کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

اصفهان
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان واقع در اصفهان در سال 1372 راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق رنگی, ورق روغنی, ورق قلع اندود, ورق گالوانیزه, ورق گرم, ورق A۲۸۳, ورق A516, ورق ST52, ورق آجدار, ورق اسید شویی, ورق سیاه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
اصفهان, اصفهان - 15 كيلومتري جنوب غربي مباركه
دانلود پی دی اف کارخانه
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

فولاد مبارکه اصفهان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

1403/04/02 - 21:13
محصولسایزاستانداردنوعابعادقیمتنمودارخرید
ورق 2 میل رول عرض 1 فولاد مبارکه 2ST37-- 34,900 تومان -
ورق 2 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 2ST37-- 33,800 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3ST37-1.5*6 38,000 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 3ST37-- 34,400 تومان -
ورق 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3ST37-- 33,900 تومان -
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4ST37-1.5*6 39,000 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 4ST37-- 33,400 تومان -
ورق 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4ST37-1.5 به رول 33,900 تومان -
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5ST37-1.5*6 38,000 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.25 فولاد مبارکه 5ST37-- 34,600 تومان -
ورق 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5ST37-- 34,100 تومان -
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6ST37-1.5*6 38,000 تومان -
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه 6A283-- تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه 6A516-- تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه 6ST52-- 23,841 تومان -
ورق 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6ST37-- 33,900 تومان -
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8ST37-1.5*6 38,000 تومان -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه 8A283-- تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه 8A516-- تماس بگیرید -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه 8ST52-- 23,843 تومان -
ورق 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8ST37-- 33,900 تومان -
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10ST37-1.5*6 39,000 تومان -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه 10A283-- تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه 10A516-- 21,000 تومان -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارکه 10ST52-- تماس بگیرید -
ورق 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10ST37-- 36,400 تومان -
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12ST37-1.5*6 39,000 تومان -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارکه 12A283-- تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه 12A516-- تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارکه 12ST52-- 23,844 تومان -
ورق 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12ST37-- 33,800 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15ST37-1.5*6 38,000 تومان -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارکه 15A283-- تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه 15A516-- تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارکه 15ST52-- 23,941 تومان -
ورق 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15ST37-- 33,700 تومان
🔽 قیمت در انبار تهران 🔽
محصولسایزاستانداردنوعابعادقیمتنمودارخرید
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 78,800 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 79,900 تومان -
ورق رنگی 0.5 سبز عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 79,000 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 78,800 تومان
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 78,800 تومان
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5--- 79,800 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.5ST12-- 51,000 تومان
ورق رنگی 0.6 سفید عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.6--- 79,800 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.6ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.6ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.7ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.7ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.8ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.8ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 0.9ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 0.9ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.5ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 1.25ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 1.25ST12-- 51,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فولاد مبارکه انبار تهران 2ST12-- 39,200 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فولاد مبارکه انبار تهران 2ST12-- 38,700 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 4 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 4ST52صنعتی1.5*6 34,500 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 5 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 5ST52صنعتی1.5*6 33,700 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 6A283-1.5*6 40,000 تومان
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 6A516-1.5*6 تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 6ST52صنعتی1.5*6 33,700 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 8A283-1.5*6 تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 8A516-1.5*6 50,800 تومان -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 8ST52صنعتی1.5*6 33,300 تومان
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 10A283-1.5*6 21,000 تومان -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 10A516-1.5*6 50,200 تومان -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 10ST52صنعتی1.5*6 33,300 تومان
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10ST37-1.5*6 40,600 تومان
ورق 12 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 12A283-1.5*6 تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 12A516-1.5*6 50,200 تومان -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 12ST52صنعتی1.5*6 33,300 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12ST37-1.5*6 38,500 تومان
ورق 15 میل A283 فولاد مبارکه انبار تهران 15A283-1.5*6 تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه انبار تهران 15A516-1.5*6 49,100 تومان -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارکه انبار تهران 15ST52صنعتی1.5*6 33,300 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15ST37-1.5*6 38,500 تومان

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، در تاریخ 23 دی ماه 1371 احداث شد. موقعیت جغرافیایی دقیق این کارخانه، در 75 کیلومتری جنوب غربی در شهر اصفهان است. ساخت مجتمع فولاد مبارکه، با هدف توسعه ذوب آهن اصفهان مطرح شد. اما بعد از انقلاب، به صورت یک شرکت مستقل از ذوب آهن، اجرا شد. جهت آشنایی بیشتر با شرکت با ما همراه باشید.

معرفی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ 1396/12/28 و در قالب یک شرکت سهامی خاص به‌طور رسمی تاسیس شد و سپس در ادامه برای اولین در تاریخ 1372/10/23 مورد بهره‌برداری قرار گرفته و کار خود را آغاز کرد. در ادامه مسیر شکل‌گیری این شرکت و باتوجه‌به صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد مبارکه، تصمیم بر آن شد تا شرکت از حالت سهامی خاص به یک شرکت سهامی عام تبدیل شود. به همین منظور در تاریخ 1385/12/07 شرکت مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت و سهام شرکت به‌صورت رسمی مورد معامله قرار گرفت.

