فولاد کوهپایه

اصفهان

کارخانه فولاد کوهپایه واقع در اصفهان در سال 1384 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به نبشی, ناودانی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کیلومتر 52 جاده اصفهان - نائین

خرید از فولاد کوهپایه

قیمت نبشی ها
سایزطولوزنضخامت قیمت خرید نوسانات
25*25600094 17,146 تومان ناموجود x
ثابت -
30*30600083 16,056 تومان ناموجود x
200
40*406000123 16,056 تومان ناموجود x
200
40*406000154 15,872 تومان ناموجود x
300
میانگین کلی قیمت نبشی فولاد کوهپایه

17,600 تومان/کیلو

18256
17238
قیمت نبشی ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
233 تومان افزایش نسبت به روز قبل
قیمت ناودانی ها
سایزنوعطولوزن قیمت خرید نوسانات
6سبک600026 17,275 تومان ناموجود x
ثابت -
میانگین کلی قیمت ناودانی فولاد کوهپایه

17,266 تومان/کیلو

19816
18715
قیمت ناودانی ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
0 کاهش نسبت به روز قبل