نورد گرم سمنان

یزد

کارخانه نورد گرم سمنان واقع در یزد در سال 1383 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد آجدار, میلگرد, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کیلومتر7 جاده سمنان- دامغان- بعد از پلیس راه - انتهای شهرک صنعتی شرق- خیابان ایثار
کیلومتر7 جاده سمنان- دامغان- بعد از پلیس راه - انتهای شهرک صنعتی شرق- خیابان ایثار

خرید از نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد ها
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
8A3شاخهآجدار 15,596 تومان ناموجود x
ثابت -
8A2شاخهآجدار 16,651 تومان ناموجود x
100
10A3شاخهآجدار 16,055 تومان ناموجود x
200
میانگین کلی قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

17,155 تومان/کیلو

17477
15229
قیمت میلگرد ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
-150 کاهش نسبت به روز قبل