فولاد فردوس باختر ارومیه

خرید از فولاد فردوس باختر ارومیه

به روز رسانی
قیمت میلگردها
موجود در انبار
فولاد فردوس باختر ارومیه
به روز رسانی : 1400/05/10 - 08:59:06
سایزاستانداردحالتنوع قیمت خرید نوسانات
14A3شاخهآجدار 10,900 تومان ناموجود x
جدید
16A3شاخهآجدار 10,900 تومان ناموجود x
جدید
قیمت تیرآهن و هاشها
موجود در انبار
فولاد فردوس باختر ارومیه
به روز رسانی : 1400/05/10 - 08:59:06
سایزاستانداردنوعوزن قیمت خرید نوسانات
14IPEسبک130 248,000 تومان ناموجود x
جدید