هفت الماس

کارخانه هفت الماس

مرکزی
کارخانه هفت الماس واقع در مرکزی در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق گالوانیزه, ورق رنگی, عرشه فولادی گالوانیزه, ورق روغنی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

هفت الماس

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن هفت الماس

1401/09/08 - 12:08
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,700 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,700 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,300 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,300 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ هف... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 هف... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ هف... تحویل فوری 2انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 هف... تحویل فوری 2انبار تهران 29,100 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 28,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... 0.4کارخانه 28,300 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 27,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 25,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 25,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,000 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... تحویل فوری 2انبار تهران 29,900 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 2کارخانه 25,600 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 26,900 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 26,800 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 26,600 تومان -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 ... 0.5انبار تهران 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 ه... 0.5انبار تهران 37,169 تومان -
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 125... 0.5انبار تهران 18,350 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 35,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 34,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض  ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 34,500 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 33,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض  ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 33,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض  ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,400 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض  ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض  ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض  ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  10... تحویل فوری 1انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض  12... تحویل فوری 1انبار تهران 28,600 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان -
ورق گالوانیزه 1.2 میل عرض  ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 29,300 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض  ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 29,300 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض  10... تحویل فوری 2انبار تهران 29,900 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 2کارخانه 25,600 تومان -
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... تحویل فوری 2.5انبار تهران 30,800 تومان
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض  ... تحویل فوری 2.5انبار تهران 30,800 تومان