متفرقه

تهران
کارخانه متفرقه واقع در تهران در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به پروفیل, پروفیل زد, پروفیل ساختمانی, لوله, بست داربستی, محصولات مفتولی, توری, توری حصاری, گابیون, مش, زیگزاگ, ناودانی, نبشی لقمه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت‌های اعلام شده

متفرقه

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت محصولات مفتولی متفرقه

1401/07/04 - 10:48
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ انبار ... تحویل فوری 4انبار تهران 25,000 تومان
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 24,520 تومان
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 32,700 تومان
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 20,700 تومان
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 27,790 تومان
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 18,530 تومان
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,000 تومان
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان
توری گابیون 2کیلویی چشمه 8*... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,500 تومان
توری گابیون 2/5کیلویی چشمه ... تحویل فوری 5*6انبار تهران 30,000 تومان
توری گابیون 1/5کیلویی چشمه1... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,700 تومان
توری گابیون چشمه 5*5 ضخامت2... تحویل فوری 5*5انبار تهران 30,100 تومان
توری گابیون چشمه 8*10ضخامت ... تحویل فوری 8*10انبار تهران 22,550 تومان
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت... تحویل فوری 8*10انبار تهران 17,500 تومان
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,150 تومان
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,700 تومان
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان
زیگزاگ 6 انبار تهران تحویل فوری 6انبار تهران 26,000 تومان
زیگزاگ 8 انبار تهران تحویل فوری 8انبار تهران 23,000 تومان

قیمت نبشی متفرقه

1401/07/04 - 10:21
محصول سایزضخامتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
نبشی لقمه 3*30*30 انبار تهران تحویل فوری 30*303انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 4*40*40 انبار تهران تحویل فوری 40*404انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 5*50*50 انبار تهران تحویل فوری 50*505انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 6*60*60 انبار تهران تحویل فوری 60*606انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 8*80*80 انبار تهران تحویل فوری 80*808انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 10*100*100 انبار ... تحویل فوری 100*10010انبار تهران 16,900 تومان
نبشی لقمه 12*120*120 انبار ... تحویل فوری 120*12012انبار تهران 17,300 تومان
نبشی لقمه 15*150*150 انبار ... تحویل فوری 150*15015انبار تهران 16,900 تومان

قیمت ناودانی متفرقه

1401/07/04 - 10:18
محصول سایزنوعطولوزن قیمت نمودار خرید
گل میخ 6 انبار تهران تحویل فوری 6--- 19,600 تومان
گل میخ 8 انبار تهران تحویل فوری 8--- 19,600 تومان
مشاوره و خرید در واتس اپ