کارخانه فولاد نیکان

اصفهان
کارخانه فولاد نیکان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به لوله, لوله داربستی, پروفیل, پروفیل ساختمانی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

فولاد نیکان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت لوله فولاد نیکان

1401/09/08 - 13:32
محصول ضخامتسایز به اینچمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
لوله 5 داربستی 2 میل نیکان 21.1/2کارخانه 22,100 تومان
لوله 5 داربستی 2/5 میل نیکان 2.51.1/2کارخانه 22,000 تومان

قیمت پروفیل فولاد نیکان

1401/09/08 - 13:13
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
پروفیل 2میل نیکان 2کارخانه 20,400 تومان
پروفیل 2.5 میل نیکان 2.5کارخانه 20,000 تومان