فولاد قائم رازی

اصفهان

کارخانه فولاد قائم رازی واقع در اصفهان در سال 1378 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به میلگرد آجدار, میلگرد, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کیلومتر 55 جاده اصفهان - شهرضا شهرک صنعتی رازی خیابان نهم فرعی 3
کیلومتر 55 جاده اصفهان - شهرضا شهرک صنعتی رازی خیابان نهم فرعی 3

شرایط قیمتی محصول از فولاد قائم رازی

9

میلگرد آجدار

14,077 تومان

1% ارزانتر از بازار

میلگرد

14,077 تومان

1% ارزانتر از بازار
2.33 %

پایین تر از بازار

شرایط خرید از این کارخانه خوب است
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1400/09/28 - 02:29:21
3 ماه پیش

خرید از فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد ها
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
12A3شاخهآجدار 10,000 تومان ناموجود x
جدید
14A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
16A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
18A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
20A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
22A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
25A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
28A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
32A3شاخهآجدار 14,587 تومان ناموجود x
جدید
میانگین کلی قیمت میلگرد فولاد قائم رازی

14,077 تومان/کیلو

17477
15229
قیمت میلگرد ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
0 کاهش نسبت به روز قبل