کارخانه نورد یاوران زنجان

زنجان
کارخانه نورد یاوران زنجان واقع در زنجان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به نبشی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

نورد یاوران زنجان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت نبشی نورد یاوران زنجان

1401/11/05 - 12:51
محصول سایزضخامتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
نبشی 4*40*40 زنجان انبار تهران 40*404انبار تهران 18,100 تومان -
نبشی 3*50*50 زنجان انبار تهران تحویل فوری 50*503انبار تهران 22,600 تومان -
نبشی 4*50*50 زنجان انبار تهران تحویل فوری 50*504انبار تهران 22,200 تومان -
نبشی 5*50*50 زنجان انبار تهران تحویل فوری 50*505انبار تهران 22,200 تومان -
نبشی 4*60*60 زنجان انبار تهران 60*604انبار تهران 18,600 تومان -
نبشی 5*60*60 زنجان انبار تهران تحویل فوری 60*605انبار تهران 22,200 تومان -
نبشی 6*60*60 زنجان انبار تهران تحویل فوری 60*606انبار تهران 22,200 تومان -