کارخانه فولاد شهرکرد

کرمانشاه
کارخانه فولاد شهرکرد واقع در کرمانشاه در سال راه اندازی شده و از محصولات شاخص آن می توان به ورق آهن, ورق سرد, ورق گالوانیزه, عرشه فولادی گالوانیزه, اشاره کرد که در سایت آهنک میتونید آنها را ببینید
قیمت محصولات کارخانه

فولاد شهرکرد

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت ورق آهن فولاد شهرکرد

1401/09/12 - 14:54
محصول سایزمحل بارگیری قیمت نمودار خرید
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1... تحویل فوری 0.4انبار تهران 34,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1... 0.5کارخانه 28,500 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1... 0.6کارخانه 26,700 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1... 0.7کارخانه 26,000 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1... 0.8کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1... 0.9کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 100... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 125... 1کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض ... 1.25کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1... 1.5کارخانه 25,800 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 125... 2کارخانه 26,300 تومان -
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 100... 2کارخانه 26,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 م... تحویل فوری 0.8انبار تهران 27,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 م... تحویل فوری 0.9انبار تهران 27,400 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1 میل... تحویل فوری 1انبار تهران 27,300 تومان -
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 ... تحویل فوری 1.25انبار تهران 27,200 تومان -
ورق گالوانیزه 0.4  میل عرض ... تحویل فوری 0.4انبار تهران 34,400 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.5  میل عرض ... تحویل فوری 0.5انبار تهران 32,900 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 29,940 تومان
ورق گالوانیزه 0.6  میل عرض ... تحویل فوری 0.6انبار تهران 29,940 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.7  میل عرض ... تحویل فوری 0.7انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.8  میل عرض ... تحویل فوری 0.8انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 0.9  میل عرض ... تحویل فوری 0.9انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 10... تحویل فوری 1انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1  میل عرض 12... تحویل فوری 1انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.25  میل عرض... تحویل فوری 1.25انبار تهران 28,600 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,900 تومان
ورق گالوانیزه 1.5  میل عرض ... تحویل فوری 1.5انبار تهران 28,900 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 10... تحویل فوری 2انبار تهران 29,700 تومان
ورق گالوانیزه 2  میل عرض 12... تحویل فوری 2انبار تهران 29,700 تومان