لوله و پروفیل کیهان

یزد

کارخانه لوله و پروفیل کیهان واقع در یزد در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به پروفیل, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید

خرید از لوله و پروفیل کیهان

فروشنده منتخب
قیمت پروفیل ها
سایز قیمت خرید نوسانات
2 19,358 تومان ناموجود x
ثابت -
میانگین کلی قیمت پروفیل لوله و پروفیل کیهان

20,918 تومان/کیلو

23854
19083
قیمت پروفیل ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
0 کاهش نسبت به روز قبل