فولاد شهرکرد

شرکت پیشنهادی
مرکزی
کارخانه فولاد شهرکرد واقع در مرکزی در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به عرشه فولادی گالوانیزه, ورق سرد, ورق گالوانیزه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت‌های اعلام شده

فولاد شهرکرد

بروزرسانی 1401/05/25 - 16:59:15

قیمت ورق آهن فولاد شهرکرد

بروزرسانی 1401/05/26 - 14:51:51
محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت نواسانات خرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.4 - انبار تهران 1 تومان 31500 خرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 0.5 - انبار تهران 24,211 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.5 - انبار تهران 24,211 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 0.6 - انبار تهران 22,541 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.6 - انبار تهران 22,457 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 0.7 - انبار تهران 21,789 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.7 - انبار تهران 21,706 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 0.8 - انبار تهران 21,789 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.8 - انبار تهران 21,789 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 0.9 - انبار تهران 21,789 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 0.9 - انبار تهران 21,789 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 1 - انبار تهران 21,540 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 1 - انبار تهران 21,539 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 1.25 - انبار تهران 21,539 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 1.25 - انبار تهران 21,539 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 1.5 - انبار تهران 21,539 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 1.5 - انبار تهران 21,540 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد انبار تهران 2 - انبار تهران 22,375 تومان ثابت - خرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد انبار تهران 2 - انبار تهران 22,374 تومان ثابت - خرید
عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۸ میل شهرکرد 0.8 - انبار تهران 25,130 تومان جدید خرید
عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۹ میل شهرکرد 0.9 - انبار تهران 25,130 تومان جدید خرید
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ میل شهرکرد 1 - انبار تهران 25,130 تومان جدید خرید
عرشه فولادی گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهرکرد 1.25 - انبار تهران 25,130 تومان جدید خرید
جهت سفارش از کارخانه فولاد شهرکرد با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۶۰۰۷ تماس بگیرید چاپ جدول
آهنک
اگر سوالی جهت مشاوره

خرید به قیمت از انبار

مشاهده