فولاد اکسین

خرید از فولاد اکسین

به روز رسانی
قیمت ورقها
موجود در انبار
فولاد اکسین
به روز رسانی : 1400/10/29 - 12:24:05
استانداردحالتابعادطول قیمت خرید نوسانات
ST37شیت2000*60006 27,000 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 26,900 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 26,600 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 26,600 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 25,600 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 25,800 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 25,800 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 25,800 تومان خرید
900
ST37شیت2000*60006 25,800 تومان خرید
900