هدف از تاسیس شرکت فولاد مبارکه

برخی از مهم‌ترین اهداف تاسیس شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در اساسنامه آورده شده است، عبار‌ت‌اند از:

 • فعالیت‌ مستقیم یا غیرمستقیم در بحث تولید، معاملات تجاری و بازرگانی در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و در قالب همکاری با شرکت‌های داخلی یا خارجی.
 • اقدام برای مشارکت یا سرمایه‌گذاری روی دیگر شرکت‌های فعال در کشور. این همکاری‌ها می‌توانند در قالب تاسیس یک شرکت جدید یا تعهد سهام آنها صورت گرفته یا اینکه به‌صورت خرید یک شرکت موجود یا تعهد سهام آنها دنبال شود.
 • تهیه، تدوین و انتشار مقالات علمی در قالب نشریات علمی و تحقیقاتی و تمرکز روی تحقیقات و تبلیغات فنی در زمینه حوزه فعالیت شرکت
 • توجه ویژه به موضوعات فرهنگی، آموزشی و ورزشی و کمک به موسسات فعال در این زمینه‌ها
 • اكتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی که مواد اولیه موردنیاز صنعت فولاد مثل سنگ آهن را دارا می‌باشند.

چشم انداز توسعه فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌دنبال ایجاد یک زیرساخت مستحکم در جهت تولید انواع محصولات فولادی است و تاکنون نیز عملکرد خوبی را در این زمینه داشته است. اما همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، فولاد مبارکه به دنبال تبدیل شدن به الگوی ملی بنگاه‌داری از طریق بهبود جایگاه خود در رتبه‌بندی‌ سازمان‌های برتر، افزایش درآمد كل گروه و افزایش شاخص مجموع تاثیرگذاری اجتماعی بوده و در کنار آن نیز درصدد است تا بتواند با فزایش سهم از تولید فولاد خام كشور و افزایش میزان تولید در زنجیره ارزش صنعت، جایگاه خودش به عنوان یک واحد صنعتی برتر در صنعت فولاد كشور را حفظ نموده و در نهایت با عضویت در باشگاه جهانی فانوس دریایی، حفظ جایگاه در جایزه ملی تعالی سازمانی و كسب جوایز معتبر بین‌المللی به یک سازمان جهان‌تراز تبدیل شود.

صنعت فولاد در ایران یکی از پیشرانان اصلی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و در این زمینه نیز شرکت فولاد مبارکه اصفهان ایفاگر نقش اصلی می‌باشد. این مجموعه تاکنون گام‌های موثری را در بحث رشد و شکوفایی کشور برداشته است و در حال حاضر نیز یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی ایران است.

واحدهای فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان برای دسته بندی مناسب و ارائه مدیریت بهتر، مجموعه خود را به چند ناحیه اصلی تقسیم کرده است. این نواحی عبارتند از:

 • آهن سازی
 • ریخته‌گری پیوسته و فولادسازی
 • خط تولید نورد گرم
 • خط تولید نورد سرد و پوشش دهی
 • بخش پشتیبانی و تعمیر

هرکدام از نواحی نامبرده شده از واحدهایی تشکیل شده‌اند که برخی از این واحدها در ادامه آورده شده است.

واحد واگن برگردان و انباشت

این واحد وظیفه انتقال پودر آهن از کارخانجات استخراج سنگ آهن به کارخانه فولاد مبارکه را به عهده دارند. شارژ سنگ آهن کارخانه فولاد مبارکه معمولا از کارخانجاتی نظیر بافق، چادرملو، زرند، گل گهر و یا سیرجان ایرانیان انجام می‌شود.

واحد آهک سازی

در این بخش، سنگ آهک از معدن حوض ماهی وارد کوره‌های پخت می‌شود و آهک پته شده تشکیل می‌شود. آهک برای تولید فولاد، ماده اولیه بسیار مهمی می‌باشد.

واحد گندله سازی

در این مرحله، پودر کنسانتره آهن، پودر بنتونیت (به عنوان چسب) و غبارگیرها با هم ترکیب می‌شوند و گندله‌هایی به وجود می‌آیند که دارای اندازه بین 8 تا 16 میلیمتر هستند و برای شارژ، به واحد احیای مستقیم منتقل می‌شوند.

واحد احیای مستقیم

در این واحد، گندله‌های از پیش ساخته شده به آهن اسفنجی تبدیل می‌شوند. این آهن وارد بخش ریخته‌گری مداوم شده و برای شمش‌ریزی از آن بهره‌برداری می‌شود.

