فولاد مبارکه اصفهان

اصفهان
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان واقع در اصفهان در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق رنگی, ورق روغنی, ورق قلع اندود, ورق گالوانیزه, ورق گرم, ورق A۲۸۳, ورق A516, ورق ST52, ورق آجدار, ورق اسید شویی, ورق سیاه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان-آهنک
قیمت‌های اعلام شده

فولاد مبارکه اصفهان

قیمت بدون ارزش افزوده
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق ۸ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 8انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۶ میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 6انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۰ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 10انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۲ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 12انبار تهران 21,800 تومان
ورق ۱۵ میل 1.5*6 فولاد مبار... تحویل فوری 15انبار تهران 21,500 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 3انبار تهران 21,000 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 4انبار تهران 20,800 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارک... تحویل فوری 5انبار تهران 21,200 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 31,800 تومان
ورق روغنی 0.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 30,800 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 27,000 تومان
ورق روغنی 0.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 28,500 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 26,900 تومان
ورق روغنی 0.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 26,900 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 26,900 تومان
ورق روغنی 0.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 26,800 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 26,800 تومان
ورق روغنی 0.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,800 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 1انبار تهران 26,800 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 1انبار تهران 27,800 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1000... تحویل فوری 1.25انبار تهران 26,800 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1000 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 26,800 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 27,800 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1000 فو... تحویل فوری 2انبار تهران 27,800 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 2انبار تهران 27,800 تومان
ورق رنگی 0.5 پرتقالی عرض 12... 0.5انبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی 0.5 قرمز عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 36,900 تومان
ورق رنگی 0.5 آبی عرض 1250 ف... تحویل فوری 0.5انبار تهران 36,900 تومان
ورق رنگی 0.5 نارنجی عرض 125... تحویل فوری 0.5انبار تهران 37,300 تومان
ورق رنگی 0.5 سفید عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 36,900 تومان
ورق رنگی 0.5 سبز عرض 1250 ف... 0.5انبار تهران تماس بگیرید -
ورق رنگی 0.6 سفید عرض 1250 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 37,900 تومان
ورق 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3کارخانه 21,100 تومان
ورق 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4کارخانه 20,600 تومان
ورق 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5کارخانه 20,900 تومان
ورق 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 6کارخانه 21,500 تومان
ورق 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 8کارخانه 21,600 تومان
ورق 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 10کارخانه 21,500 تومان
ورق 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 12کارخانه 21,500 تومان
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 15کارخانه 21,500 تومان
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل A283 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل A283 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A283 فولاد مبارک... تحویل فوری 10انبار تهران 21,000 تومان -
ورق 12 میل A283 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A283 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل A516 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل A516 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل A516 فولاد مبارک... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل A516 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل A516 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه 6کارخانه تماس بگیرید -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه 8کارخانه تماس بگیرید -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارکه 10کارخانه تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارکه 12کارخانه تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارکه 15کارخانه تماس بگیرید -
ورق 6 میل ST52 فولاد مبارکه... 6انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 8 میل ST52 فولاد مبارکه... 8انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 10 میل ST52 فولاد مبارک... 10انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 12 میل ST52 فولاد مبارک... 12انبار تهران تماس بگیرید -
ورق 15 میل ST52 فولاد مبارک... 15انبار تهران تماس بگیرید -