فولاد مهیار اردبیل-آهنک

کارخانه مهیار اردبیل

اردبیل
کارخانه مهیار اردبیل واقع در اردبیل در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد, میلگرد آجدار, میلگرد 25, میلگرد 22, میلگرد 20, میلگرد 18, میلگرد 16, میلگرد 14, میلگرد 10, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه ذوب آهن مهیار اردبیل-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

مهیار اردبیل

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت میلگرد مهیار اردبیل

1401/09/12 - 12:56
محصول سایزاستانداردمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد مه... 10A2کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد مه... 10A3کارخانه 16,492 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد مه... 12A2کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد مه... 12A3کارخانه 16,492 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد مه... 14A3کارخانه 15,991 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد مه... 16A3کارخانه 15,991 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد مه... 18A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد مه... 20A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد مه... 22A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد مه... 25A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد مه... 28A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد مه... 32A3کارخانه 16,500 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد مهی... 8A2کارخانه تماس بگیرید -
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد مهی... 8A3کارخانه تماس بگیرید -