محصولات فولاد مبارکه اصفهان

از مهمترین خطوط تولید این مجتمع می توان به خط تولید ورق قلع اندود، ورق گالوانيزه، ورق رنگي و .. اشاره کرد. سنگ اهن مورد نیاز برای تولید ورق روغنی فولاد مبارکه با خط راه آهن مستقیم از معادن گل گهر و چادر ملو ارسال می شود. این سنگ آهن در فولاد مبارکه به گندله آهن تبدیل شده و با احیاء مستقیم تبدیل به آهن اسفنجی می شود.

آهن اسفنجی تولید شده به عنوان یک ماده اولیه در واحد نورد گرم نورد شده و به واحد اسید شویی منتقل می شود. در برخی موارد نیز برای تولید ورق روغنی، رنگی و گالوانیزه به واحد نورد سرد منتقل و در آنجا پس از کاهش ضخامت مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله محصولات نورد سرد فولاد مبارکه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به نوعی محبوب‌ترین و پرکاربردترین ورق در بین ورق‌های پوشش دهی شده می‌باشد. علت این محبوبیت، مقاومت به خوردگی ممتازی است که این ورق از خود نشان می‌دهد.

ورق رنگی

ورق رنگی از دیگر محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف می‌باشد. رنگ اعمال شده بر روی ورق، تا حد قابل قبولی مقاومت ورق در برابر زنگ زدگی را بالا می‌برد و علاوه بر آن به واسطه رنگ‌های گوناگون، می‌تواند در مصارف تزیینی به کار رود.

ورق قلع اندود

ورق قلع اندود یکی از فرآورده‌های جانبی خط تولید نورد سرد فولاد مبارکه می‌باشد. عنصر قلع در این ورق به عنوان پوششی به کار می‌رود که علی رغم خواص مکانیکی پایین، خواص خوردگی و ضد زنگ مناسبی را از خود نشان می‌دهد.

ورق آجدار

ورق آجدار کارخانه فولاد مبارکه به صورت رول و در عرض 1.5 متر تولید می‌شود و در ضخامت‌های مختلف 3، 4، 5 و 6 میل در بازار موجود است.

استاندارد محصولات

 • فولادهای گرم نوردیده ساختمانی غیر آلیاژی 02-10025 EN
 • فولادهای گرم نوردیده مناسب برای کاربردهای ساختمانی 80-17100 DIN و 94-572 A AST و 93-573 A ASTM و 93-283 A ASTM و ASTM A36-94
 • برای سازه‌های عمومی 87-JIS G 3101 و AISI/SAE
 • برای ساخت سیلندر 90-3116G  JIS
 • برای شاسی خودرو 83-17102 DIN
 • برای فرم دهی سرد 96-10111 EN
 • برای نورد مجدد 1986 /1 PART 1614 DIN
 • برای فرم‌پذیری و خم‌کاری 1986/ 2 PART 1614 DIN
 • کشش پذیر با استحکام باال 13/2-10149 EN
 • برای فرم پذیری و خم‌کاری 90-3131 JIS G

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق سیاه به طریق فرآیند نورد گرم تولید می‌شود، و نسبت به سایر ورق‌ها قیمت پایین‌تری دارد. به همین دلیل ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی است و تقاضا برای آن در بازار فولاد بسیار بالا است. بنابراین قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. قیمت امروز ورق سیاه فولاد مبارکه را در آهنک مشاهده کنید.

ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق st37 اصفهان بر اساس نوع کارخانه سازنده و ضخامت و سایزی که این ورق ها دارند، تعیین می شود و برحسب کیلوگرم به فروش می رسد. همچنین از عوامل دیگری که در قیمت این ورق تاثیر می گذارد، تنوع ورق های تولیدی کارخانجات داخلی و خارجی و جو رقابتی بازار در این شهر می باشد.

قیمت محصولات فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ ترین واحد صنعتی در ایران و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در کشور است. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید انواع ورق‌ فولادی فعالیت‌ می‌نماید. قیمت امروز انواع محصولات این شرکت را در سایت آهنک مشاهده کنید. برای خرید و مشاوره رایگان پیش از خرید با کارشناسان ما در آهنک تماس بگیرید.

جمع بندی پایانی

در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) محصولاتی همچون، گندله، آهن اسفنجی، تختال، کلاف گرم، کلاف سخت سرد، کلاف قلع اندود، کلاف گالوانیزه و کلاف رنگی تولید می شود. در سال 1399 در مقایسه با تولید کل کشور، سهم تولید شرکت از مجموع تولیدات گندله در کشور معادل 16 درصد، اهن اسفنجی برابر 28 درصد و شمش فولادی 37 درصد بوده است.

سوالات متداول

ورق سیاه فولاد مبارکه را چگونه سفارش دهیم؟

شما عزیزان می توانید از طریق سایت آهنک ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید و یا با کارشناسان فروش ما در آهنک تماس بگیرید.

کاربرد محصولات فولاد مبارکه اصفهان چیست؟

محصولات فولاد مبارکه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محصولات فولاد مبارکه اصفهان چیست؟

ورق روغنی – ورق گالوانیزه – ورق رنگی – ورق قلع اندود – ورق آجدار – ورق st37