کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

اصفهان
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق رنگی, ورق روغنی, ورق قلع اندود, ورق گالوانیزه, ورق گرم, ورق A۲۸۳, ورق A516, ورق ST52, ورق آجدار, ورق اسید شویی, ورق سیاه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان-آهنک
قیمت محصولات کارخانه

فولاد مبارکه اصفهان

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

1401/11/08 - 10:49
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 8انبار تهران 30,700 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 6انبار تهران 30,700 تومان
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 10انبار تهران 30,700 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 12انبار تهران 31,100 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 15انبار تهران 31,100 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 3انبار تهران 30,700 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 4انبار تهران 30,700 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 5انبار تهران 30,700 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 37,500 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 37,300 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 34,800 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 34,799 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 34,900 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 34,900 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 1انبار تهران 35,400 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 1انبار تهران 35,699 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000... تحویل فوری 1.25انبار تهران 35,500 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.25انبار تهران 35,600 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 35,650 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 36,000 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 2انبار تهران 35,700 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 2انبار تهران 35,750 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی عرض 12... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 ... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 ف... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 125... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 ... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.5 سبز عرض 1250 ف... 0.5انبار تهران 23,941 تومان -
ورق رنگی 0.6 سفید عرض 1250 ... 0.6انبار تهران 31,175 تومان -
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3کارخانه 19,600 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4کارخانه 19,600 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5کارخانه 19,600 تومان
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6کارخانه 19,600 تومان
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8کارخانه 19,600 تومان
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10کارخانه 19,600 تومان
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12کارخانه 19,600 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15کارخانه 19,600 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه 10کارخانه 21,000 تومان -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه... تحویل فوری 6انبار تهران 21,000 تومان -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارک... تحویل فوری 10انبار تهران 21,000 تومان -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارک... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه 6کارخانه 23,841 تومان -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه 8کارخانه 23,843 تومان -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارکه 12کارخانه 23,844 تومان -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارکه 15کارخانه 23,941 تومان -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه... 6انبار تهران 24,551 تومان -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه... 8انبار تهران 24,554 تومان -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارک... 10انبار تهران 24,550 تومان -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارک... 12انبار تهران 24,650 تومان -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارک... 15انبار تهران 25,251 تومان -