فولاد شهریار تبریز

یزد

کارخانه فولاد شهریار تبریز واقع در یزد در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
جوری جنس

اجناس این کارخانه اغلب موجود هستند

عالی
به روزرسانی 1401/05/23 - 01:29:14
3 ماه پیش

خرید از فولاد شهریار تبریز

قیمت ورق آهن ها
استانداردحالتابعادطول قیمت خرید نوسانات
رول 29,633 تومان خرید
2700
رول 29,633 تومان خرید
2700
رول 28,165 تومان خرید
2500
رول 28,165 تومان خرید
2500
رول 38,257 تومان خرید
3400
رول 40,091 تومان خرید
3700
میانگین کلی قیمت ورق آهن فولاد شهریار تبریز
قیمت ورق آهن ها به کف بازار نزدیک است! شرایط عالی
2916 تومان افزایش نسبت به روز قبل