کارخانه فولاد غرب آسیا

مرکزی
کارخانه فولاد غرب آسیا واقع در مرکزی در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق روغنی, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

فولاد غرب آسیا

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد غرب آسیا

1401/09/08 - 12:08
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق روغنی ۰.4 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 33,900 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,700 تومان
ورق روغنی ۰.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,700 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,300 تومان
ورق روغنی ۰.6 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 30,300 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی ۰.7 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,800 تومان
ورق روغنی ۰.8 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,800 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق روغنی ۰.9 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض ۱۰۰۰ فو... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 1انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض ۱۰۰۰... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض ۱۰۰۰ فو... تحویل فوری 2انبار تهران 29,100 تومان
ورق روغنی 1.25 میل عرض 1250... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض ۱۰۰۰ ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 1.5 میل عرض 1250 ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,700 تومان
ورق روغنی 2 میل عرض 1250 فو... تحویل فوری 2انبار تهران 29,100 تومان