فولاد قطعات

خرید از فولاد قطعات

به روز رسانی
قیمت ورقها
موجود در انبار
فولاد قطعات
به روز رسانی : 1400/10/29 - 12:23:36
استانداردحالتابعادطول قیمت خرید نوسانات
ST37شیت1200*60006 22,400 تومان خرید
ثابت -
ST37شیت1200*60006 22,000 تومان خرید
ثابت -
ST37شیت1200*60006 22,000 تومان خرید
ثابت -
ST37شیت1200*60006 22,000 تومان خرید
ثابت -