیندی که به نام نورد سرد نامیده می شود، از ورق فولادی نورد گرم پس از پوسته زدایی تولید می شود. تولیدات ورق نورد سرد این شرکت شامل ورق فولاد ساده کربنی نورد سرد شده (Reverse Mill)، نورد پوسته‌ای (تنظیم زبری سطح ورق)، تسطیح ورق و اعمال روغن محافظ (به منظور افزایش ماندگاری محصول) با شرایط مشخص و قابل انتخاب می باشد. این ورق ها به شکل های کلاف، ورق مسطح، ورق فرم دار و کلاف نواری شده به بازار عرضه می شود.

ورق گالوانیزه هفت الماس

این نوع ورق ها به صورت گسترده در زندگی روزمره ما کاربرد دارند. در صنایع مختلف از قبیل ساختمانی، عمرانی، الکتریکی، خودروسازی و لوازم خانگی و … به صورت گسترده استفاده می شوند. تولید این ورق ها مطابق با استانداردهای جهانی می باشد، به همین دلیل باعث تمایز این شرکت با رقیبان آن شده است. ورق های گالوانیزه تولیدی این شرکت به صورت کلاف، ورق مسطح، ورق فرم دار و کلاف نواری شده به بازار عرضه می شود.

ورق گالوالوم

به منظور تقویت عمر مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون سطح ورق فولادی از ورق گالوالوم (ورق آلوزینک) استفاده می شود. ورق گالوالوم علاوه بر فلز روی Zn دارای آلومینیوم Al نیز می باشد. ورق گالوالوم در ضخامت 0.2 الی 1.25، عرض 700 الی 1275 میلی‌متر، وزن 60 الی 200 کیلوگرم بر متر مربع و قطر داخلی 508 الی 610 میلی‌متر تولید می‌گردد. موارد کاربرد ورق گالوالوم شامل:

 • صنعت خودرو نظیر اگروز سازی، قطعات خودرو، تابلو ها و علائم راهنمایی و رانندگی
 • صنعت ساختمان سازی مانند انواع سقف و نمای بیرونی ساختمان، پنل های سبک دیوار
 • تاسیسات مانند سینی کابل، مخازن، انواع هواسازها
 • لوازم خانگی، صنعت الکترونیک و کامپیوتر، صنایع لوله و پروفیل

گالوالوم رنگی

ورق های رنگی با تنوع رنگی نامحدود و به درخواست مشتری تولید می شوند. این ورق ها با ضخامت های 0.2 تا 1.25 میلی متر و عرض های مختلف تا 1250 میلی متر، ضخامت پوشش (زیر لایه) تا 200 گرم بر متر مربع می باشند. پس از اینکه دو طرف ورق با رنگ به کمک غلتک به صورت یکنواخت پخش شد، در کوره پخته می شوند. به دلیل دقت زیادی که برای رنگ این ورق ها انجام می گردد، دارای ظاهری یکنواخت و زیبا هستند. این ورق ها از نظر دوام پذیری، مقاومت بالایی در برابر محیط های خورنده دارا هستند. همچنین دارای انعطاف پذیری بالایی دارند. این ورق ها به صورت کلاف، ورق مسطح و ورق فرم دار به بازار عرضه می شود.

ورق اسید شویی هفت الماس

ورق اسیدشویی به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوسته های اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوسته ها باعث ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق می شود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط کلریدریک پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده های بعد می رسد. ورق اسیدشویی هفت الماس در عرض 600 الی 1300 و ضخامت 2 الی 5 با قطر داخلی 610 میلیمتر تولید می گردد و همچنین در صنایعی نظیر خودروسازی، سوله و ساختمان، تولید لوله و پروفیل، ابزار یراق، مخازن گاز و … کاربرد دارد.

