کارخانه متفرقه

تهران
کارخانه متفرقه واقع در تهران در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به پروفیل, پروفیل زد, پروفیل ساختمانی, لوله, بست داربستی, محصولات مفتولی, توری, توری حصاری, گابیون, مش, زیگزاگ, ناودانی, نبشی لقمه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

متفرقه

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت محصولات مفتولی متفرقه

1401/08/10 - 22:11
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ انبار ... تحویل فوری 4انبار تهران 25,000 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 24,520 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 32,700 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 20,700 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 2.5انبار تهران 27,790 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 2انبار تهران 18,530 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ ا... 3انبار تهران 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵... تحویل فوری 3.5انبار تهران 25,000 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ا... تحویل فوری 4انبار تهران 25,500 تومان -
توری گابیون 2کیلویی چشمه 8*... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,500 تومان -
توری گابیون 2/5کیلویی چشمه ... تحویل فوری 5*6انبار تهران 30,000 تومان -
توری گابیون 1/5کیلویی چشمه1... تحویل فوری 8*10انبار تهران 24,700 تومان -
توری گابیون چشمه 5*5 ضخامت ... 5*5انبار تهران 30,100 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10ضخامت ... تحویل فوری 8*10انبار تهران 22,550 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت... تحویل فوری 8*10انبار تهران 17,500 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,150 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ... تحویل فوری 6انبار تهران 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه... تحویل فوری 8انبار تهران 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,700 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشم... تحویل فوری 10انبار تهران 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشم... تحویل فوری 12انبار تهران 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... تحویل فوری 14انبار تهران 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشم... 14انبار تهران 19,200 تومان -
زیگزاگ 6 انبار تهران تحویل فوری 6انبار تهران 26,000 تومان -
زیگزاگ 8 انبار تهران 8انبار تهران 23,000 تومان -
سیم خاردار خطی سوزنی ضخامت ... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار خطی تبری ضخامت 2... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر ... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 6... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر9... -انبار تهران تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 9... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس ۴۰۰gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس ۶۵۰gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 780gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 870gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 900gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 830gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 860gr انبار تهران -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 860 گرمی 13 ستون انب... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 930 گرمی 13 ستون انب... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 1000 گرمی 13 ستون ان... -انبار تهران تماس بگیرید -
رابیتس 1400 گرمی 13 ستون ان... -انبار تهران تماس بگیرید -

قیمت نبشی متفرقه

1401/11/05 - 12:51
محصول سایزضخامتمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
نبشی لقمه 3*30*30 انبار تهران تحویل فوری 30*303انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 4*40*40 انبار تهران تحویل فوری 40*404انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 5*50*50 انبار تهران تحویل فوری 50*505انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 6*60*60 انبار تهران تحویل فوری 60*606انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 8*80*80 انبار تهران تحویل فوری 80*808انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 10*100*100 انبار ... تحویل فوری 100*10010انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 12*120*120 انبار ... تحویل فوری 120*12012انبار تهران 19,000 تومان -
نبشی لقمه 15*150*150 انبار ... 150*15015انبار تهران 16,900 تومان -

قیمت لوله متفرقه

1401/09/30 - 13:01
محصول ضخامتسایز به اینچمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
بست H ایران بست تحویل فوری --انبار تهران 63,000 تومان -
بست لوله 1200 گرمی ایران بست --انبار تهران 40,500 تومان -
بست لوله 1350 گرمی ایران بست --انبار تهران 48,000 تومان
بست گردان سنگین ایران بست --انبار تهران 63,000 تومان -
رابط 17 سانتی ایران بست --انبار تهران 21,500 تومان -
رابط 20 سانتی ایران بست --انبار تهران 23,000 تومان -