هفت الماس

مرکزی

کارخانه هفت الماس واقع در مرکزی در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به عرشه فولادی گالوانیزه, ورق سرد, ورق روغنی, ورق گالوانیزه, ورق آهن, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1401/05/23 - 01:46:02
3 ماه پیش

خرید از هفت الماس

قیمت ورق آهن ها
استانداردحالتابعادطول قیمت خرید نوسانات
ST12رول 29,633 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 29,633 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 27,889 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 27,431 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,146 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,055 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,055 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,055 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,330 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,330 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,504 تومان خرید
100
ST12رول 25,504 تومان خرید
100
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 25,688 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,513 تومان خرید
ثابت -
ST12رول 26,513 تومان خرید
ثابت -
رول 27,889 تومان خرید
2500
رول 27,889 تومان خرید
2500
رول 26,330 تومان خرید
2400
رول 26,330 تومان خرید
2400
رول 24,311 تومان خرید
2200
رول 24,220 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,853 تومان خرید
2200
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 23,577 تومان خرید
2100
رول 24,311 تومان خرید
2200
رول 24,311 تومان خرید
2200
شیت 27,982 تومان خرید
جدید
شیت 27,982 تومان خرید
جدید
شیت 27,982 تومان خرید
جدید
شیت 27,982 تومان خرید
جدید
شیت 27,982 تومان خرید
جدید
میانگین کلی قیمت ورق آهن هفت الماس

30,243 تومان/کیلو

قیمت ورق آهن ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
2009 تومان افزایش نسبت به روز قبل