لوله و پروفیل صنایع هفت الماس

لوله و پروفیل این شرکت در سه دسته زیر تولید می شود:

 • لوله و پروفیل روغنی
 • لوله و پروفیل گالوانیزه
 • لوله و پروفیل گالوالوم

استانداردهای هفت الماس

دریافت نشان استاندارد ملی و گواهی کیفیت ISO 9001:2008 در تولید ورق‌های گالوانیزه حاکی از عزم راسخ این شرکت در تحول و دسترسی به کیفیت برتر بوده و در ادامه این شرکت در راستای اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی از جمله ISO 18000 و ISO 14000 و EFQM گام بر می‌دارد.
هم اکنون آزمایشگاه‌های مجهز این شرکت با اخذ گواهینامه تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت انجام آزمون‌های مختلف بر روی انواع ورق و مقاطع فولادی، گالوانیزه به روش گرم پیوسته و … را دارا می‌باشد.

موارد مصرف ورق نورد سرد هفت الماس

ورق نورد سرد به عنوان ماده پیش نیاز برای ساخت بسیاری از محصولات در صنایع متفاوت از جمله لوازم خانگی، اتومبیل سازی، کامیون ها، کانتینرها و … می باشد.

 • ضخامت نهایی ورق سرد این شرکت بین 2 تا 13 میلیمتر و قطر داخلی رول 610 میلیمتر و قطر خارجی آن بین 900 تا 2100 میلیمتر است.
 • وزن ورق روغنی این شرکت حداکثر تا 25 تن و در ابعاد 650 تا 1250 میلیمتر عرض و 1000 تا 4000 میلیمتر طول، تولید می شود.
 • ظرفیت تولید سالیانه این کارخانه 800 هزار تن برآورد شده است.

خط مشی کیفی هفت الماس

1. خط مشی ایمنی

 • استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم جامع مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس 2007 OHSAS
 • تبعیت از کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت خود و الگو گیری از عملکرد سازمان‌های موفق
 • ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع هفت الماس
 • پیش بینی، شناسائی، ارزیابی حذف یا کنترل عوامل زیان آور، شرایط و فعالیت‌های نا ایمن محیط کار به منظور پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار در شرکت

2. خط مشی زیست محیطی

 • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی قابل تعمیم بر فعالیت‌ها صنایع هفت الماس و سایر الزامات حاکم بر شرکت
 • کاهش مصرف منابع اولیه از جمله آب و انرژی
 • شناسائی جنبه‌ها و اعمال مدیریت صحیح زیست محیطی و بهبود مستمر
 • تعهد به پیشگیری انواع آلودگی‌های زیست محیطی
 • آموزش، مشارکت عمومی و ایجاد حس مسئولیت در همکاران در جهت حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده‌ها

قیمت ورق های هفت الماس

این شرکت تولیدکننده انواع ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق روغنی، ورق گالوالوم می باشد. جهت مشاهده روزانه قیمت انواع ورق های این شرکت به سایت آهنک مراجعه کنید. جهت مشاوره رایگان پیش از خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق‌های گالوانیزه تولید شده با توجه به مراحل تولید قیمت گذاری می شوند. عوامل زیادی بر قیمت ورق گالوانیزه موثر هستند از جمله:

 • کارخانه تولید کننده ورق گالوانیزه
 • میزان پوشش ورق روی
 • کیفیت نهایی ورق و استانداردهای تولید
 • چگونگی روش تولید گالوانیزه
 • میزان وزن ورق گالوانیزه در نهایت
 • ابعاد و سایز ورق ها

برای خرید و مشاهده قیمت روز انواع ورق گالوانیزه کلیک کنید.

