کارخانه متفرقه

تهران
کارخانه متفرقه واقع در تهران در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به پروفیل, پروفیل زد, پروفیل ساختمانی, لوله, بست داربستی, محصولات مفتولی, توری, توری حصاری, گابیون, مش, زیگزاگ, ناودانی, نبشی لقمه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

متفرقه

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت محصولات مفتولی متفرقه

1401/12/25 - 20:04
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
سیم خاردار خطی سوزنی ضخامت 2.5 انبار تهران - تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 830 گرمی انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 860 گرمی 11 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 860 گرمی 13 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 870 گرمی 9 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 900 گرمی 9 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 930 گرمی 13 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 1000 گرمی 13 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 1400 گرمی 13 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس ۴۰۰گرمی 9 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس ۶۵۰ گرم 9 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 انبار تهران - تماس بگیرید -
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 انبار تهران - تماس بگیرید -
سیم خاردار خطی تبری ضخامت 2.5 انبار تهران - تماس بگیرید -
رابیتس 780 گرم 9 ستون انبار تهران - تماس بگیرید -
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ انبار تهران 2 24,520 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ انبار تهران 2 18,530 تومان -
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ انبار تهران 2 20,700 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ انبار تهران 2.5 27,790 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ انبار تهران 2.5 32,700 تومان -
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ انبار تهران 2.5 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۷.۵*۷.۵ انبار تهران 3 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ انبار تهران 3 25,500 تومان -
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ انبار تهران 3 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ انبار تهران 3.5 25,000 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ انبار تهران 3.5 25,500 تومان -
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ انبار تهران 3.5 25,500 تومان -
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ انبار تهران 4 25,000 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ انبار تهران 4 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ انبار تهران 4 25,500 تومان -
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ انبار تهران 4 25,500 تومان -
توری گابیون چشمه 5*5 ضخامت 2 میل انبار تهران 5*5 30,100 تومان -
توری گابیون 2/5کیلویی چشمه 6*5 ضخامت3میل انبار تهران 5*6 30,000 تومان -
زیگزاگ 6 انبار تهران 6 26,000 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۱۰*۱۰ انبار تهران 6 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۱۵*۱۵ انبار تهران 6 18,475 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۲۰*۲۰ انبار تهران 6 19,150 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۲۵*۲۵ انبار تهران 6 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۳۰*۳۰ انبار تهران 6 19,500 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۲۰*۲۰ انبار تهران 8 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۳۰*۳۰ انبار تهران 8 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۲۵*۲۵ انبار تهران 8 17,000 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۱۰*۱۰ انبار تهران 8 16,730 تومان -
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۱۵*۱۵ انبار تهران 8 16,730 تومان -
زیگزاگ 8 انبار تهران 8 23,000 تومان -
توری گابیون 2کیلویی چشمه 8*10 ضخامت 3 میل انبار تهران 8*10 24,500 تومان -
توری گابیون 1/5کیلویی چشمه 10*8 ضخامت 2/5میلیمتر انبار تهران 8*10 24,700 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10ضخامت 2میل انبار تهران 8*10 22,550 تومان -
توری گابیون چشمه 8*10 ضخامت 1/7میلیمتر انبار تهران 8*10 17,500 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۳۰*۳۰ انبار تهران 10 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۲۵*۲۵ انبار تهران 10 18,000 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۲۰*۲۰ انبار تهران 10 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۱۵*۱۵ انبار تهران 10 16,300 تومان -
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۱۰*۱۰ انبار تهران 10 16,700 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۲۰*۲۰ انبار تهران 12 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۱۰*۱۰ انبار تهران 12 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۲۵*۲۵ انبار تهران 12 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۱۵*۱۵ انبار تهران 12 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۳۰*۳۰ انبار تهران 12 18,100 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۳۰*۳۰ انبار تهران 14 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۲۵*۲۵ انبار تهران 14 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۲۰*۲۰ انبار تهران 14 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۱۰*۱۰ انبار تهران 14 19,200 تومان -
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۱۵*۱۵ انبار تهران 14 19,200 تومان -
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 انبار تهران 60 تماس بگیرید -

قیمت نبشی متفرقه

1402/03/03 - 10:58
بارگیری انبار تهران
محصول سایزضخامت قیمت نمودار خرید
نبشی لقمه 3*30*30 انبار تهران 30*303 19,000 تومان -
نبشی لقمه 4*40*40 انبار تهران 40*404 19,000 تومان -
نبشی لقمه 5*50*50 انبار تهران 50*505 19,000 تومان -
نبشی لقمه 6*60*60 انبار تهران 60*606 19,000 تومان -
نبشی لقمه 8*80*80 انبار تهران 80*808 19,000 تومان -
نبشی لقمه 10*100*100 انبار تهران 100*10010 19,000 تومان -
نبشی لقمه 12*120*120 انبار تهران 120*12012 19,000 تومان -
نبشی لقمه 15*150*150 انبار تهران 150*15015 16,900 تومان -

قیمت لوله متفرقه

1401/09/30 - 13:01
بارگیری انبار تهران
محصول ضخامتسایز به اینچ قیمت نمودار خرید
بست H ایران بست -- 63,000 تومان -
بست گردان سنگین ایران بست -- 63,000 تومان -
بست لوله 1200 گرمی ایران بست -- 40,500 تومان -
بست لوله 1350 گرمی ایران بست -- 48,000 تومان
رابط 17 سانتی ایران بست -- 21,500 تومان -
رابط 20 سانتی ایران بست -- 23,000 تومان -

قیمت ناودانی متفرقه

1402/03/03 - 10:59
بارگیری انبار تهران
محصول سایزنوعطولوزن قیمت نمودار خرید
گل میخ 6 انبار تهران 6--- 20,900 تومان
گل میخ 8 انبار تهران 8--- 19,900 تومان

قیمت پروفیل متفرقه

1402/03/01 - 16:42
محصول سایز قیمت نمودار خرید
پروفیل زد 14 ضخامت 2/5میل 2.5 22,000 تومان -
پروفیل زد 16 ضخامت 2/5میل 2.5 22,000 تومان -
پروفیل زد 18 ضخامت 2/5میل 2.5 22,000 تومان -
پروفیل زد 20 ضخامت 2/5 میل 2.5 22,000 تومان -
پروفیل زد 22 ضخامت 2/5میل 2.5 22,000 تومان -
پروفیل زد 14 ضخامت 3میل 3 22,000 تومان -
پروفیل زد 16 ضخامت 3میل 3 22,000 تومان -
پروفیل زد 18 ضخامت 3میل 3 22,000 تومان -
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل 3 22,000 تومان -
پروفیل زد 22 ضخامت 3میل 3 22,000 تومان -
بارگیری انبار تهران
محصول سایز قیمت نمودار خرید
پروفیل ستونی 140 *140 ضخامت 3 میل 3 19,400 تومان
پروفیل ستونی 140 *140 ضخامت 4 میل 4 19,400 تومان