مزایای استفاده از گالوانیزه در صنایع گوناگون

 • طی عملیات های گالوانیزاسیون تمامی سطح و گوشه های ورق در برابر عوامل محیطی محافظت می شود.
 • عمر مفید طولانی به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی مانند خوردگی و زنگ زدگی
 • هزینه های تولید کمتری، فرآیند گالوانیزاسیون نسبت به سایر روش های محافظتی کم هزینه تر است.
 • ظاهر با کیفیت نسبت به سایر ورق های فلزی
 • گالوانیزه دارای قابلیت فرم دهی و شکل پذیری
 • کاهش مدت زمان تولید گالوانیزه
 • هزینه پایین نگهداری و تعمیرات
 • داشتن قابلیت جوشکاری

قیمت ورق روغنی هفت الماس

ورق های روغنی این شرکت در ابعاد و ضخامت های مختلف و به صورت صورت رول، شیت و فابریک وجود دارد. برای تولید ورق‌های روغنی از ورق سیاه استفاده می شود. در این فرایند ورق های سیاه با اسید شسته می شوند تا پولک های سیاه روی آن ها از بین برود. همچنین باید از ورق‌های سیاه با ضخامت بالاتر استفاده شود. برای مثال برای تولید ورق روغنی 3 میلی متری، از ورق سیاه 4 میلمتری استفاده می‌شود.

بعد از استعلام قیمت ورق روغنی این شرکت، کارشناسان فروش آهنک مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تحویل و سایر جزئیات را به اطلاع شما می رسانند.

قیمت محصولات هفت الماس

این شرکت یکی از تولید کنندگان مطرح در این عرصه می‌باشد که با تولید محصولات باکیفیت، نظر کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. لازم به ذکر است که انواع محصولات شرکت هفت الماس با بهترین قیمت و بهترین خدمات در اسرع وقت در بازار آهن ایران عرضه می‌گردد. شرکت آهنک یکی از معتبرترین مراکز فروش محصولات کارخانه هفت الماس در تهران می‌باشد. قیمت امروز این محصولات را در آهنک مشاهده کنید.

جمع بندی پایانی

در حال حاضر، تولیدات این شرکت تقریبا 20 درصد از نیازهای داخلی را تأمین می‌کنند. این شرکت با تکیه بر کیفیت بالای محصولات خود توانسته است 40 درصد از محصولات فولادی خود را در سهم صادرات فولاد کشور جای دهد. ورق گالوانیزه یکی از محصولات پرکاربرد و با کیفیت شرکت هفت الماس قزوین است که بر اساس استانداردهای EN10142 و EN10147 تولید می‌شود و موجب درخشش نام هفت الماس در لیست بهترین برندهای تولیدکننده ورق‌های گالوانیزه جهان شده است.

سوالات متداول

محصولات شرکت هفت الماس قزوین چیست؟

ورق گالوانیزه، ورق رنگی، ورق روغنی، ورق گالوالوم و ورق اسیدشویی

روزش تولید ورق گالوانیزه هفت الماس به چه صورت است؟

ورق های گالوانیزه این شرکت در فرآیند گالوانیزه پیوسته و مداوم تولید می گردد. این روش در ابتدا کلاف های ورودی طی فرآیند جوشکاری به یکدیگر جوش داده می شوند و سپس در واحد شستشو آلودگی و انواع چربی از روی ورق نورد سرد زدوده می شود. دو نوع روش برای پوشش دهی ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس مورد استفاده قرار می گیرد.

روش اول: غوطه وری ورق در حمام مذاب با حداقل 99 درصد روی می باشد و روش دوم: غوطه وری در حمام مذاب با حداقل 99 درصد روی و آنیل برای ایجاد ترکیب آهن–روی با 12-8 درصد آهن است. این ورق دارای کیفیت متمایز چسبندگی پوشش روی به فلز پایه می باشد که سبب شده تا به عالیترین عملکرد سخت ترین شرایط کاری را داشته باشد. فرآیند تولید به روش پیوسته سبب ایجاد پوشش مناسب از روی با چسبندگی و پیوستگی کافی بر روی ورق پایه می گردد.

آیا قیمت محصولات هفت الماس در سایت آهنک به روز است؟

آری – قیمت محصولات تمامی برندها در سایت آهنک به صورت روزانه بروزرسانی می‌شود.